Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Onze toekomst

In dit hoofdstuk van de ‘On the roadmap (7 april 2017)’ beantwoorden we de vraag: Waar willen we naartoe als HAN? Wat is ons toekomstbeeld als het gaat om het delen van onderzoeksprocessen en resultaten?


Open science is de norm

In 2020 is het open delen van onderzoeksprocessen en -resultaten is de norm binnen de HAN. Onderzoekers en studenten houden er in hun onderzoeksopzet rekening mee dat kennis en inzichten eenvoudig gebruikt kunnen worden om op voort te bouwen. Deze transparante manier van werken versterkt de kwaliteit en doorwerking (Daan Andriessen en Anton Franken, essay ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’) van praktijkgericht onderzoek. Kennis is direct bruikbaar voor de korte termijn en daarnaast ook vindbaar en beschikbaar voor de lange termijn.


Voelbare ondersteuning

Onderzoekers voelen zich ondersteund in hun inspanningen om werk te maken van systematische, zo open mogelijke kennisuitwisseling:

  • Ze profiteren van de centrale registratie van onderzoeksgegevens bij het opstellen van jaarverslagen en tijdens accreditaties. Met één druk op de knop vragen onderzoekers en onderzoeksondersteuners de gewenste gegevens op. Monnikenwerk behoort allengs tot de verleden tijd.
  • Ze krijgen ondersteuning op maat bij het ‘doorvertalen’ van kennisproducten naar werkveld en onderwijs. Onderzoeksrapport wordt ook factsheet of kennisclip; inzicht wordt ook game, gericht op directe toepasbaarheid en doorwerking in onderwijs en beroepspraktijk.

 

Eén keer registreren en op meerdere plekken de vruchten plukken 

Nieuwe kennisproducten hoeven maar één keer centraal geregistreerd te worden en worden vervolgens automatisch gelinkt aan relevante platforms zoals:

  • netwerksites gericht op een onderzoeksthema of expertisegebied.
  • profielpagina’s van lectoraten, lectoren, docentonderzoekers en docenten die publiceren maar geen onderzoeker zijn.
  • Open Education Portals.

 

Via deze platforms maken docenten, studenten, beroepenveld en maatschappij gebruik van de nieuwste inzichten en bronnen op een vakgebied. Ze downloaden stukken en laten reacties achter. De ‘pluktuinen’ van de HAN en haar partners zijn in de regio een bekend begrip.

Reacties