Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Over het kenniscentrum

 

Kenniscentrum Publieke Zaak wil bijdragen aan goed bestuur en innovatievermogen van organisaties in het publieke domein. Dit zijn veelal maatschappelijke organisaties die worden gekenmerkt door sturing die volledig vanuit de overheid komt of een hybride overheids- en marktsturing kennen. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Woningbouw corporaties
 • Politie
 • Gemeenten
 • Nutsbedrijven
 • Veiligheidsregio’s
 • De Belastingdienst
 • Onderwijsinstellingen

 

Ons werk vind meestal plaats in de sectoren zorg en welzijn, onderwijs, veiligheid en lokaal bestuur.

Onze activiteiten zijn georganiseerd rond drie onderzoekslijnen:

 • innovatie en valorisatie
 • schuivende beroepsbeelden
 • goed bestuur

 

Bij deze onderzoekslijnen is ‘kenniscirculatie’ een belangrijke onderlegger. Hierbij gaat het om de gevolgen van toename van kennisintensiviteit van werk op het leervermogen van organisaties en de mensen die er werken.

Aan het Kenniscentrum Publieke Zaak zijn twee lectoraten verbonden: Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en Innovatie Publieke Sector. We werken samen met diverse partners.

 

Reacties