Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Paul Jacobs

Paul Jacobs

Docent Ontwerpen & Ontwikkelen van Blended Leerinterventies en tevens Coördinator deeltijdopleiding HAN Opleidingskunde. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar leren, veranderen en ondersteunen met behulp van technologie. Waarbij technologie het doel (als middel) ondersteund en niet als doel op zich.


Congresbezoek LEARNTEC 2018 – “Leading trade fair and congress for digital learning”

maandag, februari 5th, 2018

Petra Jagtman en Paul Jacobs zijn docenten bij Opleidingskunde en delen graag hun ervaring naar aanleiding van hun bezoek aan het LEARNTEC congres. Van 30 januari tot 1 februari 2018 vond deze plaats in Karlsruhe voor de 26ste keer.

…do ist der Bahnhof
Op dinsdag 30 januari was het zover, per ICE trein naar Karlsruhe, een stad in de Duitse deelstaat Baden-Wurtemberg en gelegen nabij de Frans-Duitse grens. Dat de trein een passend vervoersmiddel is heeft alles te maken met het goede openbaar vervoer in Karlsruhe. De geslaagde integratie van tram en trein (het ‘Karlsruhe model’) is jarenlang voorbeeld geweest voor verkeerskundigen in heel Europa.

Het is ‘bildung’ wat de klok slaat
LEARNTEC wordt jaarlijks georganiseerd, is een combinatie van beurs en congres en richt zich op ‘Bildung, leren en IT’. Waar in het verleden (jaren 90) het accent lag op ‘computerondersteund leren’ is dit accent verruimd tot ‘technologie en leren’. De drie kerntopics van de beurs zijn school, universiteit en bedrijf. Binnen ‘school’ is er aandacht voor digitaal onderwijs, nieuwe vormen van leren, digitaal lesmateriaal en media skills. Het topic ‘universiteit’ richt zich op digitale trends, IT oplossingen (hard- en software) en data centra. Ook is er aandacht voor leer- en kennismanagement (systemen). Het ‘corporate’ topic bevatte thema’s als LLL (leven lang leren), leerinnovatie en smart media en dan met name de technische ondersteuning ervan.

(meer…)

Share

Samen leren vanuit visualisatie en feedback

zondag, oktober 30th, 2016

Workshop visualiseren
Onlangs mocht ik een workshop verzorgen in Studio L&D. Een workshop gericht op de proeve van bekwaamheid en bedoeld als hulpmiddel in het proces. De workshop had als doel de interne consistentie van de processtappen in kaart te brengen via een visualisatie. Een visualisatie als hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan.

Complex proces
Een proeve van bekwaamheid vraagt veel van een student. Het proeveproces kent meerdere stappen die elkaar ogenschijnlijk lineair opvolgen. De realiteit is echter anders. Elke stap beïnvloed het proces naar voren en naar achteren waardoor het iteratieve aspect groot is en de complexiteit toeneemt.

Visualisatie als hulpmiddel
Na een korte introductie van de workshop zijn we aan de slag gegaan met het visualiseren van het proeveproces. Welke stappen zet je in het proces? Wat is de onderlinge relatie en op welke wijze beïnvloeden de stappen elkaar?

De visualisatie werd vormgegeven via iconen. Elk icoon symboliseert een processtap. De studenten gaven via (gekleurde) lijnen de onderlinge relatie tussen de stappen aan. Daarna gingen studenten met elkaar in gesprek over het gevisualiseerde proces. Dit vanuit een rol als ‘Critical Friend’. Elkaar stevig bevragen en kritisch doorvragen op lastige thema’s, geconstateerde hiaten of inconsistenties in het proces.

Relevante vragen
In de gesprekken werden talrijke relevante vragen gesteld waarbij ik enkele vragen graag deel.

Wat is het feitelijke probleem en welk doel heb je? Welke stap is voorwaardelijk voor een volgende stap? Welke invloed hebben je stakeholders? Van wie ben je op welk moment afhankelijk? In hoeverre is je onderzoek valide? Hoe betrouwbaar zijn je gegevens? Wat is de relevantie van je onderzoek?  Welk doel dient je (beroeps)product? Wie is je primaire en secundaire doelgroep? Welke verandering hoop je te bereiken? Hoe zorg je voor een gevoel van urgentie? Op welke wijze creëer je een leidende coalitie en welke rol heb jij daarin? Hoe zorg je ervoor dat je product niet in een bureaulade verdwijnt?

Door te delen krijg je meer
Wat mij wederom opviel is de kracht van het delen. Daar waar een student nog worstelde met een processtap had een andere student deze fase al doorlopen en gaf waardevolle tips. Daarnaast ben je als student op een gegeven moment enigszins blind geworden voor je eigen proces. Dan helpt het enorm als een ander er met een frisse blik naar kijkt, vragen stelt en adviezen geeft.

Conclusie
Terugkijkend realiseer ik mij dat de visualisatie ‘slechts’ een hulpmiddel is om het gesprek op gang te brengen. Een gesprek tussen studenten in verschillende fases van het proeveproces. Samen onderzoeken en samen tot waardevolle inzichten komen. Dat Studio L&D daarin een belangrijke plaats inneemt is voor mij wederom bewezen. Een ontmoetingsplaats om samen antwoorden te vinden op vragen uit ons dynamische werkveld, daar doen we het voor!

Share

The Dutch Approach to instructional design

zondag, juni 16th, 2013

Paul Jacobs is docent bij Opleidingskunde

Wat begon als een spontaan idee werd al snel omgezet in een concreet plan voor internationalisering. Hoe gaan wij, als opleidingskundigen, om met het ontwerp- en ontwikkelproces en doen we dat op dezelfde manier of anders dan opleidingskundigen buiten onze landsgrens? Is er zoiets als een typische Nederlandse aanpak? Tijd om op onderzoek uit te gaan en samen met het werkveld een congres te bezoeken in the big Apple.

Het ‘International Conference on E-learning in the Workplace’ (ICELW) wordt georganiseerd door Kaleidoscope Learning en gehouden op de campus van de Columbia University in New York. Doel van de conferentie is om synergie te bewerkstelligen door de academische wereld te verbinden met het beroepenveld. Synergie door veelbelovende ideeën, data vanuit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk uit te wisselen om zodoende tot nieuwe innovatieve e-learning te komen.

Dinsdagmiddag 11 juni stipt 13.11 uur stijgt ons vliegtuig op voor de 8 uur durende reis richting USA. Naast mij heeft Linda Romviel van Jutten Simulation zich al comfortabel gesetteld in de toch nog krappe Boeingstoel. Gedurende de vlucht spreken we onze gezamenlijke presentatie nogmaals door. Medepassagiers kijken nog even vreemd op als wij elkaar, in ons beste Engels, bevragen over de belangrijkste topics uit onze boodschap. (meer…)

Share