Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Blog van Madelon Gunther over de masterclass ‘Gezondheidszorg en duurzaamheid’- Sandra Jellema

14 november 2017 door Roos van der Hoek

Op 7 november 2017 heb ik de masterclass ‘gezondheidszorg en duurzaamheid’ gevolgd. De masterclass begon met het programma mentimeter. Via het programma gaven de studenten hun eigen visie over duurzaamheid en gezondheidszorg. De studenten benoemden verschillende termen omtrent duurzaamheid. Ecologie, economie en milieu waren de meest voorkomende termen. Voor duurzaamheid in relatie met de gezondheidszorg werden de volgende termen benoemd: preventie, geldbesparen, personeel, efficiënt omgaan met middelen Er werd ook een filmpje getoond, wat gemaakt is op de HAN. Hier gaven leraren, professionals en één student hun visie op duurzaamheid in de gezondheidszorg. Uit elk vakgebied werd er anders gedacht over duurzaamheid en hoe elk vakgebied hieraan bijdraagt. Duurzaamheid is een onderwerp wat multidisciplinair is. Vooral verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en diëtisten hebben met dit onderwerpt te maken. Je kan als individu nagaan of je duurzaam bezig bent of niet.

De kern van duurzaamheid is om verantwoord om te gaan met bronnen, zoals geld, energie, materialen en voeding. Daarnaast moet er niet onnodig schade toe gebracht worden en milieu moet niet onnodig belast worden. Het moet allemaal slimmer georganiseerd worden. Om te werken aan duurzame gezondheidsoplossingen kan er gedacht worden aan een gezonde leefstijl en zelfredzaamheid. Professionals spelen ook een rol in duurzaamheid. Professionals moeten in een duurzame zorg ook verantwoording nemen, meebewegen en innoveren. Hierbij staat de volgende vraag centraal ‘ hoe kun je het slim aanpakken’? Tijdens de masterclass kwamen twee stellingen naar voren, waarover gesproken werd vanuit verschillende visies :

  • Onze maatschappij vergrijst: als paramedicus of verpleegkundige stimuleer ik jongere revalidanten daarom altijd om weer deel te gaan nemen aan betaald werk omdat de maatschappij uiteindelijk beter draait als er genoeg werkenden zijn’. Als verpleegkundige student heb ik geleerd om via motivational interviewing, de cliënt zelf te laten inzien dat de cliënt het wel zou kunnen.
  • ‘Omdat het uiteindelijk gezondheidsproblemen kan voorkomen, wijs ik mensen met een ongezonde leefstijl steeds op het belang van een gezonde leefstijl, zelf als mensen voor iets heel anders komen’. Als verpleegkundige zie je dit als een disfunctioneel gezondheidsprobleem. Je probeert hiermee wat te doen, dit kan ook via motivational interviewing.

Als verpleegkundige student ben ik in contact gekomen met duurzaamheid in de praktijk. Er wordt namelijk in de thuiszorg, al veel gebruik gemaakt van duurzame technieken. Er wordt namelijk gewerkt met iPads in de thuiszorg, waarbij je via videobeelden in gesprek kunt gaan met de cliënten. Er kunnen ook adviezen worden gegeven via de iPad aan cliënten. Ik vind echter wel dat hier nog meer aandacht op gevestigd mag worden in de lessen. Het is namelijk een breed begrip waarover je met elkaar goed in gesprek kunt gaan en het is van belang om duurzaamheid toe te passen in de praktijk.

Reacties

Reageer

*