Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

KNVB Campus en HAN Sport en Bewegen intensiveren samenwerking

24 februari 2017 door HAN Sport en Bewegen

De KNVB Campus en HAN Sport en Bewegen gaan nauwer samenwerken. Studenten van de HAN gaan voetbal-gerelateerd onderzoek doen op de Campus. De komende maanden worden benut om te kijken welke wensen en mogelijkheden er zijn.

De samenwerking tussen de KNVB en de Hogeschool bestaat al sinds 2016. Al ruim een jaar doet HAN Sport en Bewegen onderzoek op het gebied van voeding en talentontwikkeling en werkt een onderzoeker van de Hogeschool structureel in het Voetbal Medisch Centrum.

Het doel is om het voetbal vooruit te helpen: De resultaten worden gedeeld met verschillende partijen in het voetbal, in de top én de breedte. De KNVB Campus opende dit najaar zijn deuren. De KNVB wil een drijvende kracht zijn in de ambitie het voetbal te verbeteren.

Dat gebeurt enerzijds door het aanbieden van faciliteiten op sportief en sportmedisch vlak, anderzijds door intensief samen te werken met wetenschap en bedrijfsleven om zo te innoveren. De KNVB Campus zoekt nadrukkelijk de samenwerking met kennisinstituten in ons land. Met een aantal universiteiten, hogescholen en bedrijven worden daarover gesprekken gevoerd.

Share

Reacties

Reageer

*