Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘internationaal’

Dorpendag: Duitse en Nederlandse dorpsbewoners ontmoeten elkaar

25 september 2017 door Korrie Melis

Hoe doen dorpsbewoners dat nou aan de andere kant van de grens? Of hoe gaat in Duitsland de samenwerking met de gemeente? Op de Dorpendag van 16 september 2017 in het Duitse Wemb kwamen dit soort vragen aan bod. In Wemb ontmoetten Duitse en Nederlandse dorpsbewoners en Duitse en Nederlandse onderzoekers van het Interreg VA KRAKE – DNA van het dorp project elkaar. 

Lees verder

Kinderen betrekken bij leefbaarheid: een goed recht!

17 november 2016 door Hilde Wierda

IMG_0798Jaarlijks is op 20 november de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Dit jaar is het zevenentwintig jaar geleden dat op deze dag in New York het Kinderrechtenverdrag werd aangenomen. Dit verdrag bevat 54 artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot achttien jaar zijn opgeschreven. Artikel 12 stelt dat kinderen het recht hebben om hun mening te geven over alle zaken die hen aangaan. Vanuit deze gedachte steken we binnen de Family Community in op kinder- en jeugdparticipatie.

Lees verder

FUTSHIP 2.0

12 april 2016 door Hilde Wierda

erasmusplusPasen lag al ruimschoots achter ons, maar woensdag 30 maart jl. legden we toch nog een ei. Met één klik op de knop (of eigenlijk twee, want we kregen een foutmelding – help!) ging onze lijvige aanvraag in het kader van Erasmus+ Strategische Partnerschappen richting EP-Nuffic, die dit subsidieprogramma uitvoert voor het hoger onderwijs. FUTSHIP 2.0 was een feit.  Lees verder

KRAKE zet in op toekomstbestendigheid kleine dorpen

21 maart 2016 door Hilde Wierda

KRAKE-logoHogeschool van Arnhem en Nijmegen ondersteunt de leefbaarheid in kleine kernen met nieuw groot Nederlands-Duits samenwerkingsproject, getiteld KRAKE (‘KRachtige KErnen’). Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en vergrijzing neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van deze demografische ontwikkelingen steeds sterker merkbaar. Wat kunnen de burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om KRAKE, een driejarig ontwikkelproject. Lees verder

Online Masterclass in London and Nijmegen

18 januari 2016 door Frans de Vijlder

City University London

Kom naar de international Masterclass op 3 februari 2016 van 14:45 – 16:30 tijdens de International Week bij GGM op de HAN Campus, Kapittelweg 33 in Nijmegen. In de Masterclass gaan we in op de Engelse en de Nederlandse versie van de participatiesamenleving op basis van inleidingen van Sara Jones, Joost Beunderman en Frans de Vijlder vanuit London.

Lees verder