Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Wietske Kuijer

Wietske Kuijer

Wietske Kuijer-Siebelink, bewegingswetenschapper en gepromoveerd binnen de medische wetenschappen. Zij is sinds 2005 werkzaam als hoofddocent aan de HAN en per april 2016 verbonden aan het Kenniscentrum Publieke Zaak. Zij houdt zich bezig met (onderzoek naar) interprofessioneel leren en innoveren met èn in het werkveld van de gezondheidszorg. Zij houdt zich bezig met verschillende taken in de ontwikkeling tot University of Applied Sciences t.a.v. interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden. Denk aan de ontwikkeling van 'Sparkcentres' en de inrichting van een onderzoeksprogramma rondom het (interprofessioneel) leren en innoveren in deze hybride leeromgevingen en de ontwikkeling van een toolbox ter ondersteuning van interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden. Zij doet onderzoek naar de mix van bekwaamheden van professionals en burgers in de samenwerking in integrale gezondheidszorg projecten, en naar ‘de juiste houding voor de juiste zorg’ – wat interprofessioneel samenwerken vraagt van de beroepshouding van de (toekomstige) professional. Zij is daarnaast actief als wijkdocent onderzoek in Sparkcentre Academisch Gezondheidscentrum Thermion.


Resultaten en producten GeZonTh

woensdag, december 20th, 2017

Geïntegreerde Zorgondernemers Thermion (GeZonTh) heeft tot een nieuwe aanpak in geïntegreerde eerstelijnszorg in Nijmegen Lent geleid.

Daarnaast is een opleidingsaanpak voor de beroepspraktijk en hogescholen ontwikkeld voor het ondersteunen van grensoverschrijdend leren en werken tussen studenten, professionals en (wijk)bewoners. (meer…)

Veranderende professionaliteit in Vitaal Lent

dinsdag, november 28th, 2017

De activiteiten binnen Vitaal Lent in de wijk Nijmegen-Lent moeten er aan bijdragen aan dat ouderen langer zelfredzaam zijn en langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Inwoners, professionals, docenten, studenten en onderzoekers werken samen bij de ontwikkeling van Vitaal Lent. Wietske Kuijer-Siebelink: “Mensen moeten anders samenwerken en elkaars expertise leren kennen.”  (meer…)

Tips en tools voor interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de gezondheidszorg

maandag, september 4th, 2017

In de afgelopen maanden hebben we achterhaald welke instrumenten, werkvormen en tools er gebruikt worden bij het interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij van de HAN en het onderwijs in de zorg vanuit het Radboudumc. De opgehaalde informatie stellen we nu beschikbaar. (meer…)

Raamwerk interprofessioneel werken

dinsdag, maart 21st, 2017

Veranderingen in de zorg en de nieuwe visie op gezondheid van Huber vragen om professionals die goed interprofessioneel kunnen samenwerken. Binnen de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de HAN en het Radboudmc zijn al veel initiatieven rondom interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden.  Een gezamenlijke visie ontbrak echter. Als antwoord hierop is een raamwerk ontwikkeld in door de HAN en Radboudumc.

(meer…)

De juiste houding voor de juiste zorg

maandag, juli 11th, 2016

via pixabayInterprofessioneel leren en werken is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg(opleidingen). Maar: welke beroepshouding is nodig voor het uitvoeren van kwalitatief goede persoonsgerichte zorg? Welke invloed hebben leertrajecten gericht op interprofessioneel werken op de ontwikkeling van (de beroepshouding van) onze studenten? Hoe kan interprofessioneel leren en werken in de praktijk worden vormgegeven? En: Hoe kan het als doorlopende leerlijn in opleidingscurricula worden neergezet? (meer…)