Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Digitale vaardigheden tijdens de eHealthweek 2017

12 december 2016 door Mieke Kleppe

technologie2-klein-570x380Competenties om met digitale technologie om te gaan verschillen enorm onder zorgprofessionals. Dit terwijl eHealth steeds meer onderdeel wordt van behandeling en verpleging,  urenregistraties, behandelplannen en patiëntendossiers en scholing (e-learning) steeds vaker digitaal zijn. De algemene verwachting is dat dit gaat toenemen de komende jaren.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseren van 21 tot en met 27 januari 2017 de landelijke eHealthweek. Het doel is om zoveel mogelijk Nederlanders in contact te brengen met eHealth. Burgers, zorgprofessionals en zorgorganisaties maken kennis met wat er allemaal mogelijk is op het terrein van eHealth en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Tijdens deze week zullen onderzoekers van het Kenniscentrum Publieke Zaak de resultaten presenteren van de Zelftest Digitale Vaardigheden in Zorg en Welzijn.

We nodigen iedereen die werkzaam is in zorg en welzijn daarom uit om nu de zelftest in te vullen. In verband met de eHealthweek biedt de coalitie ‘Digivaardig in de zorg’ zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid aan om nog dit jaar de test invullen en een bondige analyse over hoe het binnen hun organisatie gesteld is met de digitale vaardigheden te ontvangen.

De Zelftest in het kort

De ‘zelftest digitale vaardigheden’ is ontwikkeld om zorgprofessionals inzicht te geven in hun digitale vaardigheden. Zij kunnen deze ook vergelijken met andere zorgprofessionals die de test al gedaan hebben. Als zorgorganisatie is het natuurlijk ook heel goed om te weten hoe het met de digitale vaardigheden van hun medewerkers gesteld is. Hier kunt u beleid of opleiding/bijscholing op afstemmen.

Hoe doet u mee als organisatie?

U meldt zich aan en ontvangt  een unieke link naar de zelftest die uw medewerkers kunnen gebruiken om de test te maken. In januari 2017 krijgt u een bondige analyse van hoe uw organisatie of afdeling ervoor staat. De individuele medewerker ontvangt zelf  direct na het doen van de test uitslag over zijn eigen vaardigheden.

Wilt u met uw organisatie de zelftest afnemen? Mail zelftestdigitalevaardigheden@han.nl

Vul voor uzelf de zelftest in via: http://www.surveygizmo.com/s3/2857159/Zelftest-Digitale-Vaardigheden-in-Zorg-en-Welzijn

De zelftest is ontwikkeld vanuit de coalitie Digivaardig in de zorg. Dit is een initiatief van ECP, platform voor de informatie-samenleving. Partners zijn V&VN, AO-VVT, Actiz, Nictiz, Zorginstituut Nederland, OIZ, Vilans, Zorgzijnwerkt.nl en de hogescholen HAN (Arnhem Nijmegen) en HH (Den Haag). De vragenlijst is ontwikkeld samen met organisaties vanuit de Zorgalliantie (Siza, Pluryn, ZZG zorggroep en Radboud UMC).

Meer informatie over de eHealthweek; ehealthweek.net of info@ehealthweek.net.

Voor meer informatie over de zelftest klik hier.

logo-e-healthweek2017-rgb

Reacties

Reageer

*