Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

“Weinig verbeteringen zichtbaar wat betreft lichamelijke opvoeding op basisonderwijs”

15 november 2017 door HAN Sport en Bewegen

De 1-meting “Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017” (Mulier Instituut) is verschenen. Helaas geen goed nieuws voor het bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs (PO). Er zijn zowel kwantitatief en kwalitatief nauwelijks verbeteringen zichtbaar sinds 2013. De vrijblijvendheid van de laatste jaren heeft weinig opgeleverd. Een stevig signaal richting het kabinet om meer eisen stellen aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten en borging van de twee lesuren per week.

De KVLO maakt zich hier dan ook hard voor. Het aanstellen van vakleerkrachten in het PO leidt bovendien tot werkdrukverlaging van groepsleerkrachten, waar het kabinet financiële middelen voor heeft gereserveerd (€450M). Staan we aan de vooravond van een doorbraak van Lichamelijke Opvoeding in het PO?

Bij HAN Sport en Bewegen wordt, mede als reactie op deze ontwikkelingen en in samenwerking met de Pabo, in september 2018 gestart met de Dubbele Lerarenopleiding Pabo en ALO. Een uniek traject waarin je twee opleidingen tegelijk volgt. Na vijf jaar heb je twee diploma’s op zak.

Je haalt twee diploma’s

In een uniek traject van vijf jaar doe je twee opleidingen in één! Je bent bevoegd om als groepsleerkracht les te geven in het basisonderwijs én je hebt een eerstegraads bevoegdheid om als vakdocent het sport- en bewegingsonderwijs te geven in alle onderwijstypen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, (v)mbo en hoger onderwijs).

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Er is veel behoefte aan breed inzetbare leraren. Bijvoorbeeld aan basisschoolleerkrachten die ook bewegingsonderwijs mogen geven. Maar ook aan docenten sport- en bewegingsonderwijs (SBO) die extra pedagogisch en didactisch geschoold zijn en mee kunnen werken aan de ontwikkeling van gezonde en sportieve scholen. Met twee diploma’s op zak heb je bovendien de mogelijkheid om later te veranderen van baan of je functie uit te breiden; met deze twee opleidingen leg je een brede basis voor een carrière die helemaal bij jou past.

Kijk voor meer informatie op www.HAN.nl/Pabo-ALO.

 

Share

Reacties

Reageer

*