Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Samenprofessionaliteit voorop

9 december 2015 door Wenne Bergman

Dag-vh-sociaal-werk-280x120new-150x120Welke impact hebben de veranderingen in het sociale domein op het sociaal werk? Hoe zorg je ervoor dat je in tijden van verandering je vakmanschap en kwaliteiten optimaal kan blijven inzetten voor je cliënten? Dit was het centrale thema van de Dag van het Sociaal Werk 2015.
Met de titel ‘Professionals in het sociaal domein in een wereld vol onzekerheden’ sprak Frans de Vijlder tijdens deze dag over de veranderingen in het sociale domein, de nieuwe eisen die aan professionals worden gesteld en welke rol hogescholen hierbij dienen te vervullen.

In zijn betoog schetst hij ontwikkelingen in het sociaal domein die pleiten voor een transitie van de solo-professional naar een netwerkprofessional. De netwerkprofessional dient zich te verhouden tot de realiteit van vandaag: een omgeving waarin de professional heeft te dealen met complexiteit en dynamiek. Dit vraagt niet alleen om kritische houding ten opzichte van de eigen persoon, maar ook ten opzichte van botsende rationaliteiten en uiteenlopende waarden.

De Vijlder verwijst in dit verband naar het concept ‘Critical being’ van Ron Barnett, waarbij de professional niet zo zeer problemen oplost door het toepassen van kennis, maar in staat is om te komen tot een kritische analyse van uiteenlopende benaderingen, handelswijzen en belangen. Dit vergt oordelen met een hoge maatschappelijke verantwoordelijkheid. En daarmee een ontwikkeling als persoon die niet is los te zien van diens rol als professional. Op basis van ervaringen en kennis ontwikkelt de professional zo een eigen standaard, ook wel het morele kompas genoemd. Daarbij heeft de professional niet alleen het recht maar de plicht om bij te dragen aan het debat over kwesties in zijn vakgebied.

Deze ontwikkelingen vragen om een herijking van het traditionele opleidingsmodel: toekomstbestendig en innovatief onderwijs. Immers, het opleiden van de netwerkprofessional kan niet meer plaatsvinden zonder wisselwerking en actieve betrokkenheid van de maatschappelijke omgeving waartoe deze professional wordt opgeleid. Dit pleit voor een leeromgeving waarin studenten, docenten, werkveld en lectoren in co-creatie met elkaar optrekken om leren, praktijk en onderzoek met elkaar verbinden. Op deze manier kan er in nauwe interactie een bijdrage worden geleverd aan zich ontluikende innovaties.

Samenprofessionaliteit dient daarbij als uitgangspunt gehanteerd te worden, want stelt de Vijlder: ‘laten we geen nieuwe kokers in opleiding en beroep creëren.’ De complexiteit van vraagstukken vraagt juist om een interprofessionele benadering waarbij de inzet van verschillende partijen cruciaal is om gedeelde problemen aan te kunnen pakken.

De presentatie vindt u hier.

Reacties

Reageer

*