Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Over dit weblog

Aankomende studenten van Opleidingskunde hebben verschillende middelen ter beschikking om zich te oriënteren op de opleiding van interesse en het daarbij behorende beroep. De meeste communicatiemiddelen die gebruikt worden zijn brochures, flyers en natuurlijk een uitgebreide website.

Mening van een (oud) student
Door het lezen van de ervaringen van de studenten krijg je een goed beeld van de opleiding zoals deze door de student ervaren wordt. Je kunt per blog een eigen reactie of mening geven.

Ervaringen van organisaties
Studenten van Opleidingskunde voeren praktijkopdrachten uit binnen een organisatie (stage). We laten in het blog ook organisaties aan het woord om te vertellen waar een student aan heeft gewerkt, wat de organisatie met het resultaat kan en hoe de ervaringen zijn. Zo krijg je als lezer een beeld over het beroep van een Opleidingskundige.

De weblog ‘Opleidingskundige worden’ is half november 2010 live gegaan. De directe link naar de weblog is www.opleidingskundigeworden.nl

Reacties