Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Duurzaamheid

Definities duurzame zorg (verlening):

Duurzaamheid is binnen de zorg nog geen duidelijk uitgewerkt concept. Op dit moment verschijnen de eerste publicaties over dit onderwerp op internet. De volgende definities over ‘duurzame zorg’ zijn in de afgelopen tijd geformuleerd:

– Focussing on wellbeing of patients and staff, in a healing environment, while saving the planet (NIGZ)

– Het bevorderen van zowel de gezondheid van cliënten/patiënten, de werkers/professionals, de samenleving en de natuur, door het verbeteren van haar sociale en ecologische footprint (eerste aanzet door zorginspiratie Nederland).

Binnen IPS wordt gewerkt we met de volgende (werk-)definitie, binnen het Praktijkhuis wordt deze definitie nog nader uitgewerkt.

Het bevorderen van het welzijn van (zoveel mogelijk) mensen die, nu en later, ergens op deze planeet zullen leven door het (waar mogelijk) herstellen van gezondheid, het realiseren van een gezonde omgeving en het bevorderen van gezond gedrag. Hiertoe behoort vanzelfsprekend ook het bewust nalaten van dat handelen dat het welzijn van mensen (waar dan ook) zou kunnen schaden.

Het ‘duurzaam handelen’ wordt hierbij uitgewerkt aan de hand van de 3 P’s;

People: Hoe kan ik, door het bevorderen van gezondheid, bijdragen aan het welzijn van mensen? Hoe kan ik voorkomen dat mijn handelen, als onbedoeld neveneffect, nadelige gevolgen heeft voor gezondheid en/of welzijn van weer andere mensen?

Planet: Hoe kan ik, door mijn handelen als zorgverlener, bijdragen aan een gezonde leefomgeving en hoe kan ik voorkomen dat ik de leefomgeving door mijn handelen schade toebreng?

Profit/prosperity: Hoe kan ik, door het bevorderen van gezondheid, bijdragen aan winst en welvaart? Hoe zet ik (gemeenschaps-) gelden zo verantwoord mogelijk in?

Reacties