Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘nationaal plan open science’

Open Acces bij de Masterclass Research Support HBO’s

23 mei 2017 door Maarten van Rooij

Op 17 mei organiseerde Surf het vervolg op de masterclass waarvan Esther van Popta een paar weken geleden verslag deed op dit blog.  Research Support is natuurlijk een breed begrip, maar in het brandpunt staat toch steeds Open Acces. We hebben immers in Nederland afgesproken dat we in 2020 alle publicaties van HBO’s en Universiteiten die (mede) uit gemeenschappelijke middelen gefinancierd zijn in principe Open Acces aan te bieden.

 

Het is daarom niet verwonderlijk dat één van de centrale presentaties ging over Open Acces. Peter Becker van de Haagse Hogeschool nam ons bij de hand en leidde ons in volle vaart langs alle mogelijke obstakels waar een onderzoeker tegenaan kan lopen als hij Open Acces wil publiceren. Belangrijk startpunt is de site Sherpa-Romeo. Daar kun je zien wat je uitgever voor beleid heeft als het gaat om Open Acces.

Als ondersteuners proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat de onderzoekers aan ondersteuning nodig hebben. Daarvoor moet je de onderzoekers eerst weten te vinden. In een van de workshops werden ervaringen uitgewisseld omtrent het in kaart brengen van de onderzoekers en hoe je in gesprek kunt komen met die onderzoekers om tot een adequate ondersteuning op het gebied van research Support te komen.  Het was amusant, maar ook wel enigszins schokkend, om te zien dat het bij alle aanwezige hogescholen een hele klus was om een volledige lijst van onderzoekers te verkrijgen.

Eén van de ‘pijnpunten’ van Open Acces vormen de auteursrechten. Vandaar dat in een andere workshop uitgebreid ingegaan werd op de juridische aspecten van Open Acces. Belangrijk om mee te nemen is de opmerking van Peter Becker dat er al veel meer mogelijk is (ook op juridische gebied) dan vaak verwacht wordt. Zowel de ‘Groene Route’ als de ‘Gouden Route’ kun je vaak gewoon gebruiken als je wilt publiceren.

Themamiddag Open Science bij de Vereniging van Lectoren op 12 april in Utrecht.

14 april 2017 door Maarten van Rooij

Uit alle hoeken van het land zijn op 12 april lectoren afgereisd naar Utrecht met elkaar van gedachten te wisselen over kwaliteit van onderzoek en Open Science. Natuurlijk leg ik in deze open-science-blog de focus op Open Science.

In haar presentatie vertelde Sarah Coombs waar Saxion momenteel staat als het gaat om het ondersteunen van Open Science. Ze hebben zelf een repository en een CRIS gebouwd en kunnen daarmee de Lectoren en andere onderzoekers prima ondersteunen. Open Science betekent voor Saxion dat de publicaties beschikbaar zijn, dat de metadata van de datasets beschikbaar zijn en dat de metrics eraan toegevoegd (kunnen) worden.

Open Science kan nog een stapje verder gaan zoals Daan Andriesen (zie foto: voor de flipover) aangeeft: ook het proces en de datasets zelf kunnen publiek gemaakt worden.

Saxion heeft gekozen om de systemen (die Open Science kunnen ondersteunen) zelf te bouwen, onder meer omdat je met Pure al je onderzoek in feite overlevert aan een commerciële uitgever (Elsevier).

In kleinere groepjes gingen we in op de vraag: Wat betekent ‘Open’ in Open Science in de context van het praktijkgericht onderzoek in het hbo? De aanwezige lectoren waren bijzonder positief over Open Science. We zien vooral veel voordelen voor praktijkgericht onderzoek. Zo kan men elkaar inspireren, aanvullen en waar nodig verbeteren. Er zijn natuurlijk ook mitsen en maren: Hoe borg je de kwaliteit? Wat zijn de juridische haken en ogen? Etc.
Een mooi positief punt is dat de impactfactor door Open Science veel breder wordt. Bij Open Science kan eenvoudig de impact van onderzoek op heel veel verschillende manieren gemeten (gaan) worden. Denk aan likes op facebook; tweets en retweets; publicaties in digitale vakbladen en verenigingsbladen; reacties op interviews voor de radio, tv, krant; aantal downloads; aantal verwijzingen (en/of links) op sites; citaties in populaire tijdschriften, etc. Op deze manier kan de doorwerking van praktijkonderzoek beter en ‘rijker’ in beeld gebracht worden.

De vereniging van Lectoren organiseerde deze themamiddag vanwege twee belangrijke gebeurtenissen in het Hoger Onderwijs. In januari en februari zagen twee publicaties het licht die de komende jaren een grote impact zullen hebben op onderzoek in Nederland. In het HBO werken we met het nieuwe Brancheprotocol. Dat protocol riep echter vragen op. De commissie Pijman heeft de Vereniging van lectoren opdracht gegeven om een Advies  te schrijven hoe met het nieuwe BKO om te gaan.

Voor zowel de Universiteiten als de Hogescholen geldt het Nationaal Plan Open Science. Hierin wordt aangegeven op welke manier we gezamenlijk kunnen werken aan de ambitie: “100% Open Acces te bereiken in 2020”.

Rijksoverheid: wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

2 februari 2017 door Monique Goris

Rijksoverheid 9 februari 2017: Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin. Lees verder…