Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Over ‘Wij zijn open science’

Welkom op de bijsluiter van het weblog ‘Wij zijn open science’, het thuis van de ‘On the roadmap open science’ en haar expeditieleden. Hier vind je een overzicht van wat er allemaal bruist en buzzt op deze plek.

Je vindt hier:

  • De ‘On the Roadmap OpenScience‘ (versie 7 april 2017, pdf).
  • Een weblog met nieuwsberichten over open science.
  • Verslagen van de expedities van de OSO-leden (de open science ondersteuners die de ‘On the roadmap’ inkleuren). Als zij terugkeren met nieuwe inzichten die zij onderweg hebben opgedaan, doen ze hier verslag.

 

Over de ‘On the roadmap’

De ‘On the roadmap open science’ is ontstaan als instrument om beweging te krijgen in het uitvoeren van het Kennisdisseminatie- en publicatiebeleid uit 2012 (link naar HAN-intranet).  De routekaart is op dit moment nog primair bedoeld als wandelkaart voor de werkgroep OSO (Open Science Ondersteuners), een brede geleding van HAN-onderzoeksondersteuners uit diverse disciplines (juridische zaken, communicatie, ICT, bibliotheek, O&O). De ‘opwegkaart’ dient als middel om op weg te gaan en blijven naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin sprake is van optimale kenniscirculatie en doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

 

De routekaart ondersteunt meer de ‘walk’ dan de ‘talk’. We zijn met de genoemde acties in de ‘On the roadmap’ aan het werk volgens een zogeheten ontwikkelbenadering. Een ontwikkelbenadering bouwt in kleine stapjes voort op het bestaande. Het resultaat wordt zo gaandeweg ontwikkeld, steeds uitgaand van eerdere bevindingen. Bij elk stapje liggen dus tal van opties, kansen en creatieve mogelijkheden open. De routekaart is nooit af, we blijven ‘on the road’, maar wordt steeds verder ingekleurd als ware het de wereldkaart van Blaeu.

Parallelle wegen

In de routekaart staan parallelle wegen die we willen bewandelen en al aan het bewandelen zijn om bij te dragen aan een optimale kenniscirculatie en doorwerking van praktijkgericht onderzoek bij de HAN. De wegen zijn opgedeeld in drie hoofdroutes (bij klikken opent zich een illustratie) en elke route waaiert uit in een aantal onderliggende sporen. De nummering stelt het belang van de ene route of spoor niet boven de ander. De wegen verlopen parallel en ze raken elkaar onderweg. Ze kunnen voortmeanderen, veranderen in een snelweg, samensmelten of dood blijken te lopen. Wel moeten sommige wegen soms eerst bewandeld worden voordat andere gevolgd kunnen worden.

Drie routes

    1. De eerste route benadrukt de noodzaak van het ontwerpen en inrichten van een open digitale kennisinfrastructuur. Dat gaat zowel over de aanschaf van een onderzoeksregistratiesysteem, het ontwerpen van een professionele data-infrastructuur (de wortels) als over het koppelen van deze infrastructuur aan de kruin van de boom (HAN.nl en persoonlijke of beroepsplatforms).
    2. De tweede route streeft in een heel aantal sporen en subsporen naar het inrichten van duidelijke en herleidbare processen voor ondersteuning bij open kennisdisseminatie. De HAN streeft naar ‘open access’ van haar kennisproducten en onderzoeksgegevens. Maar wat betekent dat in de praktijk voor onderzoekers? Weten zij wat er van hen verwacht wordt en welke ondersteuning ze daarbij kunnen krijgen? Ondanks geldend beleid is open access van kennisproducten bij de HAN namelijk niet de norm. Een onderzoeksondersteuner van de HAN verwoordde het als volgt: ‘Wie een HAN publicatie wil lezen, moet bij de Radboud wezen’. Het kennen en kiezen van mogelijke routes (duidelijkheid vooraf) kan een enorme impuls geven aan wat je wilt bereiken: een optimale doorwerking in de driehoek onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.
    3. Route nummer drie geeft richting aan cultuurverandering. Cultuurverandering naar een organisatie die ‘open by default is’ gaat niet vanzelf. Daarom is het van belang om de waarden die ten grondslag liggen aan de gewenste transitie op alle mogelijke plekken te vertalen, van stageovereenkomsten en kwaliteitsindicatoren tot aan het organiseren van ‘pluksessies’: open science gaat namelijk niet alleen gaat over het openen van de eigen onderzoeksprocessen en -resultaten maar ook over het hergebruik van die van anderen.De achterliggende idee van de meersporen aanpak uit de ‘On the roadmap’ is evident: Als het verhaal op alle plekken klopt (in ‘walk’ en in ‘talk’) gaan we de dingen als vanzelf anders doen.

 

Delen van het proces

Op 22 maart 2017 schaarde het HAN MT zich achter de aanpak uit de ‘On the roadmap’. Door de roadmap open te publiceren willen wij inzicht geven in het proces waarlangs wij bij de HAN open science vorm aan het geven zijn. Wij kiezen ervoor om – in de lijn van het gedachtegoed van ‘open science’ – ons proces zo open en snel mogelijk te delen. Op die manier hopen wij anderen te inspireren met onze wandeltochten en ons te mogen scherpen aan de feedback van anderen. Zo kleuren we de routekaart samen steeds verder in.

We denken maar zo: “No one drop thinks it caused the flood

En open science? Dat zijn wij! (en jij, en jij en jij)

Reacties