Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Kennisdeling en valorisatie binnen de politie

 

 

Doel

Inzicht in valorisatieprocessen (kennisdeling tussen contexten) en hoe beroepsopleidingen deze kunnen bevorderen

Resultaat

Gevalideerde praktijken waarmee HBO bachelors verbindingen kunnen maken tussen de kennisdomeinen beleid, onderzoek, onderwijs en uitvoerende praktijk

Partners

Politieacademie , de Politie staf Onderzoek en Innovatie, de strategisch adviseur van de korpsleiding en USBO van de Universiteit Utrecht.

Duur

2015-2019, promotieonderzoek (promotoren Mirko Noordergraaf, Erik de Vries)

Lectoraat

Innovatie in de Publieke Sector

Betrokken onderzoekers/projectmedewerkers

Teun Meurs, Erik de Vries

 

Beschrijving

Kennisdeling tussen beleid, onderzoek, onderwijs en vakuitoefening/vakmanschap blijkt moeizaam te verlopen. Er bestaan grenzen tussen deze praktijken die wezenlijke hobbels vormen voor kennisdeling. Hierdoor bereikt veel onderzoek de praktijk niet en worden veel praktijkvraagstukken niet gezien in beleidsvorming of onderzoek. Kansen voor valorisatie van onderzoek of nieuwe technologie worden gemist.

We onderzoeken hoe kennis in de praktijk van beleid, onderzoek, onderwijs en vakmanschap binnen de Nationale Politie zich ontwikkeld; welke kenmerken die kennisontwikkeling heeft en hoe kennistransfer tussen deze praktijken kan worden bevorderd door Politiekundige bachelors. Door dit te onderzoeken binnen de grootste werkgever van Nederland ontstaat inzicht hoe dit in grote organisaties werkt en hoe vanuit kennisinstellingen zoals de HAN of de Politieacademie kennistransfer kan worden bevorderd.

Klik hier voor blogberichten over onderzoek dat wij uitvoeren bij de politie.

Reacties

1 Reactie to “Kennisdeling en valorisatie binnen de politie”

avatar Elize van Heuveln schreef:

Hallo, ik ben bezig als onderzoekscoordinator in een nieuw Sparkcentre van de HAN (ONS Erf, Oosterhout) en zeer benieuwd naar de voortgang en uitkomsten van het onderzoek.
Groet, Elize

Reageer

*