Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Publicaties

Bibliotheek van HAN locatie Berg en Dalseweg

Voor blogberichten over publicaties klik hier, of kies het pictogram ‘publicaties’ in de linker menubalk.

 

 

 

 

 

2017

 

 • De Vijlder, F.J. (2017). Meer ambitie in de lerarenopleidingen. Appel op een belangrijke innovatieslag bij de lerarenopleidingen. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • De Vries, B., Wierda-Boer, H.H., Van Kan, C., & Van der Steen, J. (2017, juni). Effectieve kennisbenutting in scholen. De waarde van gespreid leiderschap. De Nieuwe Meso, 26-37.
 • Legemaate, M. (2017). Stap uit de rolgevangenis. Kwaliteitszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Th&ma Hoger Onderwijs, 17(4), 34-39.
 • Van Kan, C. & Wierda-Boer, H.H., Van der Steen, J., De Vijlder, F., De Vries, B., & Admiraal, W. (2017, juni). Met impact leiding geven aan onderzoek in de school. In: A. Ros (voorzitter), Kennisbenutting in scholen: Interventies op leiderschap en docentprofessionalisering. Symposium tijdens de Onderwijs Research Dagen 2017, Antwerpen, België.
 • Van Kan, C. & Wierda-Boer, H.H., Van der Steen, J., De Vries, B., Van Vijfeijken, M., De Vijlder, F. et al. (2017, November). Interventions for developing distributed academic leadership in schools. In: W. Schenke (voorzitter), Knowledge utilisation in schools: interventions on leadership and teacher groups. Symposium tijdens de EAPRIL 2017, Hämeenlinna, Finland.
 • Wierda-Boer, H.H. & Nooij, J. (2017, april). Studenttevredenheid: docent aan zet?. Workshop op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen, Amersfoort.
 • Wierda-Boer, H.H., Kiggen, D., & De Vijlder, F. (2017). Van uitlijnen en verbinden naar kwaliteit: literatuurverkenning. Wat kan het voortgezet onderwijs leren van vertical alignment in andere (onderwijs)domeinen?. Nijmegen: HAN Kenniscentrum Publieke Zaak.
 • Wierda-Boer, H.H., Kuijer-Siebelink, W., & De Vijlder, F. (2017). Tussen beeld en werkelijkheid II. Ontwikkelingen, trends en beroepsbeelden in de paramedische en verpleegkundige zorg. Nijmegen: HAN Kenniscentrum Publieke Zaak.

 

2016

 • Consortium Kennisbenutting in de AOS (2016). Kennisbenutting in de AOS. Schoolportretten. Nijmegen: HAN Kenniscentrum Publieke Zaak / Kwaliteit van Leren.
 • De Vries, E.J. & Esmaili, R. (2016). E-leadership en innovatielabs. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. April. Sdu.
 • De Vries, E.J., Gielen, M. & Kleppe, M. (2016). Digitale vaardigheden in de zorg. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. April. Sdu.
 • Melis, K. & Wierda-Boer, H.H. (2016). Scholingsbehoeften in zorg en welzijn. Een verkennend onderzoek naar interprofessioneel werken van medewerkers zorg en welzijn niveau 3. Nijmegen: HAN Kenniscentrum Publieke Zaak.
 • Ruivenkamp, M., van Diepen, N., Bakker, R., en de Vries, E. (2016). Flipped Action Learning for Healthcare Professionals: Principles and Design, Presented at: INTED2016: 10th Annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia 7 – 9 March, 2016.
 • Van Kan, C., Van de Wetering, T., Van der Steen, J., Wierda-Boer, H.H., De Vijlder, F., De Vries, B. et al. (2016, november). Distributed academic leadership in schools. In: W. Schenke (voorzitter), Fostering knowledge utilization in schools. Symposium tijdens de EAPRIL, Porto, Portugal.​
 • Wierda-Boer, H.H., Van Kan, C., Van der Steen, J., De Vijlder, F., De Vries, B. & Admiraal, W. (2016, mei). Effectief leiding geven aan onderzoek in scholen. In: A. Ros (voorzitter), Kennisbenutting door leraren. Symposium tijdens de Onderwijs Research Dagen 2016, Rotterdam.

 

2015

 • Bergman, W. & Vijlder, F. de (2015). Condities voor kennisdeling: Een casestudy naar kennisdeling in het Kennisplatform Achterhoek. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kenniscentrum Publieke Zaak/ Stichting IKPOB.
 • Casteren, W, E. van den Berg, P. Huisman, N. Rosenboom & F. de Vijlder (2015). Evaluatie Wet Fusietoets. Nijmegen, ResearchNed.
 • De Vries, E.J. (2015). Fieldlabs in de Zorg. Working paper. Kenniscentrum Publieke Zaak, HAN.
 • De Vijlder, F.J. (2015) Professionals aan het roer. In: In ’t Veld R.J (red). De Echte Dingen. Essays over kwaliteit van onderwijs. Amsterdam: Gopher
 • De Vries, E.J. (2015), Informatieprofessional2.0, Interview. De Informatieprofessional, vakblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, november.
 • De Vries, E.J. (2015). Sociale Innovatie. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. December, pag. 11-17. Sdu.
 • De Vries, E.J. (2015). Design thinking. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. December, pag, 31-35. Sdu.
 • De Vries, E.J. (2015). Sociaal ondernemen met ICT. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. December, pag. 27-29. Sdu.
 • De Vries, E.J. (2015). Digitale vaardigheden voor zorgprofessionals. Onderwijs en Gezondheidszorg, nr. 7. BPM Medica.
 • Ruivenkamp, M. & de Vries, E.J. (2015). Blended learning programma Leren Acteren in Netwerken voor zorgprofessionals in de Zorgalliantie. Kenniscentrum Publieke Zaak, HAN.

 

2014

 • De Vries, E.J. & Gielen, M. (2014). E-skills voor Zorgprofessionals. Nijmegen: Kenniscentrum Publieke Zaak, november 2014.
 • De Vries, E.J. (2014). Effecten van ICT op economie en arbeidsmarkt. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. September. Sdu.
 • Van Gorp, A. & De Vries, E.J. (2014). Preventing and Managing Disasters during Public Events: The Collaborative Development of an ICT Ecosystem. International Telecommunications Society Conference, Brussels, June.
 • De Vries, E.J. (2014). Innovatie voor maatschappelijke waarde. Intreerede HAN lectoraat Innovatie in de Publieke Sector, juni. Arnhem: HAN University of Applied Science Press.
 • De Vries, E.J. (2014). E-Competence Framework: Qua Vadis. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. April. Sdu.
 • De Vries, E.J. & B. den Boer (2014). Zo agendeer je ICT vraagstukken. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. Maart. Sdu.
 • De Vries, E., Maes, R. en Bronsgeest, W. (Red.) (2014). De Informatieprofessional 3.0. AG reeks. Den Haag: BIM Media.

 

2013

 • Huisman, P.W.A. & De Vijlder, F.J. (2013). Sectorstudie Toezicht Hoger Onderwijs. pp 85-131 In: Pieter Welp, Meike Bokhorst, Krispijn Faddegon, Peter de Goede, Esther IJskes en André Knottnerus (red.) (2013) De Staat van het Toezicht. WRR Achtergrondstudie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • De Vijlder, F.J., M. Rozema, & E. Verheijen (2013). Slimmer werken in het beroepsonderwijs. Een onderzoek naar kennisintensivering. s-Hertogenbosch: ECBO.
 • De Vijlder, F.J. & M. Rozema (2013) Nederland kiest voor waarde scheppend beroepsonderwijs. Scenario’s voor de verdere innovatie van het beroepsonderwijs. Nijmegen/Ede: HAN/HPBO.
 • De Vijlder, F.J. & M. Rozema (2013) Leren van het innovatiearrangement. Achtergrondstudie voor het HPBO. Nijmegen/Ede: HAN/HPBO.
 • De Vries, E.J. (2013, september). Wat onderzoekt de informatieprofessional 3.0? Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • De Vries, E.J. (2013, oktober). Het stimuleren van absorptievermogen. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • De Vries, E.J. (2013, november). Vierhonderd nieuwe collega’s! Hoera? Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • De Vries, E.J. & Hoogeboom, H. (2013, april). Hoe verweef je toekomstverkenning in beleid? Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • De Vries, E.J., Panneman, F., & De Bruijn, P. (2013). Samenwerkend innoveren in netwerken. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • De Vries, E.J., Rijken, D., Van Leeuwen, J., & Reurings, B. (2013, mei). Werk niet binnen kaders, sleutel aan kaders! Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • De Vries, E.J. & Van den Steenhoven, J. (2013, januari). Vaardigheden voor de Informatieprofessional 3.0. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • De Vries, E.J. & Van den Steenhoven, J. (2013, februari). CIO’s over strategische vaardigheden: ICT does matter! Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening.
 • Mulder, B. & De Vries, E.J. (2013, juni). Wat betekent het om een onderzoekende professional te zijn? Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening

 

2012

Reacties

Reageer

*