Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Integrale wijkbeelden voor wijkondersteunende interventies door wijkteam professionals

Doel

Doorontwikkeling van ondersteuningsstructuren ter bevordering van zelfregie en leefbaarheid van lokale gemeenschappen met behulp van actuele en relevante informatie in een integraal wijkprofiel.

Resultaat

herkomstkaart (van informatiebronnen), een koppelingsdraaiboek (hoe koppelen we welke bronnen?), integraal wijkprofiel in betrokken gemeenten en wijkondersteuningspraktijken.

Partners

Gemeenten Horst, Gemeente Peel en Maas, Proteion, Synthese, Technische Universität München en de Open Universiteit.

Duur

2016-2019

Lectoraat

Innovatie in de Publieke Sector

Betrokken onderzoekers/projectmedewerkers

Ger Keijsers en Erik de Vries

 

Beschrijving

Van de Nederlandse gemeenten werkt 87% met wijkteams. Uit onderzoek blijkt dat de wijkteams te weinig toekomen aan het ondersteunen van collectieve voorzieningen en het organiseren van informele netwerken (MOVISIE, 2016). Een belangrijke oorzaak is dat het hen ontbreekt aan goede informatie over de wijk. In dit project beogen we de doorontwikkeling van ondersteuningsstructuren ter bevordering van zelfregie en leefbaarheid van lokale gemeenschappen met behulp van actuele en relevante informatie in een integraal wijkprofiel.  Zo laten we interventies van wijkteams nauw aansluiten bij de eigenschappen van de wijk, en hebben de mensen in de wijk voldoende informatie voor zelfregie en samenredzaamheid.

 

Reacties