Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Lectoraten

 

Goed bestuur en innovatiedynamiek in maatschappelijke organisaties

Het kennisdomein van het lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties omvat een combinatie van:

 • goed bestuur;
 • innovatiedynamiek;
 • maatschappelijke organisaties.De achterliggende gedachte hierbij is dat de samenleving een hoge innovatiedynamiek in maatschappelijke systemen, organisaties en netwerken vergt. Te langen leste is dat altijd een vraagstuk van: ‘Hoe daarop te sturen?’, ‘Wat is onder de gegeven omstandigheden ‘goed bestuur?’. De focus van dit lectoraat ligt op het tot stand brengen van innovatiedynamiek door goed bestuur en ordening binnen en tussen maatschappelijke organisaties. De term ‘innovatiedynamiek’ is in dit kader meer op zijn plaats dan ‘een innovatie’, omdat er veeleer sprake is van een permanente toestand van meerdere, gelijktijdig verlopende en op elkaar inwerkende innovatieprocessen. Deze gedachte is uitgangspunt in benaderingen als cocreatie, waarin de innovatieprocessen in de organisatie en tussen organisaties worden gestuurd in samenspraak met partners in de maatschappelijke omgeving. Het besturen van een maatschappelijke organisatie is daardoor het meebesturen van een netwerk. Het betekent dat we ons in beginsel kunnen richten op alle instituties en processen die betrokken zijn bij het realiseren van maatschappelijke waarde en alle groepen en personen die daarbij betrokken zijn. ‘Publieke zaak’ is dus minder een afbakening naar domein en meer een afbakening naar doel: het streven naar maatschappelijke waarden en dus niet louter commerciële. Meer concreet kan het gaan om:

 • maatschappelijke organisaties;
 • bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke organisaties;
 • politici en ambtenaren in het openbaar bestuur;
 • professionals;
 • burgers, cliënten en andere stakeholders;
 • informele/innovatieve verbanden en netwerken van uiteenlopende aard (wijk, netwerk, forum)

 

Innovatie in de publieke sector

Dit lectoraat onderzoekt innovatieprocessen waarin maatschappelijke waarden worden nagestreefd. We willen daarmee komen tot processen, methoden en technieken die de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij innovaties in staat stellen betekenis te geven aan nieuwe kennis en technologie. Daarmee geven zij innovaties maatschappelijke en economische waarde. Zij doen dat individueel, in organisatorisch verband of in netwerken van organisaties. Het Lectoraat draagt daarmee bij aan het innovatievermogen van organisaties in publieke domeinen. Het doel is dat deze organisaties blijven aansluiten op maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en daaraan bijdragen vanuit maatschappelijke waarden.

Binnen het lectoraat worden vijf soorten kennis gecombineerd:

 • Innovatieleer
 • Organisatiekunde
 • Kennis over organisatorische toepassingen van ICT / informatiemanagement
 • Professionalisering
 • Participatieve methoden voor onderzoek, ontwerp of leren

 

Projecten en onderwijs binnen het lectoraat richten zich op drie onderwerpen: innovatieprocessen, kennisdeling in (netwerk)organisaties en informatiemanagement.

Reacties

Reageer

*