Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Praktijkhuis

Het Praktijkhuis bruist!

Dit weblog gaat over het Praktijkhuis, de plek waar studenten van de paramedische en verpleegkundige opleidingen in reallife situaties hun vaardigheden trainen.
Kernbegrippen zijn: elkaar ontmoeten (studenten-docenten-werkveld), voor & door studenten en multidisciplinair werken (casuïstiek, activiteiten).

Verken het Praktijkhuis en zie hoe toekomstige zorgprofessionals worden opgeleid. Of blog je mee?

Blog van Leonie Vonk over masterclass ‘Ethiek, dilemma’s en kwaliteit van bestaan’

20 december 2017 door Administrator

Op 14 december 2017 heb ik de masterclass ‘Ethiek, dilemma’s, en kwaliteit van bestaan’ bijgewoond. Deze werd gegeven door dr. Maaike Hermsen. Ik heb al eerder ethiek gehad, zowel in een minorvak (filosofie en ethiek van de nieuwe media) als een aantal lessen in de opleiding Logopedie. Deze masterclass richtte zich echter veel meer op de zorg, wat een verfrissende benadering was voor mij. Dit was ook de reden dat ik hier graag heen wilde.

We zijn kort ingegaan op wat ethiek is, wat normen en waarden zijn, en er zijn verschillende ethische invalshoeken besproken. De essentie van ethiek is: het goede of zinvolle doen. Wanneer er zich een ethisch probleem voordoet, stel je jezelf de vraag wat het goede is om te doen. Daarbij is er niet één juist antwoord. Vaak zijn het zelfs twee kwaden om uit te kiezen. Bij het maken van een keuze staan jouw normen en waarden centraal.

Lees verder

Blog van Nathan Schilling over masterclass ‘Ethiek, dilemma’s en kwaliteit van leven’

20 december 2017 door Administrator

Op donderdag 14 december 2017 heeft dr. Maaike Hermsen een masterclass gegeven over ethiek, dilemma’s en kwaliteit van bestaan. In deze masterclass heeft zij het gehad over bepaalde begrippen en heeft ze de deelnemers van de masterclass aan het denken gezet.

Ethiek is een bepaalde kijk op menselijk handelen. Hierbij denk je na over ‘het goede’ om te doen en het is daardoor een vorm van reflectie op verantwoord handelen. Binnen ethiek worden meerdere begrippen gebruikt. Het is belangrijk om te weten wat deze begrippen inhouden.

Moraal is het geheel van normen en waarden die in een bepaalde groep of gemeenschap gangbaar zijn.

Waarden zijn op zichzelf staande nastrevenswaardige zaken. Zaken die we belangrijk vinden, waardevol, van waarde. Ze zijn op te splitsen in persoonlijke waarden, professionele waarden, culturele waarden en algemene waarden.

Normen zijn regels of richtlijnen die aangeven wat we in een bepaalde situatie wel/niet behoren te doen, om ons samenleven te reguleren (u zeggen tegen volwassenen, stoppen voor rood licht).

Moreel beraad is een methode om te communiceren over verschillende opvattingen en hier een goed gesprek over te voeren (stappen plan voor morele reflectie).

Lees verder

Blog van Sabrina Janssen over masterclass ‘Samen overwinnen’

20 december 2017 door Administrator

Op dinsdag 12 december heb ik deelgenomen aan de masterclass ‘Samen overwinnen’.

Deze masterclass werd gegeven door Laura de Vaan en Mirjam Vos. De masterclass werd begonnen met een filmpje over de ‘handbike battle in 2015’. Hierbij worden sport en revalidatie gecombineerd door te fietsen met de handen. Laura en Mirjam hadden in 2013 hier samen aan meegedaan. Het doel van handbike is dat de deelnemers wennen aan hun nieuwe lichaam, werken aan een betere conditie en hun zelfvertrouwen vergroten. Tevens vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats naar het mentaal en fysiek effect van een dergelijke sportieve uitdaging.

Laura de Vaan heeft na een misstap van de trap haar enkelbanden gescheurd, hierop kreeg ze een ernstige reactie, waardoor ze CRPS (complex regionaal pijn syndroom) heeft ontwikkeld. Laura heeft hierbij continu pijn in haar rechterbeen tot aan de heup. De pijn is het ergste in de enkel en in de voet. Deze pijn bemoeilijkt haar bij haar functioneren, dit heeft erin geresulteerd dat ze in een rolstoel belandde. 80% van de mensen met CRPS herstelt voor 100%, 15% houdt restverschijnselen over en 5% herstelt niet. Laura zit bij de 5% die niet is hersteld.

Lees verder

Blog van Hilma Bernving over masterclass ‘Patiëntenrechten’ – Stefan Donkelaar en Lidewij Bergsma

18 december 2017 door Roos van der Hoek

Deze Masterclass geeft een kijkje in de rechten van de patiënt. Wat voor rechten hebben patiënten en wat zijn jouw plichten eigenlijk als hulpverlener? Hieronder staan een aantal punten beschreven die van belang zijn als je straks aan het werk bent als zorgprofessional.

Wat is nu eigenlijk recht?
Wat is nu recht en welke rechten hebben patiënten eigenlijk? Dit is een vraag die je misschien snel vergeet als je eenmaal aan het werk bent als zorgprofessional. Toch komt er minstens één keer in je carrière een patiënt/cliënt voorbij die een klacht over je indient. Elke zorgverlener krijgt te maken met patiënten rechten. Tegenwoordig zijn patiënten een stuk mondiger en weten een stuk meer over zijn rechten en plichten. Ook al heb jij als zorgverlener altijd het beste voor met je patiënt, dan kunnen er altijd fouten gemaakt worden. Rechten zijn regels die vastgelegd zijn in wetten. Deze rechten zijn voor iedereen beschikbaar om te lezen. Er zijn drie verschillende soorten rechten; strafrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht.

Lees verder

Blog van Marloes de Rooij over Masterclass ‘Patiëntenrechten’ – Stefan Donkelaar en Lidewij Bergsma

18 december 2017 door Roos van der Hoek

De masterclass ‘Patiëntenrechten’ werd gegeven door Stefan Donkelaar en Lidewij Bergsma. Stefan Donkelaar en Lidewij Bergsma zijn allebei advocaat in het gezondheidsrecht en zijn werkzaam bij het advocatenkantoor Dirkzwager.

Wat is patiëntenrecht eigenlijk? Dit zijn alle rechten en plichten die patiënten hebben. Als hulpverlener kun je geconfronteerd worden met rechten die door de patiënt in worden gezet. Tussen de hulpverlener en patiënt is er sprake van een beroepsgeheim. Dit is het fundament van de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de hulpverlener. In principe mag de zorgverlener het beroepsgeheim niet doorbreken. Echter, er zijn een aantal uitzonderingen. Als er bijvoorbeeld fraude plaatsvindt of er sprake is van conflict van plicht. Dit is een noodsituatie, bijvoorbeeld bij kindermishandeling. Ook wanneer er gesproken wordt over een zwaar wegend belang kan er een uitzondering worden gemaakt. Wanneer een patiënt is overleden en zijn of haar dochter eist een inzage in het medisch dossier. Lidewij Bergsma geeft aan dat dit in de praktijk weinig gebeurt. Verder blijft er natuurlijk een geheimhoudingsplicht wat betreft het verstrekken van informatie aan derden. Je mag het zelfs niet tegen een collega vertellen. Dit geldt ook voor na de dood. Wanneer de patiënt zelf toestemming geeft om informatie met derden te delen, dan is het wel toegestaan.

Lees verder

Blog van Myran Simmes over de Masterclass ‘Pijn’ – Wim van Lankveld

18 december 2017 door Roos van der Hoek

Op dinsdag 5 december heb ik samen met ongeveer 100 andere studenten een masterclass over pijn bijgewoond. Deze werd verzorgd door Wim van Lankveld. Senior onderzoeker en docent Fysiotherapie. In de inleiding vertelt hij dat hij zelf lijdt aan de ziekte van Bechterew. Dit is een aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom ontstoken raken. Dit brengt pijnklachten met zich mee. Hierdoor weet hij goed waar hij over praat. Van Lankveld vertelt dat hij met de pijnklachten heeft leren leven. Hij heeft namelijk al veertig jaar last van chronische pijn. Als hij er niet aan denkt en afleiding heeft, dan heeft hij geen pijn. Wanneer hij rustig stil zit, of praat over pijn, dan denkt hij eraan en zijn de pijnklachten weer meer op de voorgrond aanwezig. Lees verder

Blog van Evy Jetten over de Masterclass ‘Pijn’ – Wim van Lankveld

8 december 2017 door Roos van der Hoek

Deze masterclass werd gegeven door Wim van Lankveld, leraar fysiotherapie op de HAN. Hij is afgestuurd als psycholoog en heeft zich in revalidatiepsychologie gespecialiseerd. Zijn interesse in de revalidatie kwam door de reumatische aandoening die hij al 40 jaar heeft. Dit is namelijk de ziekte van Bechterew waarbij er sprake is van constante pijn.

In de Masterclass zijn er drie hoofdthema’s te benoemen. Namelijk de definitie van pijn, pijn als een constructie van het brein en het gevolg van pijn voor behandelaars. Acute pijn wordt door 80-90% van de mensen wel eens gevoeld, bij 20% van de mensen is het chronische pijn. Er werd vervolgens ook gevraagd aan het publiek of er mensen waren die hun eigen ervaringen met pijn wilde delen. Hierbij werd er gevraagd naar de pijnervaring en de soort pijn die er werd gevoeld. Er waren verschillende mensen die iets wilde vertellen, en dit maakte de Masterclass ook interessant. Hieruit bleek ook dat mensen veel verschillende woorden hebben om pijn te beschrijven: kloppend, warm, stekend, zeurderig, brandend of zelfs borend. Vervolgens werd er ingegaan op de definitie van pijn volgend de IASP: “Pijn is een onaangename sensorische en emotionele gewaarwording die verband houdt met feitelijke of mogelijke weefselschade of wordt beschreven in termen van weefselschade.”
Lees verder

Blog van Evelien ten Bosch over de Masterclass ‘Pijn’ – Wim van Lankveld

8 december 2017 door Roos van der Hoek

Masterclass over pijn.

Door: Wim van Lankveld (senior onderzoeker en docent fysiotherapie).

Definitie: ‘Pijn is een onaangename sensorische en emotionele gewaarwording die verband houdt met feitelijke of mogelijke weefselschade, of wordt beschreven in termen van weefselschade.’ (bron: IASP).

Lees verder