Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘II Workflow’

Uitnodiging aan lectoren en onderzoekers: Denk mee over het Nationaal Plan Open Science

25 april 2017 door Marina Noordegraaf


 

Open wetenschap: het nationale plan en jij

Het Nationaal Platform Open Science nodigt alle onderzoekers in Nederland uit om deel te nemen aan de eerste nationale vergadering voor wetenschappers over open science. De vergadering vindt plaats op 29 mei 2017 in de Aula van de TU Delft. De dag biedt een uitgelezen kans voor alle onderzoekers die in Nederland werken om hun mening te geven over het Nationaal Plan Open Science (pdf), dat op 9 februari 2017 o.a. werd ondertekend door de Vereniging van Hogescholen.
 

Jouw kans op invloed!

Op 29 mei demonstreren verschillende onderzoekers uit verschillende disciplines hun ‘open science praktijken’. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie over het nationale plan. Vertegenwoordigers van de partijen die het Nationaal Plan Open Science maakten, zijn aanwezig om te luisteren, discussiëren en vragen te beantwoorden. Ook Staatssecretaris Sander Dekker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan aanwezig te zijn.

Wil jij aan politici, financiers en bestuurders laten weten wat onderzoekers nou echt nodig hebben om hun onderzoeksproces en onderzoeksresultaten zichtbaar en bruikbaar te maken voor onderwijs, beroepenveld en maatschappij? Wil je invloed uitoefenen op de de uitvoering van het Nationaal Plan Open Science? Twijfel dan niet langer en registreer je nu voor dit gratis evenement. Het gedetailleerde programma komt eind april beschikbaar.
 

Onderzoek met meer impact vraagt om co-creatie en communicatie!

15 december 2016 door Monique Goris

 

Het belang van kennisdeling en valorisatie is evident voor praktijkgericht onderzoek. Toch komt het Kennisdisseminatie en publicatiebeleid uit 2012 maar moeizaam van de grond. Een werkgroep vanuit het Service Bedrijf onder aanvoering van Nanske Wilholt en Marina Noordegraaf (Verbeeldingskr8) werkt toe naar een uitvoeringsprogramma: wat past, wat werkt en wat heeft toegevoegde waarde voor onderzoek, onderwijs en werkveld? Alle betrokkenen worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken. Tijdens het lectorenoverleg op 10 november aan aanwezige lectoren daarom de vraag: hoe is het nu, wat zou je willen en wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Marina: ‘Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag!

Wat is impact eigenlijk als het gaat om praktijkgericht onderzoek?
Vanuit wetenschappelijke hoek wordt impact van onderzoek van oudsher gemeten aan de hand van het aantal publicaties en citaten. Praktijkgericht onderzoek vraagt echter om een andere insteek en kent andere kennisproducten zoals tools, handleidingen, ontwerpen, etc. Lector Ruud Klarus: ‘Publicaties zijn leuk, maar belangrijker vind ik een idee dat in het werkveld wordt overgenomen en waar collega’s op de werkplek vervolgens mee aan de haal gaan. Dat is voor mij pas echt impact, en dat is soms onnaspeurbaar‘. Tijdens het overleg werd dit ook door anderen beaamd. Hoe willen en kunnen we deze kennisproducten delen met onderwijs en werkveld, hoe zorgen we voor maximale vindbaarheid en bruikbaarheid?

Twee lectoren over de vindbaarheid van hun kennisproducten
Lector René Bakker ondervindt in de praktijk allerlei obstakels om invulling te geven aan kennisdisseminatie. ‘Ik zou willen publiceren op ACM (Association of Computing Machinery), zij hebben een Open Acces beleid, maar eraan bijdragen kost 1.200 dollar. Dat geld is er niet. Ik publiceer mijn kennisproducten daarom via Researchgate. Daar zie ik vervolgens dat mijn kennisproducten volop door collega hogescholen worden gedownload. Dat zegt mij iets over de impact van wat ik doe!

Wat gebeurt er zichtbaar met kennisproducten? Wie downloadt ze? Wat zeggen mensen over je kennisproduct? Van kennisdisseminatie naar kennisinteractie!

Lector Annet de Lange heeft haar eigen oplossing gevonden en met bloed, zweet en tranen tot een succes gemaakt. ‘Ik heb een NDKI-platform ontwikkeld waar ondertussen 1.000 kennispartners bij betrokken zijn. Daar komen actualiteit en verhalen bij elkaar, daar kunnen we van elkaar leren, ontwikkelen en doorgáán. Mijn vraag is steeds: hoe ontwikkel en innoveer ik met studenten? Het ontwikkelaspect van zo’n platform is wat mij betreft essentieel.’ Wat Annet betreft organiseren we kennisdisseminatie vanuit de netwerkgedachte. Annet: ‘Ik zou best willen experimenteren met verschillende vormen van ondersteuning om de best practices te achterhalen rondom platformontwikkeling.

Wat laten we nu liggen in kennisdisseminatie?
Door lectoren wordt aan twee kanten duidelijk ondersteuning gemist. Enerzijds bij het doorvertalen van kennisproducten naar werkveld en onderwijs. ‘We willen kennisproducten maken die direct interessant zijn.’ Een onderzoeksrapport zou je bijvoorbeeld direct willen doorvertalen naar een whitepaper, kennisclip of ander communicatiemiddel dat het bruikbaar maakt. René geeft aan inzicht te missen in de duizenden scripties van studenten die maar mondjesmaat beschikbaar zijn: ‘De onderwerpen die zij met het werkveld kiezen, geven aan wat de actuele issues zijn.
Aan de andere kant missen de lectoren ondersteuning in het ‘ontzorgen’. René verwoordt het zo: ‘Het zou mooi zijn als ik mijn kennisproduct één keer ergens naar toe kan sturen, en dan … pure magic … verschijnt het in jaarverslagen, kwartaalrapportages, visitaties, verlengingsaanvragen, HBO kennisbank, HAN repositories en andere kanalen.

Lectoren aan het woord: zorg voor vindbaarheid en bruikbaarheid
Onderzoek van de HAN beoogt impact op het onderwijs. Het wil als gelijkwaardige partner verweven zijn met onderwijs in een Instituut 2.0. Dat vraagt om heldere thema’s waarin onderzoek en onderwijs gelijkwaardig optrekken en waarop we gezien en gevonden worden. Vindbaarheid is hier de sleutel. Associate lector Online Interactie Renée van Os: ‘Organisaties zijn vaak gefocust op het inrichten van één centrale online plek, waar de publicaties van de eigen medewerkers bij elkaar staan. Terwijl het veel meer zou moeten gaan om de vraag; hoe vindbaar zijn deze publicaties, via de reguliere (academische) zoekfunctionaliteiten. Het centraal organiseren zou hier ondergeschikt aan moeten zijn.

Bruikbare kennisproducten maken voor werkveld en met name onderwijs is een andere uitdaging. Hoe sluiten we aan bij de vraag en de belevingswereld van de student? Het vraagt om interactie, out-of-the-box denken, en innovatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de technologie om een simulatie-omgeving te maken. Of om gamification. Ook kunnen we respons verhogen door events te organiseren waar het werkveld graag naartoe komt. Diana de Jong (CvB): ‘Laten we vooral onze doelgroepen vragen wat zij nodig hebben, waar hebben zij behoefte aan. En zet hen dan vooral aan het werk’.

Wensen van lectoren: tijd voor actie!
Aan verschillende tafels werden de wensen verkend:

  • Creëer een HAN etalage of liever nog verschillende marktkramen
  • Prioriteer vindbaarheid en bruikbaarheid boven HAN publiciteit
  • Maak onderzoek en onderzoekers vindbaar op thema en expertise
  • Ondersteun Instituut 2.0 proactief, met name op communicatie
  • Bied onderzoek en onderwijs gelijkwaardige ondersteuning: Ondersteuning 2.0
  • Maak de doelgroep medeontwerper van valorisatie ((toekomstige) student, docent, werkveld)
  • Actualiseer processen rondom scripties en publicaties van kennisproducten
  • Kies daarbij voor 1 ondersteuner/schakelpunt die de weg weet binnen de HAN
  • Werk volgens ‘Single Sign On’: één keer registreren en via meerdere kanalen publiceren

|
Conclusie

Tijdens het overleg gebruikten we de appelboom als metafoor. Onder de grond de wortels, boven de grond zijn verschillende appels aan verschillende takken te plukken. Kennisdisseminatie is een tweestromenverhaal. Het betreft de onderliggende kennisinfrastructuur (de wortels). Hier zijn we gebaat bij een HAN-brede aanpak voor maximale efficiency. Maar het betreft ook de valorisatie van kennisproducten (de appels). Afhankelijk van thema en doelgroep willen we op verschillende manieren onze kennisproducten communiceren. Hier is maatwerk, ruimte en flexibiliteit op zijn plek. Zonder wortels geen appelboom. De komende tijd gaan we daarom samen met elkaar verder met het ontwerpen van een eenduidig wortelsysteem én wat het moet opleveren voor werkelijke impact: appeltaart, appelmoes, appelflap of appelsap. Net wat het beste past en werkt…

Denk en ontwerp met ons mee?
Laat je (al dan niet ruwe) idee eenvoudig achter op Padlet en geef je wensen en gedachtes door via http://bit.ly/2g2pJ8H (wachtwoord = appel). Of meld je bij Nanske.Wilholt@han.nl voor meer informatie.

P.S. Dit bericht verscheen eerder op het weblog Kwaliteitscultuur en in verkorte versie op HANovatie