Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Koen Dortmans

Koen Dortmans

Dr. Koen Dortmans werkt sinds 1 maart 2016 bij het Kenniscentrum Publieke Zaak. Hij is werkzaam als programmamanager van het Field Lab Eerstelijnszorg waar hij (onderzoeks)projecten initieert en leidt die het innovatieproces in al zijn fasen ondersteunt: ontwikkeling van nieuwe concepten (o.a. met onderzoekstechnieken uit Design Thinking), bruikbaarheidsonderzoek (usability), implementatiestudies en effectstudies. Zijn werkzaamheden als programmamanager combineert hij met eigen onderzoeksactiviteiten: het ontwikkelen van een werkzame Field Lab methode (Living Lab) en het verbeteren van de publiek-private samenwerking in het Field Lab tussen zorgprofessionals, patienten, ondernemers en onderzoekers.

Binnen het Kenniscentrum Publieke Zaak verricht Koen onderzoek op het snijvlak van publieks- en patientparticipatie, innovatie in de zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Koen Dortmans studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Freie Universitat Berlin die hij succesvol afsloot met een scriptie die als titel draagt Causaliteit in de quantummechanica. Ernst Cassirers antwoord op de Krise der Kausalitat. Na een loopbaan als programmamaker bij de afdeling Publiek Debat van Lux (Nijmegen) en free lance (wetenschaps)journalist, vervolgde hij zijn intellectuele werkzaamheden bij de afdeling Filosofie en wetenschapsstudies aan het Institute for Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit. In februari 2016 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift Behind the scenes of....Life scientists on stage. Enacting upstream public deliberation on the moral desirability of new and emerging life sciences and biotechnologies. In dit onderzoek staat de kwaliteit van argumentatie centraal in publieke debatten over de morele wenselijkheid van ontwikkelingen in de life sciences (zoals genetische tests en andere diagnostische innovaties zoals de integrated Personalized Omics Profiles of iPOPs).


Parels voor de patienten

donderdag, februari 1st, 2018

Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk voor zorg op maat. In dat onderzoek spelen klinische biobanken een belangrijke rol. Steeds meer mensen vinden dat patiënten en donoren mee moeten denken en beslissen in het bestuur van klinische biobanken. Het Kenniscentrum inventariseerde de patiëntparticipatie bij de biobanken van het Parelsnoerinstituut. (meer…)

Docu’s over genetische modificatie doen onterecht moreel appel

maandag, november 13th, 2017

InScience Filmfestival vertoonde de documentaires Well Fed en Food Evolution. Beide roepen Westerse burgers op hun bezwaren tegen genetisch gemodificeerd voedsel op te geven. In het belang van ontwikkelingslanden die biotechnologie nodig hebben om hongerige burgers te voeden. Niet helemaal terecht, vindt onderzoeker Koen Dortmans, die beide films tijdens het filmfestivals bekeek.

(meer…)

Donoren betrekken bij onderzoek en beleid klinische biobanken

dinsdag, november 7th, 2017

Patiëntparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek krijgt steeds meer draagvlak. Ook het Parelsnoerinstituut (PSI) vindt het betrekken van patiënten en donoren bij de klinisch biobankonderzoek belangrijk. Reden voor PSI om Kenniscentrum Publieke Zaak te vragen voor een inventarisatie. Donderdag 23 november presenteert onderzoeker Koen Dortmans de resultaten.  (meer…)

Feest der feiten of subtiele propaganda?

maandag, november 6th, 2017

Tijdens het InScience filmfestival is de film Food Evolution meerdere keren te zien. De film is controversieel. Op 11 november biedt Koen Dortmans een kritische reflectie op de film. (meer…)

Programma Filmfestival InScience bekend

maandag, oktober 23rd, 2017

Woensdag 8 november start de derde editie van filmfestival InScience. De HAN is founding partner en Kenniscentrum Publieke Zaak verzorgt de festivalcoördinatie binnen de HAN. In deze blog alles over het programma van dit wetenschapsfilmfestival. (meer…)