Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Pijlers

Het Praktijkhuis steunt op drie pijlers:
1. Professionele Leer Gemeenschap
2. Simulatie en casuïstiek
3. ICT en Zorgtechnologie

1. Professionele Leer Gemeenschap
Het Praktijkhuis is de ontmoetingsplek voor studenten, docenten, lectoren en het werkveld.
In het Praktijkhuis zitten praktijkcoaches (docenten van de betreffende opleiding) en studenten dicht bij elkaar. De praktijkcoaches hebben hun werkplek in het Praktijkhuis en studenten zijn in de directe omgeving aan de slag om de praktische vaardigheden te oefenen en verder te verbeteren. Met vragen kunnen zij direct terecht bij een van de praktijkcoaches. De interactie tussen docent en student, maar ook tussen studenten onderling wordt hiermee gestimuleerd.

‘Voor studenten door studenten’ is een belangrijk onderdeel binnen het moderne onderwijs. Dit wordt binnen het Praktijkhuis op verschillende manieren ingevuld via bijvoorbeeld:
– Studenten betrekken bij de uitleen en het beheer van oefenmaterialen;
– Studenten scholen en inzetten als simulatiecliënt voor medestudenten van de eigen en andere opleidingen.
– Studenten inzetten als student-assistent
– Ouderejaarsstudenten begeleiden jongerejaarsstudenten bij de praktijklessen en/of oefensessies
– Studenten scholen c.q. informeren studenten van andere opleidingen over kennis van hun eigen beroep.
Studenten leren zo al tijdens hun studie om met studenten van andere opleidingen samen te werken, een belangrijk onderdeel van hetgeen in het beroepenveld van hen gevraagd wordt.
In het Praktijkhuis worden veel activiteiten georganiseerd variërend van symposia tot masterclasses tot innovatiecafés. De onderwerpen hebben altijd een brede en innovatieve insteek en spelen in op de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg. In een ontspannen en ongedwongen sfeer wordt interactie tussen studenten, docenten, lectoren en mensen uit het werkveld gestimuleerd.


2. Simulatie en casuïstiek

De realistische context voor de student wordt verder vergroot door gebruik te maken van goed ge-trainde simulatiecliënten. De simulaties, gepland en ongepland, en het werken met casuïstieken vor-men een essentieel onderdeel van het praktijkonderwijs. Bij deze casuïstieken wordt gebruik gemaakt van een Elektronisch Patiënten Dossier zodat studenten leren om met een dergelijk systeem te werken.
In blok 4 van het eerste studiejaar van IPS, wordt het multidisciplinair werken vorm gegeven in de module ‘samen gezonder’. Samenwerken (o.a. via multidisciplinair overleg) en kwaliteit staan bij deze module centraal. Studenten leren zo om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

3. ICT en Zorgtechnologie
In het Praktijkhuis wordt gebruik gemaakt van moderne onderwijsmiddelen. Continu wordt gekeken welke ontwikkelingen er in het beroepenveld zijn op het vlak van ICT en Zorgtechnologie. De belangrijkste zullen in het Praktijkhuis beschikbaar zijn om studenten goed voorbereid de stage in te laten gaan.
Het Praktijkhuis moet de plaats worden waar de presentaties van innovaties gaat plaatsvinden. Om dit te realiseren wordt een stevig netwerk geformeerd met zorg gerelateerde instellingen in de regio.

Reacties