Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Afstudeeronderzoek: Van solist naar netwerkprofessional

1 juni 2015 door Hilde Wierda

Esra Heijmans en Sylvia van VeenJaarlijks studeren studenten van diverse opleidingen af bij het Kenniscentrum Publieke Zaak. Afgelopen januari startten vier studenten van de opleiding pedagogiek met hun afstudeeronderzoek bij het kenniscentrum. Vandaag presenteerden Esra Heijmans en Sylvia van Veen hun onderzoek ‘Van solist naar netwerkprofessional’. 

 

 

 

Het onderzoek van Esra en Sylvia haakte aan bij de aanbeveling uit het onderzoek Schuivende beroepsbeelden: tussen beeld en werkelijkheid, om de praktijk nog nauwer in het onderwijs te verweven, om zo studenten een zo realistisch mogelijk beeld te geven van hun toekomstig werkveld en professionals op te leiden die toekomst-proof zijn: professionals die in staat zijn om mee te gaan met de dynamiek van het veranderende werkveld.

Voor de onderwijseenheid ‘Onderzoek en Innovatie’ hebben wij, Esra en Sylvia, het afgelopen half jaar voor het Kenniscentrum Publieke Zaak onderzocht op welke wijze het netwerkkarakter van het beroep pedagoog in het huidige curriculum geïntegreerd is in leerjaar 1 en 2 en op welke wijze dit verbeterd kan worden. Dit is belangrijk om in kaart te brengen, gezien de veranderingen in het werkveld, denk hierbij aan de transitie van de jeugdzorg. Wij hebben het afgelopen half jaar ervaren als een leerzaam proces, waarbij we het vooral interessant vonden interviews af te nemen met de doelgroep waarvoor we de producten uiteindelijk hebben ontwikkeld. Wij kijken met plezier en een tevreden gevoel terug op het afgelopen half jaar.

De drie opvallendste bevindingen:

  • In het huidige curriculum is veel aandacht voor samenwerken met het sociale netwerk, maar weinig voor samenwerken met professionals, met name met professionals buiten de eigen organisatie.

 

  • Er zijn diverse onderwijsvormen in het huidige curriculum die zich lenen om studenten het besef bij te brengen dat de pedagoog van de toekomst een netwerkprofessional is (en hem of haar ook de bijbehorende competenties bij te brengen).

 

  • Onder de geïnterviewden bestond unaniem de wens om over opleidingen heen samen te werken om zo studenten reeds tijdens hun studie kennis te laten maken met andere sociale professies en zo netwerken een stevige basis te geven.

 

Reacties

Reageer

*