Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Huub Schmitz

Huub Schmitz

Sinds 1 mei ben ik aan het werk als kwartiermaker voor het Future Center Beroepsonderwijs van de HAN. Een centrum dat organisaties moet helpen nieuwe ontwikkelingen te ontdekken en te duiden om hen te helpen een betere stap naar de toekomst te zetten. Innovatie en communicatie hebben altijd centraal gestaan in mijn werk. Als communicatie-adviseur, lobbyist en innovatie-expert. De laatste jaren heb ik als directeur van Het Platform Beroepsonderwijs vele vernieuwingsprojecten in het beroepsonderwijs ondersteund.


Studenten helpen organisaties met ‘taaie vraagstukken’

donderdag, februari 1st, 2018

Studenten van de ‘Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties’ zijn instellingen in de regio Nijmegen aan het helpen met innovatievraagstukken. De 1e jaars groep is begin januari gestart met de module Sociale Innovatie en Design Thinking. In deze module bekwamen studenten zich in hun rol als flexibele veranderaar, innovator, kritische onderzoeker en participerend adviseur. Dit doen zij aan de hand van een realistisch ‘taai’ vraagstuk uit de praktijk in zogenoemde ‘changelabs’.  (meer…)

‘De School is van ons!’

dinsdag, januari 30th, 2018

De bovenstaande hartekreet van studenten om te worden betrokken bij het onderwijs stond ooit als graffiti op de muur van een ‘nieuwe lerarenopleiding’ in Nijmegen. Hoe krijgen we leerlingen en studenten weer op het puntje van hun stoel? Hoe richten we het het onderwijs in dat het beter aansluit bij de behoeften en belevingswereld van de ‘klant’; de leerlingen en studenten? (meer…)

Nieuwe graad voor Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties.

dinsdag, januari 30th, 2018

Nadat de Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI) in de zomer van 2017 al het positief besluit van de heraccreditatie heeft ontvangen van de NVAO, kwam in november 2017 het bericht dat we vanaf nu de graad ‘Master of Arts’ aan de opleiding MMI mogen verbinden. Dit betekent dat iedereen die vanaf heden de opleiding succesvol afsluit de titel MA mag gaan voeren. Hiermee komt nu ook in de titulatuur de gelijkwaardigheid van deze ‘professionele’ master met de academische masters tot uitdrukking. (meer…)

De Vooruitdenkerij

donderdag, november 9th, 2017

Het future center beroepsonderwijs De Vooruitdenkerij heeft een nieuwe website. De Vooruitdenkerij ondersteunt mensen en organisaties bij het ontdekken, verkennen en duiden van nieuwe ontwikkelingen om hen te helpen voorbereiden op de toekomst. De uitgangsvraag is: Hoe leiden we studenten op tot de professionals voor de samenleving van overmorgen?  (meer…)

Projectidee ‘Verbindend vernieuwen’ goedgekeurd door NRO

vrijdag, juli 7th, 2017

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft Kenniscentrum Publieke Zaak en vijf ROC’s subsidie toegekend om het projectidee ‘Verbindend Vernieuwen – Kritische succesfactoren voor verduurzaming van onderwijsinnovaties’ uit te werken. Dit projectidee is ingediend in het kader van de subsidieronde ‘Kortlopend Onderwijsonderzoek – fase 1’. (meer…)