Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
nopicture

Floor Thijsen


Help… ik ben geen theoreticus

dinsdag, juni 4th, 2013

Floor is 3e-jaars deeltijdstudent Opleidingskunde

De studie Opleidingskunde ben ik eigenlijk begonnen vanuit een soort ‘ik moet toch wat’-idee. Ik had een jaar voor leraar Nederlands gestudeerd. Het was voor mij vooraf duidelijk dat ik de studie Nederlands alleen in het propedeusejaar zou volgen om enige handvatten te krijgen om met mijn dyslexie om te gaan.

Het commerciële en het bedrijfsleven trekt mij nog steeds aan. Opleidingskunde leek daarom een uitkomst, maar meteen bij de start vroeg ik mij af waarin ik beland was. Om mij heen duizelde het van alle Opleidingskundige kennis. De diverse theorieën, maar ook termen als bijvoorbeeld ‘taxonomie’ en ‘intervisie’ hadden mij nog niet eerder bereikt.

(meer…)

Share