Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

KRAKE Family Community

KRAKE-logo

Doel

Dorpen als kindvriendelijke gemeenschap neer te zetten of te verstevigen, gezinsvriendelijke infrastructuren ontwikkelen en kinderparticipatie bevorderen.

Resultaat

Alle opbrengsten komen samen in een inspirerende publicatie die (andere) dorpen ondersteunt in het verwezenlijken van hun ambities een kindvriendelijke gemeenschap te zijn.

Partners

Hochschule Rhein-Waal, diverse dorpen in de Nederlands-Duitse grensregio

Duur

1.1.2016 – 31.12.2018

Onderzoekslijn

Innovatie

Lectoraat

Kenniscentrum Publieke Zaak

Betrokken onderzoekers/projectmedewerkers

Hilde Wierda-Boer, Olga van Keulen, Liza Veens, Helen Weinbach (Hochschule Rhein-Waal), Annerose Moras (Hochschule Rhein-Waal) en Vanessa Heeks (Hochschule Rhein-Waal)

 

Beschrijving

Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en door vergrijzing, neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Winkels sluiten en voorzieningen verdwijnen. Wat kunnen de burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zélf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE). Project KRAKE zet in op toekomstbestendigheid van kleine dorpen.

De burgers en dorpen staan centraal in dit project. De HAN en de Duitse projectpartners zullen 3 jaar lang samen met de bewoners van de Nederlandse en Duitse dorpen activiteiten en nieuwe concepten realiseren om het zelfmanagement van de dorpen te versterken. Op die manier kunnen de gevolgen van de demografische ontwikkeling het hoofd worden geboden. De activiteiten zijn gebundeld binnen 6 –communities– themagebieden:

  • Zorg
  • Wonen
  • Gezonde leefstijl
  • Kindvriendelijke dorpen
  • MKB en vrijwilligers
  • DNA van het dorp

 

Family Community

In dorpen wonen steeds minder jonge gezinnen en kinderen. Van oudsher vormen dorpen echter een zeer aantrekkelijke omgeving om op te groeien. Vanuit deze gedachte ondersteunen we in deze community dorpen om zich als kindvriendelijke gemeenschap neer te zetten of te verstevigen, gezinsvriendelijke infrastructuren te ontwikkelen en kinderparticipatie te bevorderen.

Dorpen die in de Family Community participeren, willen elkaar inspireren en van elkaar leren door (grensoverstijgende) uitwisseling van initiatieven rondom jeugd. Thema’s waar de dorpen zich op willen ontwikkelen zijn: aantrekkelijk(e) omgeving/aanbod voor jeugd, kinderparticipatie, meertaligheid en intercultureel samenleven in dorpen.

In workshops bedenken volwassenen en jeugdigen per dorp wat zij op deze thema’s in hun dorp de komende maanden willen bereiken. Zij zoeken zelf nieuwe ideeën en bedenken concrete oplossingen, uitgaand van de lokale mogelijkheden. Hierin worden de dorpen ondersteund door de HAN en Hochschule Rhein-Waal.

Aansprekende bijeenkomsten voor de dorpen zorgen voor een levendige grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen. Alle opbrengsten komen samen in een inspirerende publicatie die (andere) dorpen ondersteunt in het verwezenlijken van hun ambities een kindvriendelijke gemeenschap te zijn.

Voor berichten over KRAKE – Family Community klik hier.

 

Reacties