Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Blog van Raya Altorf over de Masterclass “Zelfmanagement” – Ton Satink i.s.m. ervaringsdeskundige

14 april 2017 door Administrator

Zelfmanagement, het managen van het medisch, emotioneel en rol aspect. Door het lezen van een artikel van Ton Satink in ergotherapie NL ging ik met enige voorkennis de masterclass bezoeken over zelfmanagement, maar wat precies zelfmanagement precies inhield wist ik nog steeds niet.

Ton Satink, een ergotherapeut die zijn promotieonderzoek over zelfmanagement heeft gedaan, gaf samen met Karen, ervaringsdeskundige over niet-aangeboren hersenletsel, een presentatie over zelfmanagement.

Zelfmanagement kan je indelen in het medisch management, emotioneel management en rol management.

Bij het medisch management moet je denken aan het managen van vermoeidheid of het tijdstip van het innemen van medicijnen.

Bij het emotioneel management moet je denken aan het managen van verlies, frustraties en blijdschap.

Het rol management bestaat uit het managen van een veranderde, nieuwe of bijgekomen rol in je leven na een CVA.

Zelfmanagement doe je samen met je partner en familieleden. Een partner moet de cliënt zelf activiteiten laten ervaren. Door het ervaren van activiteiten krijg je inzicht in je mogelijkheden.

Naast het theoretische gedeelte over zelfmanagement vond ik persoonlijk het verhaal van ervaringsdeskundige Karen waardevol. Karen vertelde dat er aan het begin niks te managen viel, ze onderging het voornamelijk. Ze had een beperkt ziekte-inzicht en gaf aan: ”Ik had niet goed door wat er met mij aan de hand was.”

Door middel van het doen, een proces van zelfmanagement, ervaarde Karen wat haar mogelijkheden zijn, wat ze wel en niet meer kon en hoe ze zelf heel knap succeservaringen, door middel van korte termijndoelen, heeft ingebouwd in haar leven.

Zelfmanagement en de ervaringsverhalen van Karen kan elke discipline integreren in zijn behandeling.

Laat de cliënt activiteiten ervaren. Je neemt als discipline een coachende rol aan, het is daarbij de bedoeling dat je niet alle activiteiten overneemt van de cliënt.  Daarnaast is het verstrekken van informatie, aan zowel de cliënt en mantelzorger, over de verkregen diagnose van essentiële belang. De cliënt reageert anders op bepaalde situaties, heeft een veranderde rol en kan door bepaalde laesies niet goed communiceren met zijn/haar omgeving. De omgeving moet weten hoe ze hierop kan anticiperen, maar vooral dat er ook hulp aan hen geboden kan worden.

Ik wil ten eerste afsluiten met een bedankje naar Ton Satink en Karen voor een interessante masterclass. Het begrip ‘zelfmanagement’ is nu een stuk helderder voor mij.

Als laatste wil ik afsluiten met een ‘take home message’ van Karen: “Ben mild voor jezelf!”

Reacties

1 Reactie to “Blog van Raya Altorf over de Masterclass “Zelfmanagement” – Ton Satink i.s.m. ervaringsdeskundige”

Karen schreef:

Hallo Raya,
Dank dat je aanwezig was bij de masterclass van Ton Satink en mijzelf. Ik zou de Take Home Message nog een beetje willen toelichten. Ik vind dat je, als patiënt, inderdaad mild moet zijn in je oordeel over al je pogingen om dingen opnieuw te leren. Als je jezelf afbrandt na iedere poging hou je het leerproces mi niet lang vol. Maar mild moet, wat mij betreft, wél samengaan met moed. Je moet jezelf constant blijven uitdagen om grenzen te verleggen. Moedig én mild. Wees dus vooral niet mild in je ambitie. Misschien ben je bekend met Growth-mindset? Daarbij oordeel je niet over het resultaat, maar kijk je veel meer naar het leerproces en de groei die je doormaakt. Bedankt voor je heldere verslag. Succes in je loopbaan. Wees ook daarin moedig en mild, zou ik zeggen. ;-)

Reageer

*