Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Regionaal Onderwijs Blog

Samen versterken we de kracht van leren en inspireren!

smeltHet onderwijs verdient goede leraren. Goede leraren verdienen een actuele en krachtige opleiding en professionalisering in hun dagelijkse praktijk. Daar werken we samen aan, iedere dag opnieuw. In de opleidingen, in maatwerktrajecten voor werkenden, tijdens het werkplekleren, in de onderzoekskringen, in vakdidactische pilots, de projecten over opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, iXperiumontwikkelkringen en tijdens gezamenlijke studiedagen. We ontwikkelen samen onderdelen van het currriculum van de lerarenopleidingen, waardoor we goed in kunnen spelen op de praktijk van het onderwijs. Lees verder

Samen in beweging: kenniscentrum jaarbeeld 2017

26 april 2018 door Monique Goris

Terwijl de lente nog twijfelt tussen zomer en herfst, houdt Kenniscentrum Kwaliteit van Leren vaste koers: het bouwt samen met de opleidingen van de faculteit Educatie en het werkveld verder aan (gepersonaliseerd) onderwijs voor vandaag en morgen. Het jaarbeeld van 2017 laat zien wat je bereikt als je samen in beweging bent. Niet in saaie cijfers en statistieken, maar met mooie verhalen over herkenbare vragen en toepasbare antwoorden.

Mooie dingen
Met het jaarbeeld wordt het abstracte concreet. Het laat zien: wij doen geen ‘onderzoek om het onderzoek’, maar werken mét de praktijk áán de praktijk. De onderzoekers kunnen dan ook niet zonder de input en bijdrage van de opleidingen en het werkveld. Ook dát laat het jaarbeeld zien: de sterke focus op verbinding en samenwerking tussen onderzoekers, leraren(opleiders), studenten en andere onderwijsprofessionals. Dat levert mooie dingen op, niet alleen regionaal, maar ook landelijk.

Laat je inspireren en haak aan!
Lees in het jaarbeeld bijvoorbeeld over het pedagogisch prioriteitenspel: een leuke werkvorm om de belangrijkste drijfveer van individuele leraren (in opleiding) te ontdekken. Of krijg een inkijkje in nieuwe projecten, zoals de samenwerking tussen de Gelderse mbo’s en binnen het groeiende aantal iXperium designteams. Daar kun je allemaal zelf ook bij aanhaken, hier in de regio en daarbuiten. Want ook landelijk is het kenniscentrum actief, bijvoorbeeld op het gebied van toetsing, samen met de andere hbo-instellingen.

Jaarbeeld KC KvL 2017_DEF

PS Dit bericht staat vanmiddag ook op HANnl en wordt vanmiddag via nieuwsbrief en LinkedIn verspreid. Liken en delen is lief

Kom naar de StartupDelta Summit op 17 april

4 april 2018 door Thamar Elissen

Op het Industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem bundelen donderdag 19 april a.s. overheden, hoger onderwijs en bedrijfsleven hun denk- en daadkracht tijdens de StartupDelta Summit. Bij dit grootschalige event worden ruim 2.500 bezoekers uit heel Nederland verwacht. Ook Prins Constantijn van Oranje zal erbij zijn, als special envoy voor StartupDelta. Doel is om Nederlandse startups de wind vol in de zeilen te geven. Deelnemers wisselen die dag ervaringen en expertise uit. De hamvraag luidt: hoe kunnen startups snel starten, doorgroeien en internationaliseren? De HAN is mede-initiatiefnemer van de summit en draagt inhoudelijk veel bij aan het programma.

Lees meer op HAN.nl

 

Burgerschapskunde, Bildung, Medezeggenschap

7 maart 2018 door Theo de Wit

Burgerschap, Bildung, Medezeggenschap in het beroepsonderwijs.

Als je op bovenstaande link klikt, kun je het essay lezen dat ik geschreven heb n.a.v. mijn afscheid bij de HAN. Er is nog veel nodig om ons beroepsonderwijs ook meer algemeen, politiek vormend te maken. Het is belangrijk om een beroep te leren, onderzoek te kunnen te doen. Maar het is ook belangrijk dat studenten uit het beroepsonderwijs andere skills ontwikkelen, inzicht krijgen in de grote, snelle en complexe veranderingen in de samenleving. Hoe dat leidt tot nieuwe politieke verhoudingen, arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan door flexibilisering en meer ZZP-ers, het klimaat, hoe ontwikkelt Europa zich. Middelbare scholieren leren daar te weinig over. En docenten in het beroepsonderwijs zijn vaak handelingsverlegen als het gaat om onderwerpen als racisme, populisme, Islam en tolerantie in de klas te behandelen. Over de grenzen van je beroep heen kijken, samenwerken met andere beroepspraktijken, ontwikkelingen in het werkveld leren zien, dat alles roept om 21 ste eeuw Skills (SER, 2017), meer projectmatig kijken, nieuwe en andere perspectieven tot je nemen. Kortom hoe stelt het beroepsonderwijs zich open voor de ontwikkeling van studenten als mens en draagt het bij tot burgerschapskunde, met respect voor artikel 1 van onze Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Medezeggenschap kan tools aanreiken, thema’s bepalen om dit in het curriculum van het beroepsonderwijs de plaats te geven die het verdient.

Theo de Wit neemt afscheid op 27 februari bij de HAN. Het pluche van de Gemeenteraad is een nieuw doel.

Burgerschapskunde, Bildung, Medezeggenschap

7 maart 2018 door Theo de Wit

Essay Theo de Wit DEF

 

Vreemde taal

6 maart 2018 door Josine Schuilenburg

Op 26 februari jl. verwelkomden wij de cursisten van het eerste Nijmeegse Taal- en Schakeljaar (TSJ) in het I/O-gebouw! Dit is de derde keer dat het TSJ van start gaat; de eerste twee jaren vonden plaats in Arnhem.

Manja Mekking, hoofd van het HAN-Talencentrum, sprak de deelnemers toe met het treffende gedicht Vreemde taal van Mary Heylema, dat hieronder te lezen is. Daarna werden er verschillende kennismakingsspellen gedaan onder leiding van docenten Elsbeth de Leeuw en Joyce Oomen, en vertelde een oud-TSJ’er over haar ervaringen. Na een rondleiding, lunch en informatie over het UAF en Wereldkoks (met wie het HAN-Talencentrum samenwerkt) was het tijd voor de groepsfoto. Heel veel succes allemaal!

Vreemde taal

Er vallen woorden uit de monden om me heen
ik vang ze op en schaaf me aan de ruwe klank
ze duwen, dringen zich naar mijn verbaasde oren
de taal klinkt grijs, vol wind die langs mijn wangen strijkt.

Een hand gebaart, wijst naar een stoel
voorzichtig ga ik zitten, neem te drinken
de ander lacht, herhaalt zijn onbekende vraag
ik staar verlegen voor me uit, knik en schud maar wat.

Op een dag zal ik het snappen, neem ik mijn intrek
in deze taal om me een weg te banen door mijn denken
maar tot die tijd blijf ik dromen in mijn eigen woorden
zodat ik ’s nachts weer even thuis ben ik in mezelf.

Mary Heylema

Foto: Matthijs Mekking