Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
nopicture

Ageeth Tuut


National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions op 8 februari

donderdag, januari 11th, 2018

Op donderdag 8 februari 2018 vieren we met de conferentie National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions de resultaten van de eerste 3 jaar samenwerken in het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management.

Het dagvullende programma biedt een keur aan evenementen zoals een informatiemarkt, een podiumdiscussie, een aantal interactieve sessies en sprankelende presentaties. We blikken terug op de mooie producten die het LCRDM heeft opgeleverd. En we brainstormen over de toekomst: wat zijn de wensen en ideeën om in de komende jaren vanuit landelijk samenwerking aan te pakken om RDM in de onderzoekspraktijk optimaal te faciliteren, en zo open science in Nederland vooruit te helpen?

Voor de Agenda en aanmelding ga naar Surf.

 

Artikel in IP over Open Science en de aanpak van de HAN

dinsdag, november 21st, 2017

De opzet en uitvoering van de Open Science roadmap van de HAN heeft extra aandacht gekregen in IP : vakblad voor informatieprofessionals, waarin een uitgelegd wordt wat Open Science is en de rol en toegevoegde waarde van de informatieprofessional.

Naast de roadmap van de  HAN zijn voorbeelden van de UU over metadata en het innovatielab van KNMI gebruikt als praktijkvoorbeelden van Open Science initatieven bij verschillende typen kennisinstituten.

Het artikel van Dafne Jansen en Leen Liefsoens is via de HBO Kennisbank fulltext beschikbaar.

 

HAN onderzoekspublicaties nu zichtbaar en vindbaar in Narcis

vrijdag, oktober 20th, 2017

Op 20 oktober 2017 worden alle HAN onderzoekspublicaties die op de HBO Kennisbank staan zichtbaar op publicatieplatform Narcis. Het aantal onderzoekspublicaties van de Hogescholen is nu meer dan verdubbelt naar 15.417!  Hier vind je alle Hogeschool onderzoekspublicaties in Narcis.

Wil je meer weten, neem dan contact op met de Studiecentra of HAN onderzoeksondersteuning.

 

Researchgate en copyright

donderdag, oktober 12th, 2017

In Science en Nature wordt erop geattendeerd dat een groep uitgevers in Duitsland een rechtzaak is begonnen tegen Researchgate, vanwege mogelijke copyrightschendingen bij het delen van publicatie, die wellicht niet voldoen aan de Open Access afspraken.

Omdat Researchgate al artikelen aan het afschermen is, kan het voorkomen dat ook legale Open Access niet meer beschikbaar zijn via Researchgate.

Om er zeker van te zijn dat artikelen Open Access gedeeld kunnen worden, kun je op de website Sherpa/Romeo controleren welke afspraken er zijn per tijdschrift. Hierbij wordt ook aangegeven welke versie van een artikel gedeeld kan worden.

Voor meer informatie, lees ook het artikel op Inside Higher Ed.

 

Voor vragen kun je ook terecht bij de Han Onderzoeksondersteuning.

Het POdium platform koppelt de lectoren met de publicaties uit de HBO Kennisbank

donderdag, augustus 24th, 2017

POdium, online platform voor praktijkgericht onderzoek,  biedt informatie over (HAN) lectoren, hun onderzoeksthema’s, voorbeelden van onderzoek en de evenementen waarbij zij betrokken zijn.

In juni is er een koppeling gelegd tussen POdium en de HBO Kennisbank, waardoor onderzoekspublicaties uit de HBO Kennisbank nu ook via POdium te vinden zijn. Daarnaast heeft POdium een kleine metamorfose ondergaan qua look & feel. Hoe dat eruit ziet, dan kun je hier bekijken!

Een overzicht van alle HAN Lectoren is er te vinden, waarbij nu ook de publicaties uit de HBO Kennisbank zichtbaar zijn. Mochten er publicaties ontbreken, neem dan contact op met de Studiecentra.
Bron: HKI Nieuwsbrief, Augustus 2017

HAN neemt deel aan Kenniscollectie.nl

dinsdag, april 18th, 2017

Vanaf 13 april nemen de HAN Studiecentra deel aan de Kenniscollectie.nl.

De Kenniscollectie.nl is een initiatief van Dirkzwager Advocaten & Notarissen, waarbij kennis delen centraal staat. In de Kenniscollectie zijn de (fysieke) collecties van 10 organisaties uit de omgeving van Arnhem en Nijmegen, via 1 ingang te doorzoeken.

Dankzij de Kenniscollectie.nl kunnen leden en relaties van de samenwerkende (bedrijfs-)bibliotheken van elkaars collecties profiteren en elkaar onderling doorverwijzen.
Hiermee krijgt het publiek toegang tot ruim 1,2 miljoen bijzondere materialen: van boeken tot muziekstukken, van tijdschriften tot historische beelden.
De werkwijze is simpel: met het lidmaatschap van een van de deelnemende partners kan men de specialistische collecties van de andere aangesloten bibliotheken inzien. Dat breidt het aantal bereikbare kennisbronnen enorm uit !

Meer informatie over de huisregels en over de beschikbare faciliteiten vind je op de pagina’s van de deelnemende bibliotheken.  De deelnemende organisaties zijn (naast de HAN): Dirkzwager advocaten & notarissen, Hogeschool Van Hall Larenstein, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Bibliotheek Arnhem, het Nederlands Openluchtmuseum, Bibliotheek Gelderland Zuid, Regionaal Archief Nijmegen, Museum Het Valkhof en Museum Arnhem.

De wereldkaarten van Blaeu zijn te bewonderen in het Erfgoedcentrum Arnhem, behorende bij Bibliotheek Arnhem