Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Start pilot Vrijetijdsteams Nijmegen

20 januari 2017 door HAN Sport en Bewegen

Op 17 januari is op H400 in Nijmegen het startsein gegeven voor een pilot met Vrijetijdsteams op vier speciaal onderwijs scholen van het Special Heroes programma. Special Heroes wil met haar programma leerlingen uit het Speciaal Onderwijs toe leiden naar structureel sporten. Uit ervaring blijkt dat een aantal factoren daar soms belemmerend in zijn en door Vrijetijdsteams te formeren wil Special Heroes deze belemmeringen het hoofd bieden, in samenwerking met een aantal partijen.

De Vrijetijdsteams bieden meer differentiatie in sportactiviteiten en persoonlijke ondersteuning aan de leerlingen van de speciaal onderwijs scholen om ze toe te leiden naar structureel sporten in en rondom hun eigen woonomgeving. Te denken valt aan: diverse pauze sporten inzetten, Special Heroes clinic’s met verenigingen, naschoolse sportactiviteiten met verenigingen en wellicht het opzetten van een naschoolse schoolsportvereniging met aangepast aanbod mogelijk ook in samenwerking met verenigingen. Sport en bewegen geeft namelijk juist deze kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie. Een unieke samenwerking met vele partijen maakt de pilot met de Vrijetijdsteams mogelijk.

Vele scholen willen graag dat hun leerlingen structureel kunnen sporten na schooltijd in de vrije tijd. Zoals bekend draagt sport en bewegen niet alleen bij aan fysieke fitheid, maar zijn ze ook van waarde om de maatschappelijke participatie en ontwikkeling van jongeren te versterken. Dit geldt uiteraard ook voor het speciaal onderwijs, alleen is de situatie daar veel gecompliceerder;

  • Leerlingen zijn lang van huis, omdat ze met een busje gehaald en gebracht moeten worden, waardoor er geen mogelijkheid meer is om nog te gaan sporten.
  • Soms zijn er geen sportmogelijkheden in de eigen omgeving.
  • Of ouders en kind weten niet wat de mogelijkheden zijn.
  • Het is organisatorisch heel lastig te regelen.

Zo zijn er nog meer belemmeringen en hindernissen op te noemen, maar er liggen zeker ook kansen en dat is exact waar de vier deelnemende scholen en vrijetijdsteams mee aan de slag gaan. Leerlingen komen hierdoor nog meer met sport op school in aanraking en het vervolg wordt vereenvoudigd. Dit kan alleen door maatwerk. Elk leerling heeft een andere vraag en wordt persoonlijk benaderd om een oplossing te vinden.

Aan de hand van een 0-meting worden de resultaten bijgehouden in de schooltool (die al gebruikt wordt voor het Special Heroes programma), zodat de resultaten zichtbaar zijn en duidelijk is waar iedereen naar toe gaat en wie nog een wens heeft.

De volgende Special Heroes scholen doen mee: Maartenschool (cluster 3, SO) Tarcisiusschool (cluster 4 SO en VSO) H400 (cluster 4, VSO) en Marwindt (cluster 2, VSO).

De pilot loopt van 1 februari tot 1 juli 2017. De uitvoering ligt bij de volgende onderwijsinstellingen: CIOS, HAN Sport en Bewegen en ROC. Zij leveren voor de scholen stagiaires die gezamenlijk met de gymleraren van de scholen activiteiten opzetten en persoonlijke ondersteuning bieden aan de leerlingen. Tevens is er voor het naschoolse een samenwerking met Uniek Sporten Nijmegen, die daarnaast een belangrijke rol speelt in een persoonlijke doorverwijzing naar verenigingen.

Door de kennis en mogelijkheden van alle samenwerkende organisaties is het mogelijk om meer leerlingen structureel aan het sport en bewegen te krijgen. Na de pilot wordt bekeken of de Vrijetijdsteams op meer plaatsen in Nederland opgezet kunnen worden en naast sport ook voor kunst en cultuur activiteiten ingezet kunnen worden.

Share

Reacties

Reageer

*