Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Docenten HRM, kijk eens ook op de blog van DHRM!

15 september 2011 door Theo de Wit

Theo de Wit is projectleider Dynamische HRM en docent Opleidingskunde

DHRM is een groot samenwerkingsprojecten tussen regionale scholen in de regio’s Achterhoek, Arnhem en Nijmegen. Het project heeft ook een eigen blog. Op de blog  Dynamische HRM  wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, data van de MiniSymposia en kunt u meer lezen over de 6 deelprojecten (samenwerkingsverbanden) die de HAN is aangegaan met diverse regionale onderwijsinstellingen.  

Project DHRM: Wat is het?
Dynamische HRM (DHRM) is er op gericht om de kwaliteit van professionals in het beroepsonderwijs te verbeteren. Een onderwijsinnovatie die niet gericht is op de inhoud van het onderwijs of leerlingen of studenten. Door ons juist te richten op de professionalisering van de docenten in het onderwijs, willen we een sterkere basis leggen om de onderwijsvernieuwingen van de toekomst goed in te richten.

“Samenwerking en uitwisseling met het bedrijfsleven en in de beroepsonderwijskolom zelf is daarvoor ook van belang. Docenten in vmbo, mbo en hbo werken wel samen in doorlopende leerlijnen, maar kennen elkaars wereld te weinig. Een goede en systematische afstemming/uitwisseling met het bedrijfsleven kan een wezenlijke kwaliteitsimpuls geven. Voor de HAN is van belang dat de lerarenopleidingen veel beter gericht kunnen voorbereiden op wat modern beroepsonderwijs en competentiegericht onderwijs vraagt. Dat is wat we met Dynamische HRM willen.

Samenwerking mbo
De HAN werkt in de diverse sectoren steeds meer samen met het mbo als het gaat om doorlopende leerlijnen. Het is goed het HRM-beleid hierop af te stemmen. Verder hebben de lerarenopleidingen er baat bij om toekomstige leraren goed voor te bereiden op wat modern beroepsonderwijs en competentiegericht onderwijs vraagt. Afstemming met een ander project “krachtig meesterschap´ zorgt ervoor dat dit gesmeerd gaat lopen.

Website blog DHRM

Website Opleidingskunde

Share

Reacties

Reageer

*