Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘kennisdeling’

‘Meer ambitie lerarenopleidingen’ op ORD 2018

3 juni 2018 door Frans de Vijlder

Eind augustus 2017 verscheen het paper ‘Meer ambitie in de lerarenopleidingen’, waarover we in een eerder blogbericht rapporteerden. Het paper werd besproken in een druk bezochte workshop op het VELON-congres op 12 maart jl. in Roermond, waar zelfs werd opgeroepen tot verdere actie. We zetten het gesprek voort op vrijdag 15 juni a.s. tijdens de Onderwijsresearchdagen (ORD) 2018 in Nijmegen. Lees de stand van zaken en wat er tijdens de ORD staat te gebeuren.

 

Lees verder

Dorpendag: Duitse en Nederlandse dorpsbewoners ontmoeten elkaar

25 september 2017 door Korrie Melis

Hoe doen dorpsbewoners dat nou aan de andere kant van de grens? Of hoe gaat in Duitsland de samenwerking met de gemeente? Op de Dorpendag van 16 september 2017 in het Duitse Wemb kwamen dit soort vragen aan bod. In Wemb ontmoetten Duitse en Nederlandse dorpsbewoners en Duitse en Nederlandse onderzoekers van het Interreg VA KRAKE – DNA van het dorp project elkaar. 

Lees verder

Succesvolle kennisuitwisseling ‘Samenwerkend leren over de eigen grenzen heen’

18 mei 2017 door Mieke Kleppe

Op 8 mei vond de eerste kennisuitwisselingsbijeenkomst van het HAN icoonproject ‘Samenwerkend leren over de eigen grenzen heen’ plaats. Deelnemers vanuit de verschillende deelprojecten (zowel interne als externe deelnemers) hebben kennis uitgewisseld over verschillende thema’s. Lees verder

Kennissessie: op weg naar een lerende regio

14 oktober 2016 door Wenne Bergman

afbeelding-kennissessieComplexe maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein vragen om nieuwe vormen van samenwerken. In een lerende regio werken verschillende regionale partijen (lokale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omgeving) gezamenlijk in een interactief leerproces aan het delen en samen verder bouwen aan kennis.

Lees verder

Lerend op avontuur in cocreatie

15 juli 2016 door Olga van Keulen

Op 22 juni gaven Wenne Bergman (docent-onderzoeker MWD), Olga van Keulen (onderzoeker Publieke Zaak), Antoinette Meijs (ervaringsdeskundige Zorgbelang Gelderland) en Saskia Weijzen (onderwijskundige MWD) een workshop op het Kennisfestival voor het Sociale Domein in de Achterhoek.

Lees verder