Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Themamiddag Open Science bij de Vereniging van Lectoren op 12 april in Utrecht.

14 april 2017 door Maarten van Rooij

Uit alle hoeken van het land zijn op 12 april lectoren afgereisd naar Utrecht met elkaar van gedachten te wisselen over kwaliteit van onderzoek en Open Science. Natuurlijk leg ik in deze open-science-blog de focus op Open Science.

In haar presentatie vertelde Sarah Coombs waar Saxion momenteel staat als het gaat om het ondersteunen van Open Science. Ze hebben zelf een repository en een CRIS gebouwd en kunnen daarmee de Lectoren en andere onderzoekers prima ondersteunen. Open Science betekent voor Saxion dat de publicaties beschikbaar zijn, dat de metadata van de datasets beschikbaar zijn en dat de metrics eraan toegevoegd (kunnen) worden.

Open Science kan nog een stapje verder gaan zoals Daan Andriesen (zie foto: voor de flipover) aangeeft: ook het proces en de datasets zelf kunnen publiek gemaakt worden.

Saxion heeft gekozen om de systemen (die Open Science kunnen ondersteunen) zelf te bouwen, onder meer omdat je met Pure al je onderzoek in feite overlevert aan een commerciële uitgever (Elsevier).

In kleinere groepjes gingen we in op de vraag: Wat betekent ‘Open’ in Open Science in de context van het praktijkgericht onderzoek in het hbo? De aanwezige lectoren waren bijzonder positief over Open Science. We zien vooral veel voordelen voor praktijkgericht onderzoek. Zo kan men elkaar inspireren, aanvullen en waar nodig verbeteren. Er zijn natuurlijk ook mitsen en maren: Hoe borg je de kwaliteit? Wat zijn de juridische haken en ogen? Etc.
Een mooi positief punt is dat de impactfactor door Open Science veel breder wordt. Bij Open Science kan eenvoudig de impact van onderzoek op heel veel verschillende manieren gemeten (gaan) worden. Denk aan likes op facebook; tweets en retweets; publicaties in digitale vakbladen en verenigingsbladen; reacties op interviews voor de radio, tv, krant; aantal downloads; aantal verwijzingen (en/of links) op sites; citaties in populaire tijdschriften, etc. Op deze manier kan de doorwerking van praktijkonderzoek beter en ‘rijker’ in beeld gebracht worden.

De vereniging van Lectoren organiseerde deze themamiddag vanwege twee belangrijke gebeurtenissen in het Hoger Onderwijs. In januari en februari zagen twee publicaties het licht die de komende jaren een grote impact zullen hebben op onderzoek in Nederland. In het HBO werken we met het nieuwe Brancheprotocol. Dat protocol riep echter vragen op. De commissie Pijman heeft de Vereniging van lectoren opdracht gegeven om een Advies  te schrijven hoe met het nieuwe BKO om te gaan.

Voor zowel de Universiteiten als de Hogescholen geldt het Nationaal Plan Open Science. Hierin wordt aangegeven op welke manier we gezamenlijk kunnen werken aan de ambitie: “100% Open Acces te bereiken in 2020”.

Reacties

Reageer

*