Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Roadmap HAN Open Science

Het POdium platform koppelt de lectoren met de publicaties uit de HBO Kennisbank

24 augustus 2017 door Ageeth Tuut

POdium, online platform voor praktijkgericht onderzoek,  biedt informatie over (HAN) lectoren, hun onderzoeksthema’s, voorbeelden van onderzoek en de evenementen waarbij zij betrokken zijn.

In juni is er een koppeling gelegd tussen POdium en de HBO Kennisbank, waardoor onderzoekspublicaties uit de HBO Kennisbank nu ook via POdium te vinden zijn. Daarnaast heeft POdium een kleine metamorfose ondergaan qua look & feel. Hoe dat eruit ziet, dan kun je hier bekijken!

Een overzicht van alle HAN Lectoren is er te vinden, waarbij nu ook de publicaties uit de HBO Kennisbank zichtbaar zijn. Mochten er publicaties ontbreken, neem dan contact op met de Studiecentra.
Bron: HKI Nieuwsbrief, Augustus 2017

26 oktober 2017: Uitreiking HBOAward + seminar open science in het hbo

16 juni 2017 door Yvonne van Wanrooij

From: Eva Woertman [mailto:Eva.Woertman@surfmarket.nl] Sent: Tuesday, June 13, 2017 4:32 PM To: Eva Woertman <Eva.Woertman@surfmarket.nl> Subject: 26 oktober 2017: Uitreiking HBOAward + seminar open science in het hbo

 

 

Verder bouwen aan open science Open access en open science krijgen steeds meer aandacht in het hbo. Vorig jaar werd er op 27 september door alle deelnemers van de conferentie ‘Open access doen we samen’ gediscussieerd en nagedacht over welke stappen er genomen kunnen worden om open access de norm te maken in het praktijkgericht onderzoek. Nu is er een overzicht van de acties voor alle betrokkenen. Op 26 oktober 2017 willen we de stand van zaken opnemen en bespreken hoe we verder bouwen aan open praktijkgericht onderzoek, én wordt het beste open access initiatief in het hbo beloond met de HBOAward!

Open onderzoek in beweging Van nationale initiatieven tot kleine maar belangrijke acties achter de schermen van de onderzoekondersteuning: het hbo is in beweging om het praktijkgericht onderzoek open te maken. Dit werd nog eens bevestigd in het Nationaal Plan Open Science, dat ook door de Vereniging Hogescholen is ondertekend op 9 februari j.l. De SHB maakte een een statement voor open access en kwam met een gecoördineerde aanpak om open access in het hbo te ondersteunen. Verschillende hogescholen werkten aan hun beleid én implementatie. Een groeiend aantal onderzoekers kiest uit eigen beweging voor open access. Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen, HKI, de vereniging van lectoren en SURF werken samen aan het verbeteren van de infrastructuur voor open onderzoek. Elke maand wordt er een HBOAward uitgereikt aan een spraakmakend, inspirerend initiatief dat open access in het hbo stimuleert. Dit levert een mooi overzicht op van voorbeelden hoe het kan! Maar we zijn er nog niet, er moeten nog meer stappen gezet worden om open access én open science verder te brengen.

Handreiking ‘De toekomst van open access is nu!’ Om hier aan bij te dragen is er op basis van alle ideeën en acties die met dank aan jullie werden verzameld op 26 september een handreiking geschreven voor mogelijke vervolgstappen. Naast de acties die alle deelnemers in hun eigen hogeschool in de praktijk kunnen brengen, ontstonden er ook ideeën die voor meerdere instellingen nuttig kunnen zijn of vragen om een landelijke coördinatie. Al deze inspiratie heeft geleid tot een samenvatting van aanbevelingen en suggesties hoe open access beleid in de praktijk gebracht kan worden. Dit document is bedoeld voor alle beleidsmakers, bestuurders en alle anderen die zich sterk willen maken voor open praktijkgericht onderzoek.

26 oktober: Seminar ‘Verder bouwen aan open science’ en uitreiking De HBOAward 2017 Op 26 oktober, midden in de Open Access Week, wordt er met een nieuw seminar stil gestaan bij de stand van zaken van open access in het praktijkgericht onderzoek, gaan we in op de vraag wat open science dan betekent voor het hbo en wordt er in verdiepende sessies besproken hoe we verder bouwen aan open praktijkgericht onderzoek. Ook wordt op deze dag bekend gemaakt wie van de maandelijkse winnaars van de HBOAward zich dé voorvechter van open access in het hbo 2017 mag noemen.

Dit seminar wordt georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, de HKI, de Vereniging van Lectoren, hogeschool Windesheim, Saxion, het NAI-hbo en SURF. Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om je in te schrijven volgen.

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om je in te schrijven volgen later.

Meer informatie? Iemand nomineren voor een HBOAward? Vragen? Stuur een e-mail aan eva.woertman@surfmarket.nl

SURFmarket

Eva Woertman

SURFmarket | Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne) | Moreelsepark 48 |

Postbus 19035 | 3501 DA Utrecht | T +31 88 787 3766 | www.surf.nl/surfmarket & www.surfspot.nl |

SURFmarket is onderdeel van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek.

 

Ruim baan voor Open Content met 2 miljoen subsidie van het Regionaal Investeringsfonds

24 mei 2017 door Monique Goris

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) kent bijna € 2 miljoen subsidie toe aan het digitale open leerplatform Allyoucanlearn. Daarnaast investeren partners, waaronder de HAN, gezamenlijk € 4,5 miljoen in de komende 4 jaar. Dat betekent dat het open leerplatform Allyoucanlearn voor zorg en welzijn een grote vlucht kan nemen.

Open leerplatform en e-learningmodules
Allyoucanlearn.eu is een open leerplatform en bevat gratis e-learningmodules voor medewerkers, studenten, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, zzp’ers, gemeentemedewerkers en andere betrokkenen. Na 4 jaar moeten er minimaal 150 modules staan. De modules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld zorg en welzijn, gemeentes en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn.

iXperiums aan de bak
Namens de HAN is het iXperium / Centre of Expertise leren met ict  aan het project verbonden en wordt er een verbinding gelegd met de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) en het iXperium Health van de HAN.

Lees meer op HAN.nl

Open Acces bij de Masterclass Research Support HBO’s

23 mei 2017 door Maarten van Rooij

Op 17 mei organiseerde Surf het vervolg op de masterclass waarvan Esther van Popta een paar weken geleden verslag deed op dit blog.  Research Support is natuurlijk een breed begrip, maar in het brandpunt staat toch steeds Open Acces. We hebben immers in Nederland afgesproken dat we in 2020 alle publicaties van HBO’s en Universiteiten die (mede) uit gemeenschappelijke middelen gefinancierd zijn in principe Open Acces aan te bieden.

 

Het is daarom niet verwonderlijk dat één van de centrale presentaties ging over Open Acces. Peter Becker van de Haagse Hogeschool nam ons bij de hand en leidde ons in volle vaart langs alle mogelijke obstakels waar een onderzoeker tegenaan kan lopen als hij Open Acces wil publiceren. Belangrijk startpunt is de site Sherpa-Romeo. Daar kun je zien wat je uitgever voor beleid heeft als het gaat om Open Acces.

Als ondersteuners proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat de onderzoekers aan ondersteuning nodig hebben. Daarvoor moet je de onderzoekers eerst weten te vinden. In een van de workshops werden ervaringen uitgewisseld omtrent het in kaart brengen van de onderzoekers en hoe je in gesprek kunt komen met die onderzoekers om tot een adequate ondersteuning op het gebied van research Support te komen.  Het was amusant, maar ook wel enigszins schokkend, om te zien dat het bij alle aanwezige hogescholen een hele klus was om een volledige lijst van onderzoekers te verkrijgen.

Eén van de ‘pijnpunten’ van Open Acces vormen de auteursrechten. Vandaar dat in een andere workshop uitgebreid ingegaan werd op de juridische aspecten van Open Acces. Belangrijk om mee te nemen is de opmerking van Peter Becker dat er al veel meer mogelijk is (ook op juridische gebied) dan vaak verwacht wordt. Zowel de ‘Groene Route’ als de ‘Gouden Route’ kun je vaak gewoon gebruiken als je wilt publiceren.

Uitnodiging aan lectoren en onderzoekers: Denk mee over het Nationaal Plan Open Science

25 april 2017 door Marina Noordegraaf


 

Open wetenschap: het nationale plan en jij

Het Nationaal Platform Open Science nodigt alle onderzoekers in Nederland uit om deel te nemen aan de eerste nationale vergadering voor wetenschappers over open science. De vergadering vindt plaats op 29 mei 2017 in de Aula van de TU Delft. De dag biedt een uitgelezen kans voor alle onderzoekers die in Nederland werken om hun mening te geven over het Nationaal Plan Open Science (pdf), dat op 9 februari 2017 o.a. werd ondertekend door de Vereniging van Hogescholen.
 

Jouw kans op invloed!

Op 29 mei demonstreren verschillende onderzoekers uit verschillende disciplines hun ‘open science praktijken’. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie over het nationale plan. Vertegenwoordigers van de partijen die het Nationaal Plan Open Science maakten, zijn aanwezig om te luisteren, discussiëren en vragen te beantwoorden. Ook Staatssecretaris Sander Dekker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan aanwezig te zijn.

Wil jij aan politici, financiers en bestuurders laten weten wat onderzoekers nou echt nodig hebben om hun onderzoeksproces en onderzoeksresultaten zichtbaar en bruikbaar te maken voor onderwijs, beroepenveld en maatschappij? Wil je invloed uitoefenen op de de uitvoering van het Nationaal Plan Open Science? Twijfel dan niet langer en registreer je nu voor dit gratis evenement. Het gedetailleerde programma komt eind april beschikbaar.
 

Expeditie Support4research

20 april 2017 door Esther van Popta

SURF heeft onder andere als ambitie om de juiste mensen op het gebied van onderzoeksondersteuning binnen de hogescholen bij elkaar te brengen. 1 van de manieren om dit te doen is het organiseren van een jaarlijkse masterclass research support voor hogescholen. Ook binnen de HAN hebben we de eerste stappen gezet om de onderzoeksondersteuners te verenigen in de werkgroep OSO (Open Science Ondersteuners) en een deel van deze ondersteuners neemt deel aan de tweedaagse masterclass 2017. Het doel van de masterclass is om onderzoeksondersteuners van praktische ideeen en mogelijkheden te voorzien om onderzoekers te bereiken en te ondersteunen in het onderzoeksproces. De presentaties van de masterclass komen binnenkort online beschikbaar. Hierbij een korte weergave van de eerste dag.

Scope

Voor het gebied Research Support is door SURF als onderdeel van het project Support4research een scope vastgesteld dat is vertaald in een kompas. Dit bestaat uit de gebieden ICT, financieel, statistiek en methoden, wetenschappelijke integriteit/juridisch, bibliotheek en onderzoeksfaciliteiten. Uit een rondje in de overvolle zaal tijdens de eerste dag van de masterclass blijkt dat het gebied van onderzoeksondersteuners erg breed is. De werkgroep OSO bij de HAN bestaat uit ondersteuners op het gebied van: ICT, marketing en communicatie, studiecentra, juridische zaken, kwaliteitszorg, onderzoeksbeleid en archivering.

Lees verder

HAN neemt deel aan Kenniscollectie.nl

18 april 2017 door Ageeth Tuut

Vanaf 13 april nemen de HAN Studiecentra deel aan de Kenniscollectie.nl.

De Kenniscollectie.nl is een initiatief van Dirkzwager Advocaten & Notarissen, waarbij kennis delen centraal staat. In de Kenniscollectie zijn de (fysieke) collecties van 10 organisaties uit de omgeving van Arnhem en Nijmegen, via 1 ingang te doorzoeken.

Dankzij de Kenniscollectie.nl kunnen leden en relaties van de samenwerkende (bedrijfs-)bibliotheken van elkaars collecties profiteren en elkaar onderling doorverwijzen.
Hiermee krijgt het publiek toegang tot ruim 1,2 miljoen bijzondere materialen: van boeken tot muziekstukken, van tijdschriften tot historische beelden.
De werkwijze is simpel: met het lidmaatschap van een van de deelnemende partners kan men de specialistische collecties van de andere aangesloten bibliotheken inzien. Dat breidt het aantal bereikbare kennisbronnen enorm uit !

Meer informatie over de huisregels en over de beschikbare faciliteiten vind je op de pagina’s van de deelnemende bibliotheken.  De deelnemende organisaties zijn (naast de HAN): Dirkzwager advocaten & notarissen, Hogeschool Van Hall Larenstein, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Bibliotheek Arnhem, het Nederlands Openluchtmuseum, Bibliotheek Gelderland Zuid, Regionaal Archief Nijmegen, Museum Het Valkhof en Museum Arnhem.

De wereldkaarten van Blaeu zijn te bewonderen in het Erfgoedcentrum Arnhem, behorende bij Bibliotheek Arnhem

Themamiddag Open Science bij de Vereniging van Lectoren op 12 april in Utrecht.

14 april 2017 door Maarten van Rooij

Uit alle hoeken van het land zijn op 12 april lectoren afgereisd naar Utrecht met elkaar van gedachten te wisselen over kwaliteit van onderzoek en Open Science. Natuurlijk leg ik in deze open-science-blog de focus op Open Science.

In haar presentatie vertelde Sarah Coombs waar Saxion momenteel staat als het gaat om het ondersteunen van Open Science. Ze hebben zelf een repository en een CRIS gebouwd en kunnen daarmee de Lectoren en andere onderzoekers prima ondersteunen. Open Science betekent voor Saxion dat de publicaties beschikbaar zijn, dat de metadata van de datasets beschikbaar zijn en dat de metrics eraan toegevoegd (kunnen) worden.

Open Science kan nog een stapje verder gaan zoals Daan Andriesen (zie foto: voor de flipover) aangeeft: ook het proces en de datasets zelf kunnen publiek gemaakt worden.

Saxion heeft gekozen om de systemen (die Open Science kunnen ondersteunen) zelf te bouwen, onder meer omdat je met Pure al je onderzoek in feite overlevert aan een commerciële uitgever (Elsevier).

In kleinere groepjes gingen we in op de vraag: Wat betekent ‘Open’ in Open Science in de context van het praktijkgericht onderzoek in het hbo? De aanwezige lectoren waren bijzonder positief over Open Science. We zien vooral veel voordelen voor praktijkgericht onderzoek. Zo kan men elkaar inspireren, aanvullen en waar nodig verbeteren. Er zijn natuurlijk ook mitsen en maren: Hoe borg je de kwaliteit? Wat zijn de juridische haken en ogen? Etc.
Een mooi positief punt is dat de impactfactor door Open Science veel breder wordt. Bij Open Science kan eenvoudig de impact van onderzoek op heel veel verschillende manieren gemeten (gaan) worden. Denk aan likes op facebook; tweets en retweets; publicaties in digitale vakbladen en verenigingsbladen; reacties op interviews voor de radio, tv, krant; aantal downloads; aantal verwijzingen (en/of links) op sites; citaties in populaire tijdschriften, etc. Op deze manier kan de doorwerking van praktijkonderzoek beter en ‘rijker’ in beeld gebracht worden.

De vereniging van Lectoren organiseerde deze themamiddag vanwege twee belangrijke gebeurtenissen in het Hoger Onderwijs. In januari en februari zagen twee publicaties het licht die de komende jaren een grote impact zullen hebben op onderzoek in Nederland. In het HBO werken we met het nieuwe Brancheprotocol. Dat protocol riep echter vragen op. De commissie Pijman heeft de Vereniging van lectoren opdracht gegeven om een Advies  te schrijven hoe met het nieuwe BKO om te gaan.

Voor zowel de Universiteiten als de Hogescholen geldt het Nationaal Plan Open Science. Hierin wordt aangegeven op welke manier we gezamenlijk kunnen werken aan de ambitie: “100% Open Acces te bereiken in 2020”.

Op valorisatiereis met CvVO

13 april 2017 door Monique Goris

“Eureka!” Die uitroep is de grootste kick van elke onderzoeker: Je hébt het! Een doorbraak, een nieuw inzicht, het onderzoeksresultaat dat een schokgolf in de markt zal geven!

En dan…? Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw kennis de wereld bereikt? Ga je de markt op en lonkt het ondernemerschap? Of laat je dat over aan marktpartijen? Ga je de vondst beschermen of stel je je kennis open voor iedereen? Ga je voor de maatschappelijke of juist de economische winst?

De HAN Valorisatiereis is het startpunt van een ontdekkingstocht: een reis “van onderzoek naar markt”, die we op 30 mei starten. Met lectoren, onderzoekers, juristen, projectleiders en subsidieadviseurs. We zijn allemaal onderdeel van hetzelfde proces, maar ieder zit er anders in. Wat is jouw aanpak en wat zijn je vragen?

Praktisch
Dinsdag 30 mei
14.00-16.00 uur + borrel
ICA Lounge, Ruitenberglaan 26, Arnhem

Aanmelden
Zet jij met ons de eerste stap van deze reis? Meld je vóór 23 mei per mail aan bij Monique Morel via Monique.Morel@han.nl

Bron: nieuwsbrief CvVO

‘On the roadmap open science’ HAN geopend

7 april 2017 door Marina Noordegraaf

Na de officiële steun van het HAN MT voor de aanpak in de ‘On the roadmap open science’ vindt de OSO-groep (open science ondersteuners binnen het servicebedrijf van de HAN) de tijd rijp om haar ‘opwegkaart’ te delen met alle potentiële geïnteresseerden: HAN onderzoekers, mede onderzoeksondersteuners van andere hogescholen en universiteiten, beleidsmakers en natuurlijk ook de geïnteresseerden waarvan wij het bestaan niet eens vermoeden!

Op 7 april drukte de bijna voltallige OSO-groep dan ook met verve op de ‘publish’ knop.

Wil je meekijken?

 

On the road

De ‘On the roadmap open science’ is ontstaan als instrument om beweging te krijgen in het uitvoeren van het Kennisdisseminatie- en publicatiebeleid uit 2012 (link naar HAN-intranet).  De routekaart is op dit moment nog primair bedoeld als wandelkaart voor de werkgroep OSO (open science ondersteuners), een brede geleding van HAN-onderzoeksondersteuners uit diverse disciplines (juridische zaken, communicatie, ICT, kwaliteitszorg, bibliotheek, O&O). De opwegkaart dient als middel om op weg te gaan en blijven naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin sprake is van optimale kenniscirculatie en doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

Walk your talk

Door de roadmap open te publiceren willen wij inzicht geven in het proces waarlangs wij bij de HAN open science vorm aan het geven zijn. Wij kiezen ervoor om – in de lijn van het gedachtegoed van open science – ons proces zo open en snel mogelijk te delen. Op die manier hopen wij anderen te inspireren met onze wandeltochten en ons te mogen scherpen aan de feedback van anderen. Zo kleuren we de routekaart samen steeds verder in.

We denken maar zo: “No one drop thinks it caused the flood

En open science? Dat zijn wij! (en jij, en jij en jij)