Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘web2.0’

Reisgids digitale hulpmiddelen

10 juli 2014 door Ton Ammerlaan

Het komende schooljaar wordt de Reisgids Digitaal Leermateriaal voor het Nederlands taalgebied gelanceerd. De reisgids is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is een hybride, crossmediale publicatie: boek, website en webapp.

De Reisgids Digitaal Leermateriaal wil docenten en ouders in het Basis (Funderend) en Voortgezet (secundair) Onderwijs in het Nederlands taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Curaçao, Aruba, St, Maarten, Caribisch Nederland en Suriname) een wegwijzer bieden naar bronnen voor digitaal leermateriaal, maar het HBO kan er ook voorbeelden uit halen. Het biedt handreikingen voor didactisch omgaan met digitaal leermateriaal, zoals een overzicht en beschrijving van didactische werkvormen. Er staan ook tips in voor het zelf maken en arrangeren van digitaal leermateriaal, gebaseerd op beschikbare tools/applicaties.

De content van de reisgids wordt samengesteld door experts en op basis van Wisdom of the Crowd (dezelfde aanpak als voor BoekTweePuntNul).

RDLlogo-nieuw

ReisgidsDigitaalLeermateriaal.org

 

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een particulier initiatief, dat mogelijk gemaakt wordt door een groep reisgenoten, zoals de ondersteuners worden genoemd: onderwijsorganisaties en bedrijfsleven.
Op 2 april 2013 is de Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal opgericht

Textivate om taaltoetsen snel te maken in beroepscontext

2 juli 2013 door Ton Ammerlaan

Goede taaltoetsen zijn er in diverse vormen. de zogenaamde Cloze test of gatentekst is vak een korte en snelle manier om een accuraat beeld te krijgen van iemands schriftelijk taal niveau. Op internet staan diverse toetsen, maar in een beroepsopleiding zoeken docenten vaak beroepsspecifieke teksten om mee te werken. Op die manier kan de student vakkennis en talenkennis etaleren. Deze teksten staan weer niet kant en klaar op de sites maar moet je zelf maken. Hiervoor is Textivate (maar kijk ook bij LearnClick). Lees verder

Voorbeeld: internationale samenwerkingstools (eng)

20 maart 2013 door Ton Ammerlaan

Internationalisering wordt op de HAN ook in het curriculum ingebouwd. De wereld wordt steeds kleiner, ook in het beroep, en hieraan kun je beter vroeg wennen. En het levert nog veel op. Op de Engelstalige EU site worden aandacht aan het vinden van partners, lesmogelijkheden en natuurlijk ICT ondersrteuning gegeven. Net als bij eTwinning vindt de docent ook voorbeelden en lestaken op http://www.uni-collaboration.eu/

Hun overzicht van tools is hieronder kort weergegeven.   Lees verder

Sociale media in onderwijs tips uit eboek

25 april 2012 door Ton Ammerlaan

‘Omdat het werkt’ is een boek over sociale media in leren, trainen en opleiden: 11 inspirerende praktijkcasussen in diverse domeinen die inderdaad laten zien dat het ‘werkt.’ En een crossanalyse van de casussen vanuit verschillende invalshoeken. Download via http://losmakers.nl/download/

Lees verder

Bloom en web 2.0 tools: hoe is hun relatie?

27 maart 2012 door Ton Ammerlaan

Op internet wemelt het van de verschillende applicaties, en dagelijks groeit het nog meer. Een docent/student komt al gauw in de verleiding van alles uit te proberen, maar de kunmst blijft om gerichte keuzes te maken. Zorg dat een tool past bij het (onderwijs)doel. Dat leerdoel omvat ook het niveau. Wat is de relatie tussen het web 2.0 instrument en de diepgang in kennis (Bloom)?

In 2008 publiceerde Andrew Churches zijn aanpassing van de Taxonomie van Bloom. Deze taxonomie beschrijft de leeractiviteiten die een lerende onderneemt om te komen tot effectieve kennisontwikkeling. http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+Digital+Taxonomy

Feitelijk borduurt Churches voort op een eerdere aanpassing van Bloom´s taxonomie door Anderson & Krathwohl in 2001 die hij verder heeft verrijkt. Die verrijking zit met name in het feit dat Churches bij de genoemde leeractiviteiten uit de taxonomie voorbeelden geeft van acties die studenten binnen deze leeractiviteiten kunnen ondernemen met behulp van ICT.

Churches noemt in zijn artikel concrete voorbeelden van acties met ICT bij de volgende leeractiviteiten uit de taxonomie:

  • Onthouden (remembering)
  • Begrijpen (understanding)
  • Toepassen (applying)
  • Analyseren (analysing)
  • Evalueren (evaluating)
  • Creëren (creating)

De ICT middelen die hij aan deze leeractiviteiten koppelt in de vorm van voorbeelden zijn oa (social) bookmarking, weblogs, wiki´s, audio/video conferencing, podcasting, etc.

https://www1.han.nl/insite_new/hanovatie/content/item.xml?id=21318

uit http://www.usdla.org/assets/pdf_files/AIMSGDL%202nd%20Ed._styled_010311.pdf

Learning Environment Instructional Media Bloom’s Revised Taxonomy23 Level of Interactivity
Synchronous Web ConferencingAudiographicsSatellite e-LearningAudio/video teleconferencingVirtual Worlds Creatingevaluation Evaluatingsynthesis Analyzinganalysis Applying

application

Understanding

comprehension

Remembering

knowledge

DialecticDidactic
Asynchronous Computer/Web-based Training (CBT/WBT)Instructional TV (ITV)Pre-recorded audio/video (CDs/DVDs, video/audio tapes/iPods)Correspondence

 Heel grafisch wordt dat weergegeven op deze eductechnology website http://eductechalogy.org/swfapp/blooms/wheel/engage.swf waar een wiel staat afgebeeld. Zowel niveau van kennis als ativiteiten zijn voorzien van enkele voorbeeld tools uit web2.0

Blended learning

Kies de beste multimedia support, naast les in de klassen. De hoogste niveaus uit Bloom geven vaak indicatie aan van synchroon leren, de laagste kennisniveau’s zijn vooral asynchroon.