Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Huub Schmitz

Huub Schmitz

Sinds 1 mei ben ik aan het werk als kwartiermaker voor het Future Center Beroepsonderwijs van de HAN. Een centrum dat organisaties moet helpen nieuwe ontwikkelingen te ontdekken en te duiden om hen te helpen een betere stap naar de toekomst te zetten. Innovatie en communicatie hebben altijd centraal gestaan in mijn werk. Als communicatie-adviseur, lobbyist en innovatie-expert. De laatste jaren heb ik als directeur van Het Platform Beroepsonderwijs vele vernieuwingsprojecten in het beroepsonderwijs ondersteund.


De Vooruitdenkerij

donderdag, november 9th, 2017

Het future center beroepsonderwijs De Vooruitdenkerij heeft een nieuwe website. De Vooruitdenkerij ondersteunt mensen en organisaties bij het ontdekken, verkennen en duiden van nieuwe ontwikkelingen om hen te helpen voorbereiden op de toekomst. De uitgangsvraag is: Hoe leiden we studenten op tot de professionals voor de samenleving van overmorgen?  (meer…)

Projectidee ‘Verbindend vernieuwen’ goedgekeurd door NRO

vrijdag, juli 7th, 2017

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft Kenniscentrum Publieke Zaak en vijf ROC’s subsidie toegekend om het projectidee ‘Verbindend Vernieuwen – Kritische succesfactoren voor verduurzaming van onderwijsinnovaties’ uit te werken. Dit projectidee is ingediend in het kader van de subsidieronde ‘Kortlopend Onderwijsonderzoek – fase 1’. (meer…)

Vooruitdenken over het nieuwe vmbo

donderdag, mei 4th, 2017

Het future center beroepsonderwijs ‘De Vooruitdenkerij’ dat onderdeel uitmaakt van Kenniscentrum Publieke Zaak heeft samen met Facilitators.nl drie schoolleidersdagen georganiseerd voor de Stichting Platforms VMBO (SPV). In Zwolle, Eindhoven en Amsterdam werd in 3 dagen in maart met zo’n 200 schoolleiders gekeken naar de eerste ervaringen met de invoering en organisatie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het ‘Nieuwe VMBO’. (meer…)

Mooier beroepsonderwijs

vrijdag, oktober 14th, 2016

future1‘Hebben we eigenlijk nog wel een school nodig voor goed beroepsonderwijs?’, vroegen enkele deelnemers van de startbijeenkomst Future Center Beroepsonderwijs over ‘Mooier Beroepsonderwijs’ zich af. Op 21 september keken we met een breed samengestelde groep mensen uit het beroepsonderwijs in de School voor de Toekomst in Den Bosch terug en vooruit rond de centrale vraag: hoe maken we nu mooier beroepsonderwijs voor de toekomst?

(meer…)

Aan de slag voor de toekomst van de Publieke Zaak

donderdag, oktober 6th, 2016

HuubSchmitzVoor de zomervakantie ben ik komen werken bij het Kenniscentrum Publieke Zaak als kwartiermaker voor de ontwikkeling van een Future Center Beroepsonderwijs. (meer…)