Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Rapport ‘Condities voor kennisdeling’ verschenen

3 november 2015 door Frans de Vijlder

condities voor kennisdelingWenne Bergman – onderzoeker bij ons kenniscentrum en docent MWD – is onlangs Cum Laude afgestudeerd als Master Bestuurskunde aan de VU. Ze onderzocht in opdracht van het kenniscentrum het functioneren van het Kennisplatform Achterhoek met als resultaat het rapport ‘Condities voor kennisdeling’. Het onderzoek had als doel de factoren op te sporen die kennisdeling in de regio kunnen bevorderen. Het rapport vormt onderdeel van de pilotstudie ‘Lerend op avontuur’.

 

 

Analysekader

Op basis van een grondige literatuurverkenning is er een analysekader opgesteld. In dit analysekader zijn factoren die een rol kunnen spelen in kennisdeling tussen professionals geïnventariseerd. Dit kader is vervolgens richtinggevend geweest voor het empirisch onderzoek – in de vorm van documentanalyse, interviews en online data-analyse – naar het functioneren van het platform.

Het Kennisplatform Achterhoek kan op basis van de resultaten van dit onderzoek als een ‘network of practice’ van en voor sociaal werkers worden beschouwd. Het network of practice bestaat uit een reeks van min of meer losse, gekoppelde relaties. Dit betreft relaties tussen professionals in de zorg- en welzijnssector die zich bezighouden met soortgelijke praktijken en deze delen via een digitaal platform.

Om de continuïteit van het kennisplatform te borgen moet gezocht worden naar manieren om de variatie en diepgang in de uitgewisselde kennis te vergroten. Dit kan onder andere door meer specialisten en experts te laten participeren en door meer te investeren in persoonlijke ontmoetingen in plaats van vooral online-kennisuitwisseling. Kennisdeling moet meer een cultuur op de werkplek worden. Het is bovendien wenselijk dat meer beleidsmakers gaan participeren en dat gemeenschappelijke doelen worden geformuleerd waarop de kennisontwikkeling en uitwisseling wordt ingezet. Deelnemers in het netwerk moeten over meer communicatieve en reflectieve vaardigheden beschikken en met meerdere perspectieven tegelijk kunnen spelen.

Kortom, in de ontwikkeling naar een lerende regio is nog een wereld te winnen! Je kunt het rapport Condities voor kennisdeling downloaden.

Reacties

Reageer

*