Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Expeditie Support4research

20 april 2017 door Esther van Popta

SURF heeft onder andere als ambitie om de juiste mensen op het gebied van onderzoeksondersteuning binnen de hogescholen bij elkaar te brengen. 1 van de manieren om dit te doen is het organiseren van een jaarlijkse masterclass research support voor hogescholen. Ook binnen de HAN hebben we de eerste stappen gezet om de onderzoeksondersteuners te verenigen in de werkgroep OSO (Open Science Ondersteuners) en een deel van deze ondersteuners neemt deel aan de tweedaagse masterclass 2017. Het doel van de masterclass is om onderzoeksondersteuners van praktische ideeen en mogelijkheden te voorzien om onderzoekers te bereiken en te ondersteunen in het onderzoeksproces. De presentaties van de masterclass komen binnenkort online beschikbaar. Hierbij een korte weergave van de eerste dag.

Scope

Voor het gebied Research Support is door SURF als onderdeel van het project Support4research een scope vastgesteld dat is vertaald in een kompas. Dit bestaat uit de gebieden ICT, financieel, statistiek en methoden, wetenschappelijke integriteit/juridisch, bibliotheek en onderzoeksfaciliteiten. Uit een rondje in de overvolle zaal tijdens de eerste dag van de masterclass blijkt dat het gebied van onderzoeksondersteuners erg breed is. De werkgroep OSO bij de HAN bestaat uit ondersteuners op het gebied van: ICT, marketing en communicatie, studiecentra, juridische zaken, kwaliteitszorg, onderzoeksbeleid en archivering.

Wat biedt SURF op het gebied van Research Support

SURF heeft haar dienstverlening voor onderzoekers georganiseerd in het project Support4research en biedt op dit moment diverse diensten voor onderzoekers, varierend van dataopslag tot samenwerkingstools. Meer informatie over de stand van zaken op het gebied van research support in Nederland is te vinden in dit rapport.

Lector aan het woord

Lector Aly Waninge van Hanzehogeschool deelt met de zaal van welke vormen van research support zij met haar lectoraat gebruik maakt. Ze benoemt hulp bij literatuur en data: zoeken en verwerken (systematische research review), data management en het onderzoeksinformatiesysteem (Pure). De Hanzehogeschool heeft het aanbod op het gebied van Research Support op een site gezet, maar helaas zit deze achter een inlog.

Subsidiegever aan het woord

Rolf Bossert (programmanager Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA) licht in een presentatie de werkwijze rond RAAK-subsidies toe en gaat in op welke eisen in 2017 gesteld worden aan subsidiegelden. Bij een NWO aanvraag geldt een datamanagement protocol, dat bestaat uit twee stappen:

  1. Onderzoeker neemt een datamanagement paragraaf in onderzoeksvoorstel op, waarin vier vragen, beantwoord moeten worden.
  1. Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel moet de onderzoeker een datamanagement plan maken waarin je concretiseert hoe je het gaat doen

Interessante punten:

  • Waar research support ook een belangrijke ondersteuning kan bieden is het vertalen van praktijkvraag naar een kennisvraag door bijvoorbeeld het doen van literatuuronderzoek (matchen met beschikbare kennis en vinden van witte vlekken).
  • Op HBO moet vooral ruimte zijn voor experimenten als het gaat om onderzoek
  • Meer verbinden van de kracht van het academisch onderzoek met toegepast onderzoek van hbo dat wil zeggen meer verbindingen tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek om innovatie te versnellen. Binnen SIA ingericht via L.INTprogramma.

 

Onderzoeksondersteuning in de praktijk

Binnen de TU/e (Toine Kuiper, informatiemanager onderzoek) zijn drie programma’s gestart op basis van onderzoek onder gebruikers (interviews), waaronder een programma op het gebied van research data (management). Het doel van dit programma is om onderzoekers te ontzorgen tijdens de volledige datacycle (het verhogen van RDM maturity level door het stimuleren van good rdm practices). Het einddoel is www.openscience.nl (er zijn zes niveaus van FAIR ‘as open as possible, as closed as necessary’). De TU/e wil groeien naar niveau 6 en heeft er voor gekozen om met pilots te werken om vanuit de praktijk te starten. Ze hebben hiervoor een RDM support team opgericht

Binnen de Hanzehogeschool (Jan Balje, research support officer (stafbureau O&O)) werkt men aan steeds meer samenwerking tussen de verschillende stafafdelingen om de kenniscentra beter te ondersteunen. Hiervoor is er periodiek overleg en de groep breidt zich steeds verder uit. Er is een support portal dat gezamenlijk onderhouden wordt incl. nieuwsbrief (achter inlog) en er is een training ontwikkeld: onderzoeker klaar voor de start (incl. bewustwording valorisatie en datamanagement). Jan onderkent een aantal uitdagingen voor research support waaronder ‘wacht je op de vraag of ga je zelf pro-actief aan de slag’. De belangrijkste aandachtspunten op dit moment zijn: publiceren/open science, RDM en CRIS (de grote drie).

 

In de middag zijn diverse workshops georganiseerd. Zelf was ik aanwezig bij de workshop hoe breng ik publicatiebeleid in de praktijk’. Veel instellingen hebben nog geen publicatiebeleid en zoeken naar manieren om hier een start mee te maken. De instellingen die wel een beleid hebben onderkennen, dat het moeilijk is om het beleid in de praktijk te brengen. Jan Botman van de HvA (stappenplan open access) en Marina Noordegraaf namens de HAN (on the roadmap) presenteerden twee voorbeelden hoe je publicatiebeleid zowel ‘top down’ als ‘bottom up’ in de praktijk kunt brengen.

 

Reacties

1 Reactie to “Expeditie Support4research”

avatar Monique schreef:

Fijn om zo mee te kunnen lezen!

Reageer

*