Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Roadmap HAN Open Science

On the road…

Welkom op ‘Wij zijn Open Science’, het vertrekpunt van onze verkenningen van het terrein van ‘open science’. Wij zien open science als een middel om de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten en te versnellen. Met onze routekaart in de hand gaan we op weg naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin kennis en inzichten zo snel mogelijk in een geschikte vorm landen op de juiste plekken en waar deze kennis en inzichten ook geborgd worden. Op deze plek maken we je deelgenoot van onze reiservaringen. Zo kleuren we de kaart steeds verder in als ware het de wereldkaart van Blaeu.

Je bent van harte uitgenodigd mee te denken! Laat je een reactie achter? Meer informatie over open science en de zich ontwikkelende kennis en procedures vind je op de website van HAN Studiecentra. Of stuur je ideeën, wensen, tips naar onderzoeksondersteuning@han.nl.

Workshop Monitoring Open Access op 23 mei

25 april 2018 door Ageeth Tuut

Hoe open is de Nederlandse wetenschap? Hoever zijn we in de ambitie om in 2020 honderd procent Open Access-publicaties gerealiseerd te hebben? En hoe verschillen de Nederlandse universiteiten in Open Access? Om deze brandende vragen te beantwoorden is het monitoren van Open Access cruciaal.

Open Access kan echter op verschillende manieren in kaart gebracht worden; resultaten zijn afhankelijk van definities, de beschikbare data en de accuraatheid van de gegevens.

Er zijn veel open vragen en daarom organiseert DANS op 23 mei een workshop rondom het monitoren van Open Access. Verschillende sprekers presenteren hun methodes en er is veel ruimte voor discussies en uitwisseling.

Ga voor het programma en aanmelding naar: Workshop Monitoring Open Access.

Wie wint de Nederlandse Dataprijs 2018?

14 maart 2018 door Liesbeth Hoogkamp

Dit jaar wordt voor de vijfde keer de Nederlandse Dataprijs uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor aanvullend of nieuw onderzoek. Onderzoekers kunnen zichzelf of een andere onderzoeker of onderzoeksgroep nomineren. De deadline voor nominaties is 1 juli. De uitreiking vindt eind 2018 plaats.

Categorieën

In 2018 wordt de Dataprijs uitgereikt in drie categorieën: 1) humaniora en sociale wetenschappen 2) exacte en technische wetenschappen en 3) medische en levenswetenschappen. Benieuwd naar de winnaars van de voorgaande edities?

Prijzen

De winnaars ontvangen een beeld en € 5.000 om hun dataset toegankelijk(er) te maken (bijvoorbeeld door een symposium te organiseren of de data online te ontsluiten).

Meer informatie vind je op de site van Research Data Netherlands (RDNL)

 

Surf Research Bootcamp op 10 april

23 februari 2018 door Ageeth Tuut

Heb je je ooit afgevraagd hoe ICT jouw onderzoek een boost kan geven? Ontdek nieuwe mogelijkheden om meer te doen met je data. Op dinsdag 10 april 2018 organiseren SURF, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een hele dag met hands-on trainingen voor onderzoekers en onderzoeksondersteuners.

Programma

Kies uit 1 van de 5 tracks om je onderzoek te ondersteunen:

 1. Compute: Introduction to UNIX, Cluster computing, HPC Cloud
 2. Big Data Analytics
 3. Scientific Visualisation and Virtual Reality
 4. Sensors and Clouds: programmeer jouw sensor-node en analyseer de data in de cloud
 5. Artificial Intelligence and Machine Learning

Ga voor meer informatie en aanmelding naar https://surfresearchbootcamp.nl

e-data&research

12 februari 2018 door Ageeth Tuut

e-data&research is de nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen.
De redactie bestaat uit medewerkers van enkele instituten en organisaties op het gebied van onderzoek en elektronische data en is bereikbaar via edata@dans.knaw.nl. Tot dat adres kunt u zich als onderzoeker, student of bibliotheek ook wenden met een verzoek om (gratis) toezending van de papieren versie van het blad (drie keer per jaar).

Het nieuwste nummer, februari 2018, met artikelen over oa. de Expert Tour Guide van Cessda, de nieuw te ontwikkelen onderzoeksinfrastructuur van Odissei, maar ook de vernieuwde Remote Access faciliteit van CBS, om CBS en eigen data beter te kopppelen.

De oudere nummers vind je terug op deze site.

Karel Luyben Nationaal Coördinator Open Science

9 februari 2018 door Willem Verstegen

“In deze nieuw gecreëerde rol gaat Luyben zich de komende twee jaar inzetten om de Nederlandse ambities voor open science te realiseren en om de voortrekkersrol van ons land op dit terrein te versterken. Daar heeft iedereen profijt van. Dankzij open access van publicaties kunnen docenten bijvoorbeeld kennisnemen van de meest actuele ontwikkelingen in hun vakgebied en incorporeren in de lesstof en kunnen artsen en verpleegkundigen de nieuwste medische inzichten toepassen voor betere zorg.

Open science betreft o.a. het (digitaal) openstellen van wetenschappelijke publicaties voor een groot publiek en het delen van onderzoeksdata. Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Voor minister Van Engelshoven (Wetenschap) vormt open science een belangrijke prioriteit uit het Regeerakkoord.”

Lees meer op: https://www.openscience.nl/

Start ontwikkeling persona’s rondom onderzoek en werkveld (hannl)

26 januari 2018 door Monique Goris

Op 11 januari verdiepten 11 (docent)onderzoekers, lectoren en adviseurs van de HAN zich in doelgroepen rondom onderzoek en werkveld. Doel is de ontwikkeling van één of meer persona’s.

Wat is een persona?
Een persona is een gefingeerd persoon met representatieve kenmerken, taken, behoeftes, dromen en doelen. Het is een veelgebruikte tool die helpt om verder te kijken dan onze HAN-bril en ons te verplaatsen in die ander, de mens waarvoor we kennis ontwikkelen, en met wie we samenwerken.

Waarom persona’s
Beter snappen wie we willen bereiken en wat die ander beweegt, helpt ons uiteindelijk beter op te leiden, beter kennis te ontwikkelen en verspreiden, en beter samen te werken. Concreet gebruiken we persona’s voor de inrichting van een nieuw han.nl (aanleiding voor deze sessie), maar bijvoorbeeld ook als input voor de communicatiestrategie rondom zwaartepunten. Binnen de Roadmap Open Science past het binnen de gevraagde ontwikkeling van een kennisverspreidings- en vertaalhub.

Wie waren erbij?

 • Lector Renee van Os (FEM
 • Docent-onderzoeker Benjamin Bles (FEM)
 • Lector en programmanager Rene Bakker (Smart Region en FT)
 • Docent-onderzoeker Niek van Diepen (FT)
 • Opleider, adviseur Karin van Haren (FT, CPM)
 • Lector Helma Oolbekkink (FED)
 • Onderzoeker Pierre Gorissen (FED, CoE)
 • Lector Lilian Beijer (GGM)
 • Projectleider Runee Slinkers (GGM)
 • Projectleider Willem Verstegen (GGM, Open Science)
 • Communicatieadviseur Eva de Graaff (MCV)

Gespreksleiders | Adam Chapman (EightMedia), Paul Siepman, Aletta van der Weijden en Monique Goris

Aanpak
Onder begeleiding zijn de verschillende doelgroepen die we met onze kennis(producten) en diensten willen bereiken geinventariseerd. Vervolgens zijn de doelgroepen ‘potentieel partner uit het werkveld’ en ‘potentiele partner in kennisontwikkeling’ uitgewerkt via empathymaps. Dit leidt tot een prototypes persona’s, het zijn aannames! Deze worden na bevestiging door deelnemers getoetst via interviews met mensen die aan het profiel voldoen.

Bekijk het prototype: Persona Onderzoek – v0.1

Een soort van rode draad
Heel voorzichtig werd tijdens deze sessie een algemene deler gezocht in alle informatie die op tafel kwam. Renee van Os: “In elk geval staat buiten kijf dat partners elkaar nodig hebben. Iedereen heeft belang bij elkaar”. In gesprek blijkt ook een duidelijk onderscheid te maken tussen mensen die ons al kennen of mensen die zich nog oriënteren. Per domein zijn de verschillen ook groot. Bij Educatie zijn de doelgroepen heel duidelijk specifiek te definiëren. Voor Economie en Management is dat heel lastig. Wat in elk geval naar boven komt is een duidelijke wens om op HANnl een helder onderscheid te maken tussen ‘standaard’ basisinformatie en actuele en snel te plaatsen informatie, eventueel door de lector, onderzoeker, docent of medewerker zelf.

Lees het verslag van de sessie: Empathysessie_onderzoek en werkveld_11012018

Vervolg van deze sessie
Zodra deelnemers hebben bevestigd dat ze het beeld herkennen, toetsen we het prototype door interviews met mensen die aan het profiel voldoen.

Meer sessies in het verschiet…
Ook de andere genoemde doelgroepen willen we uitwerken tot persona’s. Als eerste denken we aan de (potentiele) semi overheidspartner, maar te denken valt ook aan de startende professional/alumni… Dat voor later.

Meer weten of een keer deelnemen? (graag!)
Projectleider: paul.siepman@han.nl
Communicatieadviseur onderzoek: monique.goris@han.nl
Communicatieadviseur bedrijven: aletta.vanderweijden@han.nl

National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions op 8 februari

11 januari 2018 door Ageeth Tuut

Op donderdag 8 februari 2018 vieren we met de conferentie National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions de resultaten van de eerste 3 jaar samenwerken in het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management.

Het dagvullende programma biedt een keur aan evenementen zoals een informatiemarkt, een podiumdiscussie, een aantal interactieve sessies en sprankelende presentaties. We blikken terug op de mooie producten die het LCRDM heeft opgeleverd. En we brainstormen over de toekomst: wat zijn de wensen en ideeën om in de komende jaren vanuit landelijk samenwerking aan te pakken om RDM in de onderzoekspraktijk optimaal te faciliteren, en zo open science in Nederland vooruit te helpen?

Voor de Agenda en aanmelding ga naar Surf.

 

Save the date: Masterclass research support, 6 juni 2018

4 januari 2018 door Liesbeth Hoogkamp

De tweede Masterclass research support in het HBO vindt plaats op woensdag 6 juni 2018 bij SURF Utrecht. Zet deze datum alvast in je agenda als je de masterclass niet wilt missen. De nieuwe programmacommissie komt op 25 januari voor het eerst bij elkaar om een mooi programma te bedenken voor de volgende masterclass. Wil je ook meedenken over de invulling van de masterclass, meld je snel aan!

Heb je vragen of suggesties, mail dan naar support4research@surf.nl

 

Artikel in IP over Open Science en de aanpak van de HAN

21 november 2017 door Ageeth Tuut

De opzet en uitvoering van de Open Science roadmap van de HAN heeft extra aandacht gekregen in IP : vakblad voor informatieprofessionals, waarin een uitgelegd wordt wat Open Science is en de rol en toegevoegde waarde van de informatieprofessional.

Naast de roadmap van de  HAN zijn voorbeelden van de UU over metadata en het innovatielab van KNMI gebruikt als praktijkvoorbeelden van Open Science initatieven bij verschillende typen kennisinstituten.

Het artikel van Dafne Jansen en Leen Liefsoens is via de HBO Kennisbank fulltext beschikbaar.

 

Uitslag HBO Awards 2017: ‘Verder bouwen aan open science’

31 oktober 2017 door Willem Verstegen

Op 26 oktober 2017 verdiepten 100 deelnemers zich in de mogelijkheden van open science om praktijkgericht onderzoek beter vindbaar en herbruikbaar te maken, door middel van discussies, lezingen en workshops. Wil je terugkijken op deze dag, of heb je de conferentie gemist en wil je iets mee krijgen van de sfeer en de opzet van deze dag? Dat kan door de vlog te bekijken die deze dag gemaakt en vertoond is! Ook de presentaties zijn terug te lezen. Alle informatie vindt je ook op de wiki “Open access tot praktijkgericht onderzoek”.

En de winnaar is…. Saxion!

De afgelopen weken zijn meer dan 1200 stemmen uitgebracht op de 8 maandwinnaars van de HBOAward. Samen met een weloverwogen beoordeling door de vakjury leidde dat op de 26e tot de bekendmaking van de grote winnaar van dit jaar: Bibliotheek en bureau kwaliteitszorg! Zij kregen uit handen van Thom de Graaf de HBOAward 2017, dankzij hun enthousiaste inzet en doorzettingsvermogen om hun onderzoekers met de juiste kennis, de implementatie van een open repository, het monitoren van open access te ondersteunen bij het open maken van hun onderzoek, en daarmee hen te helpen te voldoen aan het Saxion-beleid en de verplichting tot het deponeren van hun onderzoek. Deze video toont alle HBOAward-winnaars en waarom juist zij voorlopers zijn op het gebied van open praktijkgericht onderzoek.