Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

IPS, IVS en Duurzaamheid

In het onderwijs van IPS en IVS kunnen we, nog meer dan nu, expliciet aandacht besteden aan ‘duurzaam handelen binnen de zorg’. We willen dit doen door een koppeling te maken tussen de casuïstiek in het Praktijkhuis en het aspect Duurzaamheid.

Voorbeelden van meer duurzaam handelen in de paramedische en verpleegkundige zorg:

– De zorg slim organiseren zodat je met zo min mogelijk geld een zo groot mogelijk gezondheids- en welzijnseffect bereikt: slimme planning en taakverdeling, stimuleren van zelfma-nagement, scholen van mantelzorgers en inzetten van eHealth in je behandeling.

– Aandacht voor kennisoverdracht en implementatie: niet allemaal zelf het wiel uitvinden maar kennis en vindingen binnen je vakgebied delen zodat er niet onnodig tijd en geld verloren gaat.

– Inzetten op preventie zodat onnodig lijden en onnodige kosten voor mens en maatschappij voorkomen worden.

– Effectief en gericht samenwerken zodat de cliëntvraag optimaal opgelost wordt.

– Meehelpen met innovaties en verbeteringen in zorg die resulteren in hoger welzijn en langer zelfstandig functioneren.

– Goed nadenken over de bijeffecten van je behandeling: als je nu medicijnen of hulpmiddelen inzet die milieubelastend zijn, hoe nadelig is dat op termijn voor de gezondheid van andere mensen? En als je nu veel reist voor je werk met de auto, hoe inefficiënt en milieubelastend is dat?

Aandacht hebben voor gezondheids- en welzijnsproblemen die op wijk-, landelijk- of mondiaal niveau spelen: kun je je interventies zo vorm geven dat ze positief bijdragen aan een gezonde, leefbare (toekomstige) maatschappij?

Reacties