Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Monique Goris

Monique Goris

Sinds 2009 werk ik voor de marketingcommunicatieafdeling van de HAN (MCV). Momenteel ben ik als communicatieadviseur aan het werk voor het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. Prettig met u kennis te maken, ik wens u veel plezier op dit blog.


Help de HAN aan een HBO Award: stem ook!

maandag, oktober 9th, 2017

Op 26 oktober 2017 vindt in het kader van de Open Acces week het seminar ‘Verder bouwen aan open science’ plaats bij SURF. Tijdens het seminar wordt de HBOAward 2017 uitgereikt aan  ‘dé voorvechter van open access 2017’. De prijs wordt voor 50% door stemmen bepaald. En je mag stemmen zo vaak als je wilt. Hint! :-)

Dit jaar zijn 8 initiatieven door SURF beloond het open toegankelijk maken van onderzoek. De HAN werd genomineerd voor haar roadmap rondom open science.

Stem, stem, stem op de HAN!
Stem vóór maandag 23 oktober op jouw favoriet!

Want sharing is caring :-)

SURF beloont HAN voor inzet rondom open science

donderdag, augustus 31st, 2017

De SURF HBOAward is in juli toegekend aan het open science team van de HAN. De jury is onder de indruk van de voortvarendheid en de bevlogenheid waarmee open science bij de HAN op de kaart is gezet. Zij ziet de HAN echt als één van de koplopers op dit thema. Lector Annet de Lange: ‘Wat ben ik trots op deze erkenning voor de HAN!’

Lees meer op HAN.nl (live vanaf 31/8 – 13.30u)

Ruim baan voor Open Content met 2 miljoen subsidie van het Regionaal Investeringsfonds

woensdag, mei 24th, 2017

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) kent bijna € 2 miljoen subsidie toe aan het digitale open leerplatform Allyoucanlearn. Daarnaast investeren partners, waaronder de HAN, gezamenlijk € 4,5 miljoen in de komende 4 jaar. Dat betekent dat het open leerplatform Allyoucanlearn voor zorg en welzijn een grote vlucht kan nemen.

Open leerplatform en e-learningmodules
Allyoucanlearn.eu is een open leerplatform en bevat gratis e-learningmodules voor medewerkers, studenten, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, zzp’ers, gemeentemedewerkers en andere betrokkenen. Na 4 jaar moeten er minimaal 150 modules staan. De modules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld zorg en welzijn, gemeentes en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn.

iXperiums aan de bak
Namens de HAN is het iXperium / Centre of Expertise leren met ict  aan het project verbonden en wordt er een verbinding gelegd met de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) en het iXperium Health van de HAN.

Lees meer op HAN.nl

Op valorisatiereis met CvVO

donderdag, april 13th, 2017

“Eureka!” Die uitroep is de grootste kick van elke onderzoeker: Je hébt het! Een doorbraak, een nieuw inzicht, het onderzoeksresultaat dat een schokgolf in de markt zal geven!

En dan…? Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw kennis de wereld bereikt? Ga je de markt op en lonkt het ondernemerschap? Of laat je dat over aan marktpartijen? Ga je de vondst beschermen of stel je je kennis open voor iedereen? Ga je voor de maatschappelijke of juist de economische winst?

De HAN Valorisatiereis is het startpunt van een ontdekkingstocht: een reis “van onderzoek naar markt”, die we op 30 mei starten. Met lectoren, onderzoekers, juristen, projectleiders en subsidieadviseurs. We zijn allemaal onderdeel van hetzelfde proces, maar ieder zit er anders in. Wat is jouw aanpak en wat zijn je vragen?

Praktisch
Dinsdag 30 mei
14.00-16.00 uur + borrel
ICA Lounge, Ruitenberglaan 26, Arnhem

Aanmelden
Zet jij met ons de eerste stap van deze reis? Meld je vóór 23 mei per mail aan bij Monique Morel via Monique.Morel@han.nl

Bron: nieuwsbrief CvVO

On the road…

dinsdag, maart 7th, 2017

Welkom op ‘Wij zijn Open Science’, het vertrekpunt van onze verkenningen van het terrein van ‘open science’. Wij zien open science als een middel om de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten en te versnellen. Met onze routekaart in de hand gaan we op weg naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin kennis en inzichten zo snel mogelijk in een geschikte vorm landen op de juiste plekken en waar deze kennis en inzichten ook geborgd worden. Op deze plek maken we je deelgenoot van onze reiservaringen. Zo kleuren we de kaart steeds verder in als ware het de wereldkaart van Blaeu.

Je bent van harte uitgenodigd mee te denken! Laat je een reactie achter? Meer informatie over open science en de zich ontwikkelende kennis en procedures vind je op de website van HAN Studiecentra. Of stuur je ideeën, wensen, tips naar onderzoeksondersteuning@han.nl.

Wat het project nu al oplevert volgens projectleden

maandag, maart 6th, 2017

Een paar reacties uit de OSO-groep over het project…

Esther van Popta
SUOO
‘Voor onderzoek is het heel waardevol dat de ondersteuning samenwerkt, juist omdat het onderzoeksveld zo divers is (nog diverser dan onderwijs). Het helder krijgen van de vraag is een uitdaging en daar helpt de roadmap ook bij.’

Liesbeth Hoogkamp
ICT
‘Het was voor mij een eye-opener te zien hoe breed en complex het veld van onderzoeksondersteuning eigenlijk is. Jarenlang hebben we vooral vanuit O&O en ICT geprobeerd onderzoekers zo goed mogelijk te ondersteunen maar, met de kennis van nu, zie ik hoe onmogelijk die missie eigenlijk was. Het is prachtig dat nu de hele keten van ondersteuning in beeld is gebracht en dat we onderling kennis delen en elkaar betrekken. Én dat we samen met onderzoekers naar de gewenste oplossingen zoeken. Dat laatste vooral! En dat de samenwerking met de RU eindelijk gestalte lijkt te krijgen, vind ik ook een pluspunt. We hoeven niet steeds het wiel zelf uit te vinden immers.’

Nanske Wilholt
SUOO
‘Ik ervaar het als heel waardevol om elkaar te leren kennen en met elkaar samen te werken in dit proces. Ik leer er zelf heel veel van en vind het een enorm plezier om te merken dat we langzamerhand erin slagen om aan 1 verhaal te bouwen. Daarbij komt dat we, met het verhaal van de on the roadmap er ook in slagen om anderen binnen de HAN bij het onderwerp te betrekken en er enthousiast voor te maken.’

Monique Goris
MCV
‘Vanuit communicatie bezien is het heel waardevol om al in een vroeg stadium van het proces betrokken te zijn, zo deel uit te maken van groeiende beleidsvorming, en te verkennen welke aspecten van communicatie in te zetten. Dan is communicatie niet alleen het geijkte instrument om te profileren, maar ook onderdeel of tool voor kennisdisseminatie (onder- en bovengronds) en voor het smeden en aanjagen van een community. Zo ontstaat dan ineens een andere kijk op mogelijkheden.’

Rijksoverheid: wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

donderdag, februari 2nd, 2017

Rijksoverheid 9 februari 2017: Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin. Lees verder…

ScienceGuide: de prijs van open access

donderdag, december 29th, 2016

ScienceGuide 29 december 2016: Het had het jaar van open access moeten worden, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat dit werkelijkheid geworden is. Uit een recent WOB verzoek blijkt dat de vorig jaar beklonken deal lang niet zo ‘gold’ is als gehoopt. Universiteiten zijn duurder uit en veel artikelen blijven alsnog achter slot en grendel bij Elsevier. Lees verder…

Onderzoek met meer impact vraagt om co-creatie en communicatie!

donderdag, december 15th, 2016

 

Het belang van kennisdeling en valorisatie is evident voor praktijkgericht onderzoek. Toch komt het Kennisdisseminatie en publicatiebeleid uit 2012 maar moeizaam van de grond. Een werkgroep vanuit het Service Bedrijf onder aanvoering van Nanske Wilholt en Marina Noordegraaf (Verbeeldingskr8) werkt toe naar een uitvoeringsprogramma: wat past, wat werkt en wat heeft toegevoegde waarde voor onderzoek, onderwijs en werkveld? Alle betrokkenen worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken. Tijdens het lectorenoverleg op 10 november aan aanwezige lectoren daarom de vraag: hoe is het nu, wat zou je willen en wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Marina: ‘Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag!

Wat is impact eigenlijk als het gaat om praktijkgericht onderzoek?
Vanuit wetenschappelijke hoek wordt impact van onderzoek van oudsher gemeten aan de hand van het aantal publicaties en citaten. Praktijkgericht onderzoek vraagt echter om een andere insteek en kent andere kennisproducten zoals tools, handleidingen, ontwerpen, etc. Lector Ruud Klarus: ‘Publicaties zijn leuk, maar belangrijker vind ik een idee dat in het werkveld wordt overgenomen en waar collega’s op de werkplek vervolgens mee aan de haal gaan. Dat is voor mij pas echt impact, en dat is soms onnaspeurbaar‘. Tijdens het overleg werd dit ook door anderen beaamd. Hoe willen en kunnen we deze kennisproducten delen met onderwijs en werkveld, hoe zorgen we voor maximale vindbaarheid en bruikbaarheid?

Twee lectoren over de vindbaarheid van hun kennisproducten
Lector René Bakker ondervindt in de praktijk allerlei obstakels om invulling te geven aan kennisdisseminatie. ‘Ik zou willen publiceren op ACM (Association of Computing Machinery), zij hebben een Open Acces beleid, maar eraan bijdragen kost 1.200 dollar. Dat geld is er niet. Ik publiceer mijn kennisproducten daarom via Researchgate. Daar zie ik vervolgens dat mijn kennisproducten volop door collega hogescholen worden gedownload. Dat zegt mij iets over de impact van wat ik doe!

Wat gebeurt er zichtbaar met kennisproducten? Wie downloadt ze? Wat zeggen mensen over je kennisproduct? Van kennisdisseminatie naar kennisinteractie!

Lector Annet de Lange heeft haar eigen oplossing gevonden en met bloed, zweet en tranen tot een succes gemaakt. ‘Ik heb een NDKI-platform ontwikkeld waar ondertussen 1.000 kennispartners bij betrokken zijn. Daar komen actualiteit en verhalen bij elkaar, daar kunnen we van elkaar leren, ontwikkelen en doorgáán. Mijn vraag is steeds: hoe ontwikkel en innoveer ik met studenten? Het ontwikkelaspect van zo’n platform is wat mij betreft essentieel.’ Wat Annet betreft organiseren we kennisdisseminatie vanuit de netwerkgedachte. Annet: ‘Ik zou best willen experimenteren met verschillende vormen van ondersteuning om de best practices te achterhalen rondom platformontwikkeling.

Wat laten we nu liggen in kennisdisseminatie?
Door lectoren wordt aan twee kanten duidelijk ondersteuning gemist. Enerzijds bij het doorvertalen van kennisproducten naar werkveld en onderwijs. ‘We willen kennisproducten maken die direct interessant zijn.’ Een onderzoeksrapport zou je bijvoorbeeld direct willen doorvertalen naar een whitepaper, kennisclip of ander communicatiemiddel dat het bruikbaar maakt. René geeft aan inzicht te missen in de duizenden scripties van studenten die maar mondjesmaat beschikbaar zijn: ‘De onderwerpen die zij met het werkveld kiezen, geven aan wat de actuele issues zijn.
Aan de andere kant missen de lectoren ondersteuning in het ‘ontzorgen’. René verwoordt het zo: ‘Het zou mooi zijn als ik mijn kennisproduct één keer ergens naar toe kan sturen, en dan … pure magic … verschijnt het in jaarverslagen, kwartaalrapportages, visitaties, verlengingsaanvragen, HBO kennisbank, HAN repositories en andere kanalen.

Lectoren aan het woord: zorg voor vindbaarheid en bruikbaarheid
Onderzoek van de HAN beoogt impact op het onderwijs. Het wil als gelijkwaardige partner verweven zijn met onderwijs in een Instituut 2.0. Dat vraagt om heldere thema’s waarin onderzoek en onderwijs gelijkwaardig optrekken en waarop we gezien en gevonden worden. Vindbaarheid is hier de sleutel. Associate lector Online Interactie Renée van Os: ‘Organisaties zijn vaak gefocust op het inrichten van één centrale online plek, waar de publicaties van de eigen medewerkers bij elkaar staan. Terwijl het veel meer zou moeten gaan om de vraag; hoe vindbaar zijn deze publicaties, via de reguliere (academische) zoekfunctionaliteiten. Het centraal organiseren zou hier ondergeschikt aan moeten zijn.

Bruikbare kennisproducten maken voor werkveld en met name onderwijs is een andere uitdaging. Hoe sluiten we aan bij de vraag en de belevingswereld van de student? Het vraagt om interactie, out-of-the-box denken, en innovatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de technologie om een simulatie-omgeving te maken. Of om gamification. Ook kunnen we respons verhogen door events te organiseren waar het werkveld graag naartoe komt. Diana de Jong (CvB): ‘Laten we vooral onze doelgroepen vragen wat zij nodig hebben, waar hebben zij behoefte aan. En zet hen dan vooral aan het werk’.

Wensen van lectoren: tijd voor actie!
Aan verschillende tafels werden de wensen verkend:

  • Creëer een HAN etalage of liever nog verschillende marktkramen
  • Prioriteer vindbaarheid en bruikbaarheid boven HAN publiciteit
  • Maak onderzoek en onderzoekers vindbaar op thema en expertise
  • Ondersteun Instituut 2.0 proactief, met name op communicatie
  • Bied onderzoek en onderwijs gelijkwaardige ondersteuning: Ondersteuning 2.0
  • Maak de doelgroep medeontwerper van valorisatie ((toekomstige) student, docent, werkveld)
  • Actualiseer processen rondom scripties en publicaties van kennisproducten
  • Kies daarbij voor 1 ondersteuner/schakelpunt die de weg weet binnen de HAN
  • Werk volgens ‘Single Sign On’: één keer registreren en via meerdere kanalen publiceren

|
Conclusie

Tijdens het overleg gebruikten we de appelboom als metafoor. Onder de grond de wortels, boven de grond zijn verschillende appels aan verschillende takken te plukken. Kennisdisseminatie is een tweestromenverhaal. Het betreft de onderliggende kennisinfrastructuur (de wortels). Hier zijn we gebaat bij een HAN-brede aanpak voor maximale efficiency. Maar het betreft ook de valorisatie van kennisproducten (de appels). Afhankelijk van thema en doelgroep willen we op verschillende manieren onze kennisproducten communiceren. Hier is maatwerk, ruimte en flexibiliteit op zijn plek. Zonder wortels geen appelboom. De komende tijd gaan we daarom samen met elkaar verder met het ontwerpen van een eenduidig wortelsysteem én wat het moet opleveren voor werkelijke impact: appeltaart, appelmoes, appelflap of appelsap. Net wat het beste past en werkt…

Denk en ontwerp met ons mee?
Laat je (al dan niet ruwe) idee eenvoudig achter op Padlet en geef je wensen en gedachtes door via http://bit.ly/2g2pJ8H (wachtwoord = appel). Of meld je bij Nanske.Wilholt@han.nl voor meer informatie.

P.S. Dit bericht verscheen eerder op het weblog Kwaliteitscultuur en in verkorte versie op HANovatie

Science in transition: UMC Utrecht beloont ook streven naar impact

donderdag, oktober 27th, 2016

Science in transition 27 oktober 2016: Het UMC Utrecht heeft een nieuwe methode ontwikkeld om onderzoek en onderzoekers te beoordelen. Bij de nieuwe beoordeling staat het creëren van impact centraal. Onderzoekers wordt onder andere gevraagd hoe ze tot hun onderzoeksvragen zijn gekomen en wat ze doen om de resultaten van hun werk verder te brengen. Lees verder…