Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Projectorganisatie’

Wat het project nu al oplevert volgens projectleden

6 maart 2017 door Monique Goris

Een paar reacties uit de OSO-groep over het project…

Esther van Popta
SUOO
‘Voor onderzoek is het heel waardevol dat de ondersteuning samenwerkt, juist omdat het onderzoeksveld zo divers is (nog diverser dan onderwijs). Het helder krijgen van de vraag is een uitdaging en daar helpt de roadmap ook bij.’

Liesbeth Hoogkamp
ICT
‘Het was voor mij een eye-opener te zien hoe breed en complex het veld van onderzoeksondersteuning eigenlijk is. Jarenlang hebben we vooral vanuit O&O en ICT geprobeerd onderzoekers zo goed mogelijk te ondersteunen maar, met de kennis van nu, zie ik hoe onmogelijk die missie eigenlijk was. Het is prachtig dat nu de hele keten van ondersteuning in beeld is gebracht en dat we onderling kennis delen en elkaar betrekken. Én dat we samen met onderzoekers naar de gewenste oplossingen zoeken. Dat laatste vooral! En dat de samenwerking met de RU eindelijk gestalte lijkt te krijgen, vind ik ook een pluspunt. We hoeven niet steeds het wiel zelf uit te vinden immers.’

Nanske Wilholt
SUOO
‘Ik ervaar het als heel waardevol om elkaar te leren kennen en met elkaar samen te werken in dit proces. Ik leer er zelf heel veel van en vind het een enorm plezier om te merken dat we langzamerhand erin slagen om aan 1 verhaal te bouwen. Daarbij komt dat we, met het verhaal van de on the roadmap er ook in slagen om anderen binnen de HAN bij het onderwerp te betrekken en er enthousiast voor te maken.’

Monique Goris
MCV
‘Vanuit communicatie bezien is het heel waardevol om al in een vroeg stadium van het proces betrokken te zijn, zo deel uit te maken van groeiende beleidsvorming, en te verkennen welke aspecten van communicatie in te zetten. Dan is communicatie niet alleen het geijkte instrument om te profileren, maar ook onderdeel of tool voor kennisdisseminatie (onder- en bovengronds) en voor het smeden en aanjagen van een community. Zo ontstaat dan ineens een andere kijk op mogelijkheden.’