Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘scripties’

Kiezen voor Varsselder-Veldhunten

18 juli 2017 door Hilde Wierda

Onlangs rondden Milou Bos en Ilja Meurkes, twee studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, met succes hun afstudeeronderzoek “X-factor: ‘Waarom kiezen jonge gezinnen voor ons dorp?’” bij Kenniscentrum Publieke Zaak af. In deze blog delen zij hun ervaringen. Lees verder

Waar zijn de meiden?

13 juli 2017 door Hilde Wierda

Onlangs rondden Kim van Santen en Simone Grasdijk, twee studenten van de opleiding Pedagogiek, met succes hun afstudeeronderzoek “Waar zijn de meiden?” bij Kenniscentrum Publieke Zaak af. In deze blog delen zij hun ervaringen. Lees verder

Hoe digitaal vaardig zijn studenten?

17 januari 2017 door Mieke Kleppe

Het gebruik van technologie wordt steeds belangrijker in zorg en welzijn. Niet alleen voor huidige professionals is het van groot belang inzicht te hebben in hun digitale vaardigheden maar ook voor toekomstige professionals, studenten. Daarom hebben wij, vier studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, in opdracht van het Kenniscentrum Publieke Zaak de Zelftest Digitale Vaardigheden in Zorg en Welzijn geschikt gemaakt voor en uitgezet onder studenten. Lees verder

KRAKE zet in op toekomstbestendigheid kleine dorpen

21 maart 2016 door Hilde Wierda

KRAKE-logoHogeschool van Arnhem en Nijmegen ondersteunt de leefbaarheid in kleine kernen met nieuw groot Nederlands-Duits samenwerkingsproject, getiteld KRAKE (‘KRachtige KErnen’). Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en vergrijzing neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van deze demografische ontwikkelingen steeds sterker merkbaar. Wat kunnen de burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om KRAKE, een driejarig ontwikkelproject. Lees verder

Rapport ‘Condities voor kennisdeling’ verschenen

3 november 2015 door Frans de Vijlder

condities voor kennisdelingWenne Bergman – onderzoeker bij ons kenniscentrum en docent MWD – is onlangs Cum Laude afgestudeerd als Master Bestuurskunde aan de VU. Ze onderzocht in opdracht van het kenniscentrum het functioneren van het Kennisplatform Achterhoek met als resultaat het rapport ‘Condities voor kennisdeling’. Het onderzoek had als doel de factoren op te sporen die kennisdeling in de regio kunnen bevorderen. Het rapport vormt onderdeel van de pilotstudie ‘Lerend op avontuur’.

Lees verder