Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Wenne Bergman

Wenne Bergman

Wenne is sinds 2007 werkzaam als docent aan de HAN en is sinds augustus 2014 verbonden aan het kenniscentrum Publieke Zaak. Zij heeft onlangs de master Bestuurskunde afgerond aan de VU in Amsterdam. Voor haar scriptie heeft zij in opdracht van het kenniscentrum het functioneren van het Kennisplatform Achterhoek onderzocht, met als resultaat het rapport ‘Condities voor kennisdeling’.


Ontmoeten & verbinden rondom Stip Zuid

dinsdag, februari 20th, 2018

Wij, Fatima Benrahouan (23), Serhat Gunaydin (27) en Bram Lucassen (23) zijn vierdejaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN te Nijmegen. In opdracht van het Kenniscentrum Publieke Zaak en in het kader van ons afstuderen, zijn we bezig geweest met participatief actieonderzoek rondom het thema ontmoeten en verbinden. Dit onderzoek vond plaats in Stip Zuid, en dan respectievelijk in de wijken Hatertse Hei en Grootstal. (meer…)

Onderzoek maatschappelijke (meer)waarde Stips

vrijdag, december 9th, 2016

stip1In opdracht van Het Inter-Lokaal voert het Kenniscentrum Publieke Zaak in samenwerking met docenten en studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening een meerjarig onderzoek uit naar de maatschappelijke (meer)waarde van de Stips in Nijmegen. In het kader van dit onderzoek heeft er op woensdag 16 november 2016 een spiegelbijeenkomst plaatsgevonden met betrokken partijen van Stip Zuid. Bijeenkomsten in Stip Oud-West en Stip Midden zijn hieraan vooraf gegaan. (meer…)

Kennissessie: op weg naar een lerende regio

vrijdag, oktober 14th, 2016

afbeelding-kennissessieComplexe maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein vragen om nieuwe vormen van samenwerken. In een lerende regio werken verschillende regionale partijen (lokale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omgeving) gezamenlijk in een interactief leerproces aan het delen en samen verder bouwen aan kennis.

(meer…)

Studiedag praktijkonderzoek en co-creatie

vrijdag, april 15th, 2016

kennis co-creatieOp 6 april jl. organiseerde de Graduate School Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de NOSMO (Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek) een ééndaagse conferentie over praktijkonderzoek en co-creatie. (meer…)

Samenprofessionaliteit voorop

woensdag, december 9th, 2015

Dag-vh-sociaal-werk-280x120new-150x120Welke impact hebben de veranderingen in het sociale domein op het sociaal werk? Hoe zorg je ervoor dat je in tijden van verandering je vakmanschap en kwaliteiten optimaal kan blijven inzetten voor je cliënten? Dit was het centrale thema van de Dag van het Sociaal Werk 2015. (meer…)