Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Valorisatieprocessen hoger beroepsonderwijs

 

 

Doel

Versterken van de positie van het HBO in valorisatieprocessen

Resultaat

Werkzame factoren van valorisatie-initiatieven en -instrumenten

Partners

Zorgalliantie, HAN Centres of Expertise Krachtige Kernen, Sneller Herstel en Talentherkenning

Onderzoekslijn

Innovatie- en valorisatieprocessen

Lectoraat

Innovatie in de Publieke Sector

Betrokken onderzoekers/projectmedewerkers

Linda Dauwerse, Mieke Kleppe en Erik de Vries

 

Beschrijving

Valorisatie is naast onderwijs en praktijkgericht onderzoek het derde beleidsterrein van het HBO.  Valorisatie is het tot maatschappelijk of economisch nut maken van kennis en technologie. Overheden hechten veel waarde aan valorisatie en de rol van het HBO daarin. Deze rol moet zich echter nog ontwikkelen. Valorisatie kent ook geen uitgekristalliseerd kenniskader, zeker niet toegespitst op de rol van het HBO.

In dit onderzoek brengen we diverse valorisatie-initiatieven en –instrumenten in kaart en onderzoeken daarvan de werkzame werking. We doen dat binnen het domein gedrag, gezondheid en maatschappij. Daarmee willen we het bestaande perspectief op valorisatie, als zou het vooral gaan over (technische)producten, patenten en ondernemerschap, aanvullen. Hiermee willen we tot inspiratie zijn voor betrokkenen binnen de HAN en HBO instellingen alternatieven bieden voor gangbare opvattingen en werkwijzen.

 

Reacties