Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Field labs in de zorg

Momenteel zijn er twee Fieldlabs.

 

Fieldlab Gehandicaptenzorg

Doel

Technologieleveranciers producten laten testen in zorgorganisaties zodat deze beter en sneller op de markt komen; het vermogen verhogen van zorgorganisaties om te innoveren met zorgtechnologie

Resultaat

Inrichting van innovatie-, beheers-, en besluitvormingsprocessen (‘fieldlab methode’)

Partners

Siza, Philadelphia, ’S Heerenloo

Duur

2015-2018

Lectoraat

Innovatie in de Publieke Sector

Betrokken onderzoekers/projectmedewerkers

Martin Ruivenkamp, Erik de Vries

 

Beschrijving

Dit fieldlab is een proeftuin waarin zorgprofessionals, ondernemers, cliënten en kennisinstellingen met hun onderzoekers, studenten en docenten innovatieve zorgtechnologie uittesten en doorontwikkelen. Centraal thema is de aansluiting van technische mogelijkheden op de wensen en vragen van de zorginstellingen waarin alertheid, eigen regie, medisch ongemak en fysieke en emotionele belasting belangrijke aandachtspunten zijn.

 

Fieldlab Eerstelijnszorg

 

Doel

Technologieleveranciers producten laten testen in zorgorganisaties zodat deze beter en sneller op de markt komen; het vermogen verhogen van eerste lijns zorgorganisaties om te innoveren met zorgtechnologie

Resultaat 

Inrichting van innovatie-, beheers-, en besluitvormingsprocessen (‘fieldlab methode’)

Partners

Thermion/STIELO, Z Netwerken, The Habit Agency, Orfeus, Games for Health, Radboud UMC, ZZG Zorggroep

Duur

2015-2018

Lectoraat

Innovatie in de Publieke Sector

Betrokken onderzoekers/projectmedewerkers

Koen Dortmans, Erik de Vries

 

Beschrijving

Het Field Lab Eerstelijnszorg, gevestigd in Thermion te Lent, is een proeftuin voor open innovatie waar ondernemers, zorgprofessionals, patiënten en kennisinstellingen met hun studenten, docenten en onderzoekers samen een broedplaats vormen voor het ontwikkelen, uittesten en evalueren van nieuwe zorginnovaties om ze zo sneller hun weg te laten vinden naar zorgpraktijken. Voor een betere en doelmatigere zorg, meer bedrijvigheid en voor een uitdagende leeromgeving voor studenten.

Thema’s van het Field Lab Eerstelijnszorg, ten eerste: preventie. Welke innovaties kunnen mensen verleiden tot gezond(er) gedrag, zodat mensen langer gezond, zelfstandig en zelfredzaam zijn? Ten tweede: gebundelde zorg. Omdat Nederland vergrijst hebben steeds meer mensen chronische ziekten en aandoeningen, vaak enkele tegelijkertijd. De themalijn gebundelde zorg richt zich op zorgproducten die oplossingen bieden voor de uitdagingen die multimorbiditeit ons stelt. Ten derde: integraal & digitaal. Deze themalijn streeft naar verbetering van ICT-systemen voor een snellere en effectievere uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en eerstelijns-en tweedelijns zorgprofessionals.

 

Voor blogberichten over field labs in de zorg klik hier.

Reacties

Reageer

*