Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Marina Noordegraaf

Marina Noordegraaf

http://www.verbeeldingskr8.nl

Uitnodiging aan lectoren en onderzoekers: Denk mee over het Nationaal Plan Open Science

dinsdag, april 25th, 2017


 

Open wetenschap: het nationale plan en jij

Het Nationaal Platform Open Science nodigt alle onderzoekers in Nederland uit om deel te nemen aan de eerste nationale vergadering voor wetenschappers over open science. De vergadering vindt plaats op 29 mei 2017 in de Aula van de TU Delft. De dag biedt een uitgelezen kans voor alle onderzoekers die in Nederland werken om hun mening te geven over het Nationaal Plan Open Science (pdf), dat op 9 februari 2017 o.a. werd ondertekend door de Vereniging van Hogescholen.
 

Jouw kans op invloed!

Op 29 mei demonstreren verschillende onderzoekers uit verschillende disciplines hun ‘open science praktijken’. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie over het nationale plan. Vertegenwoordigers van de partijen die het Nationaal Plan Open Science maakten, zijn aanwezig om te luisteren, discussiëren en vragen te beantwoorden. Ook Staatssecretaris Sander Dekker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan aanwezig te zijn.

Wil jij aan politici, financiers en bestuurders laten weten wat onderzoekers nou echt nodig hebben om hun onderzoeksproces en onderzoeksresultaten zichtbaar en bruikbaar te maken voor onderwijs, beroepenveld en maatschappij? Wil je invloed uitoefenen op de de uitvoering van het Nationaal Plan Open Science? Twijfel dan niet langer en registreer je nu voor dit gratis evenement. Het gedetailleerde programma komt eind april beschikbaar.
 

‘On the roadmap open science’ HAN geopend

vrijdag, april 7th, 2017

Na de officiële steun van het HAN MT voor de aanpak in de ‘On the roadmap open science’ vindt de OSO-groep (open science ondersteuners binnen het servicebedrijf van de HAN) de tijd rijp om haar ‘opwegkaart’ te delen met alle potentiële geïnteresseerden: HAN onderzoekers, mede onderzoeksondersteuners van andere hogescholen en universiteiten, beleidsmakers en natuurlijk ook de geïnteresseerden waarvan wij het bestaan niet eens vermoeden!

Op 7 april drukte de bijna voltallige OSO-groep dan ook met verve op de ‘publish’ knop.

Wil je meekijken?

 

On the road

De ‘On the roadmap open science’ is ontstaan als instrument om beweging te krijgen in het uitvoeren van het Kennisdisseminatie- en publicatiebeleid uit 2012 (link naar HAN-intranet).  De routekaart is op dit moment nog primair bedoeld als wandelkaart voor de werkgroep OSO (open science ondersteuners), een brede geleding van HAN-onderzoeksondersteuners uit diverse disciplines (juridische zaken, communicatie, ICT, kwaliteitszorg, bibliotheek, O&O). De opwegkaart dient als middel om op weg te gaan en blijven naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin sprake is van optimale kenniscirculatie en doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

Walk your talk

Door de roadmap open te publiceren willen wij inzicht geven in het proces waarlangs wij bij de HAN open science vorm aan het geven zijn. Wij kiezen ervoor om – in de lijn van het gedachtegoed van open science – ons proces zo open en snel mogelijk te delen. Op die manier hopen wij anderen te inspireren met onze wandeltochten en ons te mogen scherpen aan de feedback van anderen. Zo kleuren we de routekaart samen steeds verder in.

We denken maar zo: “No one drop thinks it caused the flood

En open science? Dat zijn wij! (en jij, en jij en jij)

HAN MT spreekt steun uit voor ‘On the roadmap open science’

zaterdag, maart 25th, 2017

Er is iets aan de hand in de wetenschappelijke wandelgangen. Het buzzt en het bruist er van plannen over openheid. Onlangs tekende de Vereniging Hogescholen het Nationaal Plan Open science en ons eigen HAN MT schaarde zich op 22 maart achter de HAN-brede ‘On the roadmap open science’. De ‘On the roadmap’ geeft op verschillende niveaus aan hoe de HAN op pad gaat richting een cultuur waarin ‘open, tenzij’ de norm is. Volgens het HAN MT mogen we nog veel meer ruchtbaarheid geven aan de ‘On the roadmap’ en dat laten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen!

Op 7 april 2017  zullen we de ‘On the roadmap’ ook officieel op dit weblog ‘Wij zijn open science‘ publiceren. Dan komen we bijeen met de voltallige groep Open Science Ondersteuners (OSO) die de ‘On the roadmap’ schreef en zullen we gezamenlijk op het lanceerknopje drukken.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Summerschool open science voor (student)onderzoekers

zaterdag, maart 25th, 2017

Ben je een (student)onderzoeker en wil je meer weten over open science? Heb je het gevoel dat je onderzoeksproces en – resultaten opener gedeeld kunnen worden, maar weet je niet hoe? Wil je alle mogelijkheden en tools leren kennen om je onderzoek zo open mogelijk te delen? Wil je voorop lopen op dit gebied en je collega’s daarmee inspireren? En … heb je nog een weekje vrij in de zomervakantie? Meld je dan aan voor de Utrecht Summerschool “Open science and Scholarship: Changing Your Research Workflow“. In het plaatje hierboven staat in het kort het programma weergegeven.

Tijdens deze cursus verken je voor elke fase in de onderzoekscyclus de mogelijkheden en voordelen van het openen van je eigen onderzoek. Door middel van korte lezingen en demo’s, veel hands-on activiteiten en discussies, leer je het open science landschap van binnen en buiten kennen. Je krijgt de gelegenheid om deze kennis direct toe te passen op je eigen onderzoekscyclus. Denk hierbij aan het (alsnog) open stellen van onderzoeksproducten uit vorige projecten, een meer open manier om je huidige onderzoek uit te voeren en het voorbereiden van je toekomstige onderzoek op meer openheid, zichtbaarheid en impact.

Hogeschoolbibliotheken zetten het licht op groen voor open access

vrijdag, maart 24th, 2017

In een visiedocument van 18 maart 2017 spreekt het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) zich uit voor de ‘groene route’ van open access publiceren.

Onder open access verstaan we het zo open mogelijk verspreiden, delen en hergebruiken van de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek in het HBO. Dit betreft zowel de kennisproducten van studenten, docenten en onderzoekers, zoals scripties, leermiddelen (Open Educational Resources OER), open textbooks, vak- en onderzoekpublicaties als ook andersoortige producten die voortvloeien uit praktijkgericht onderzoek. | SHB. 

Het NAI-HBO, het netwerk van auteursrechten informatiepunten van de HBO-instellingen, wil auteurs zoveel mogelijk faciliteren bij het open access publiceren. Er kan namelijk vaak al veel meer dan onderzoekers zelf weten.

Twee routes

Op dit moment zijn er grofweg twee routes naar open access publiceren:

 • De gouden route
  Gouden open access is open access via de uitgever.  Via de gouden route publiceren onderzoekers via de platforms van de uitgevers direct in open access tijdschriften.
  Er bestaat een misverstand dat je alleen open access zou kunnen publiceren door als onderzoeker of onderzoeksgroep zelf de zogeheten Article Processing Charges (APCs) te financieren. Toch zijn er ook vele wegen waarmee je als onderzoeker zonder directe publicatiekosten toch open access kunt publiceren. Lang niet alle open access tijdschriften hanteren APCs, onderzoeksfinanciers zoals NWO kennen stimuleringsfondsen voor open access publiceren, instellingen zoals de HvA hebben APC-fondsen, je kunt een waiver aanvragen en je kunt ook publiceren via platforms zoals de Open Library of Humanities waar APCs al zijn voorgefinancierd (soms ook diamond open access genoemd).
  Via de website DOAJ is een overzicht van open access tijdschriften te vinden.
 • De groene route
  Groene open access is open access via de auteur. Want ook al staat een wetenschappelijk artikel achter slot en grendel, toch mogen onderzoekers meestal een auteursversie archiveren in een publiek toegankelijke database in beheer bij een wetenschappelijke organisatie (repository). De meeste uitgevers staan deze zogeheten groene route van open access publiceren toe. Deze route staat ook wel bekend als ‘zelfarchivering’. Na een bepaalde embargotermijn (tussen 0 en 48 maanden) mag de auteur een bepaalde versie van de publicatie openbaar maken. De exacte voorwaarden verschillen per tijdschrift. Groene open access kan gepubliceerd worden via instellingsrepositories maar dat kan bijvoorbeeld ook via disciplinaire repositories zoals PubMed Central.
  Veel wetenschappelijke instellingen die voorstander van open access zijn, hebben een repository die gebaseerd is op open standaarden. Bij de HAN hebben we daar op dit moment SURFsharekit voor. Op het moment dat je je publicatie in zo’n repository archiveert, kan deze geharvest worden door bijvoorbeeld de HBO-kennisbank, Narcis, zoekmachines zoals Google Scholar en de huidige plek voor HAN publicaties.

 

Check het zelf

Het voordeel van groene open access is dat het morgen (vandaag!) al geregeld kan zijn. En .. het kan ook met terugwerkende kracht. Wil je weten of het ook kan voor jouw tijdschriftartikelen?

 • Kijk op de website SherpaRomeo. Hier staat informatie over het zelfarchiveringsbeleid van uitgevers;
 • Met de tool dissemin kan een onderzoeker checken of artikelen die hij/zij heeft geschreven op dit moment nog niet open access toegankelijk zijn, maar wel zouden mógen zijn door ze te uploaden naar een repository.

 

Meer weten?

Stel al je vragen over open access publiceren aan de studiecentra!

Beeld ‘groene open access sprinkhaan’: CC-BY verbeeldingskr8 

Open science in een notendop

woensdag, maart 22nd, 2017
YouTube voorvertoningsafbeelding

In bovenstaand filmpje – gemaakt voor de European presidency conference on open science (april 2016) – word je aan de hand genomen door de wondere wereld van open science.