Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘Interprofessioneel werken’

Resultaten en producten GeZonTh

20 december 2017 door Wietske Kuijer

Geïntegreerde Zorgondernemers Thermion (GeZonTh) heeft tot een nieuwe aanpak in geïntegreerde eerstelijnszorg in Nijmegen Lent geleid.

Daarnaast is een opleidingsaanpak voor de beroepspraktijk en hogescholen ontwikkeld voor het ondersteunen van grensoverschrijdend leren en werken tussen studenten, professionals en (wijk)bewoners. Lees verder

Veranderende professionaliteit in Vitaal Lent

28 november 2017 door Wietske Kuijer

De activiteiten binnen Vitaal Lent in de wijk Nijmegen-Lent moeten er aan bijdragen aan dat ouderen langer zelfredzaam zijn en langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Inwoners, professionals, docenten, studenten en onderzoekers werken samen bij de ontwikkeling van Vitaal Lent. Wietske Kuijer-Siebelink: “Mensen moeten anders samenwerken en elkaars expertise leren kennen.”  Lees verder

Tips en tools voor interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de gezondheidszorg

4 september 2017 door Wietske Kuijer

In de afgelopen maanden hebben we achterhaald welke instrumenten, werkvormen en tools er gebruikt worden bij het interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij van de HAN en het onderwijs in de zorg vanuit het Radboudumc. De opgehaalde informatie stellen we nu beschikbaar. Lees verder

Raamwerk interprofessioneel werken

21 maart 2017 door Wietske Kuijer

Veranderingen in de zorg en de nieuwe visie op gezondheid van Huber vragen om professionals die goed interprofessioneel kunnen samenwerken. Binnen de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de HAN en het Radboudmc zijn al veel initiatieven rondom interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden.  Een gezamenlijke visie ontbrak echter. Als antwoord hierop is een raamwerk ontwikkeld in door de HAN en Radboudumc.

Lees verder

Scholingsvragen rond interprofessioneel werken

1 november 2016 door Hilde Wierda

logowzwEr is veel beweging in zorg en welzijn. Dit vraagt iets van organisaties: Hoe ga je als organisatie in deze veranderingen mee? Wat betekent dat voor medewerkers? Waar liggen hun scholingsvragen? Deze vraag legde WZW bij Kenniscentrum Publieke Zaak neer. In het verkennend onderzoek dat volgde, zoomden we in op scholingsvragen rondom interprofessioneel werken van medewerkers Zorg en Welzijn niveau 3. Lees verder