Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Nieuw bij Kenniscentrum Publieke Zaak

17 november 2017 door Liza Veens

Vanaf half november 2017 ben ik, Liza Veens, werkzaam bij Kenniscentrum Publieke Zaak als junior project medewerker. Binnen het kenniscentrum zet ik mijzelf in voor het Interreg project KRAKE, dat staat voor KRachtige KErnen. Dit project focust op wat burgers zelf kunnen doen in dorpen – nu en in de toekomst- om hun dorp leefbaar en attractief te houden. Mijn werkzaamheden zorgen ervoor dat ik komend jaar veelvuldig te vinden ben in kleinere kernen rond de grens met Duitsland.

Kenniscentrum Publieke Zaak is betrokken bij twee themagebieden (‘Communities’) van KRAKE: DNA Community en Family Community. Wij werken hierin samen met Hochschule Rhein Waal (HSRW) uit Duitsland. Als projectmedewerker ondersteun ik zowel DNA Community als Family Community.

Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van demografische ontwikkelingen steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, vergrijzing en het vertrek van jonge bewoners neemt de vitaliteit van kleine kernen af. De DNA Community legt de nadruk op wat maakt een dorp leefbaar en wanneer is een dorp vitaal. Samen met Nederlandse en Duitse collega’s wordt er inzichtelijk gemaakt wat het DNA van een dorp is en welke succesfactoren bijdragen aan de ontwikkeling van het dorp. Hierbij staan burgerparticipatie en zelfredzaamheid in het dorp en de regio centraal. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven in de dorpen om het DNA te versterken.

Binnen de Family Community ligt de nadruk op vraagstukken rondom het creëren van een kindvriendelijke leefomgeving. Kinderen en jongeren van nu zijn de bewoners van de toekomst, waarbij als het gaat over leefbaarheid deze groep niet vergeten mag worden. In de Family Community krijgen kinderen en jongeren de ruimte om mee te denken en te werken aan een prettige plek om te wonen. Hoe ervaren zij hun dorp? Welke ideeën hebben zij? Kinderen en jongeren hebben vaak verfrissende ideeën en bovendien geldt voor participatie: jong geleerd, oud gedaan! Alle opbrengsten en ideeën komen samen in een inspirerend magazine dat (andere) dorpen ondersteunt om een kindvriendelijke(r) gemeenschap te zijn.

Achtergrond

In 2015 heb ik mijn opleiding Bestuurskunde/overheidsmanagement afgerond aan Saxion Hogeschool in Enschede. Met de master Human Geography ben ik mijzelf gaan specialiseren op de invloeden van globalisatie, migratie en (sociale)ontwikkelingen op de relatie tussen menselijk gedrag en de fysieke omgeving. Hoe worden mensen beïnvloed door de omgeving waarin ze wonen en/of werken. Het KRAKE project sluit goed aan bij mijn achtergrond en interesses in sociale ontwikkelingen rondom de leefomgeving. Ik ga met veel enthousiasme en energie aan de slag met het KRAKE project.

 

 

 

 

Reacties

Reageer

*