Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Bewegen kun je leren: houvast voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs

16 maart 2018 door HAN Sport en Bewegen

Het nieuwe RAAK-Publiek project ‘Bewegen kun je leren’ biedt vakleerkrachten bewegingsonderwijs houvast voor onderbouwde programma’s om kinderen uit te dagen tot goed leren bewegen. De HAN is projectleider en pakt met een sterk netwerk van hogescholen, publieke instellingen, MKB-bedrijven en universiteiten de vraag van de vakleerkrachten naar handvatten voor betere programma’s voor reguliere lessen op.

Kinderen in de basisschoolleeftijd bewegen tegenwoordig relatief minder en ook steeds minder goed. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen en willen helpen om deze neerwaartse spiraal te doorbreken. Zij hebben dringend behoefte aan onderbouwde programma’s om kinderen uit te dagen tot goed leren bewegen.

Interventie lessen bewegingsonderwijs

Het project ‘Bewegen kun je leren’ voorziet in de behoefte van de vakleerkrachten en is gebaseerd op de vraag: “Hoe kunnen we – met dezelfde inspanningen en kosten als nu – kinderen van 6-12 jaar zo efficiënt mogelijk goed leren bewegen?”.

Samenwerking met consortiumpartners

In samenwerking met het projectnetwerk is het mogelijk om direct van betekenis te zijn voor het bewegingsonderwijs en om ook bij te dragen aan de wetenschappelijke literatuur. De consortiumpartners zijn:

  • De Haagse Hogeschool Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving
  • Stichting de Haagse Scholen
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, Interdisciplinair centrum Bewegingswetenschappen
  • Vrije Universiteit Amsterdam, Gedrags- en Bewegingswetenschappen
  • Universiteit Gent, Department of Movement and Sports Sciences
  • Qabana, applicatie Beweegmonitor.nl, databasekoppeling
  • Sportbedrijf Arnhem
  • Sportbedrijf Nijmegen

 

De HAN – het Centre of Expertise Sport & Talent en het Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent, beiden met experts van Talent Identification & Talent Development van HAN Sport en Bewegen – is penvoerder van het project, dat een looptijd heeft van 1 april 2018 – 31 maart 2020.

Klik hier voor meer informatie over het project.

Share

Reacties

Reageer

*