Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘slb’

Astrid Van Dael onderzocht effectiviteit van SLB op leercompetenties bij HAN instituut leraar en school

21 maart 2014 door Ton Ammerlaan

Astrid van Dael gaf op Laan van Scheut 2 een korte uitleg bij haar onderzoeksresultaten naar de toegevoegde waarde van SLB, en hierin schets ik mijn impressies. In het HOF was SLB bedacht als kern van het onderwijs wat de student zou ondersteunen bij keuzes maken en effectiever studeren. Hof wilde studenten zelfsturender maken, maar dat werd later verlaten voor een ‘betere onderwijsvorm’. Maar ook post-HOF onderwijs bij de HAN scoort nog steeds niet hoog op rendement: bij ILS-HAN maakt 33% binnen 5 jaar de studie af.

De HAN onderneemt op diverse stadia acties om studierendement, plezier en niveaus te bewaken:
– op het input stadium zijn er de arbeidsintensieve studiestartgesprekken en interviews om zicht te krijgen op de groeiende diversiteit in vooropleidingen en leerervaringen, en lijken vooral de oriëntatiedagen voor 3HAVO, 4HAVo en opendag en meeloopdagen effectief te zijn bij het gerichter voorlichten en maken van gemotiveerde keuzes voor een beroepsopleiding. Orientatie via studenten weblogs als studeertechniek geven een betere indruk van onderwijs en het beroep.

Astrid van Dael gaf op Laan van Scheut 2 een korte uitleg bij haar onderzoeksresultaten naar de toegevoegde waarde van SLB, en hierin schets ik mijn impressies. In het HOF was SLB bedacht als kern van het onderwijs wat de student zou ondersteunen bij keuzes maken en effectiever studeren. Hof wilde studenten zelfsturender maken, maar dat werd later verlaten voor een ‘betere onderwijsvorm’. Maar ook post-HOF onderwijs bij de HAN scoort nog steeds niet hoog op rendement: bij ILS-HAN maakt 33% binnen 5 jaar de studie af.

De HAN onderneemt op diverse stadia acties om studierendement, plezier en niveaus te bewaken:
– op het input stadium zijn er de arbeidsintensieve studiestartgesprekken en interviews om zicht te krijgen op de groeiende diversiteit in vooropleidingen en leerervaringen, en lijken vooral de oriëntatiedagen voor 3HAVO, 4HAVo en opendag en meeloopdagen effectief te zijn bij het gerichter voorlichten en maken van gemotiveerde keuzes voor een beroepsopleiding.

-Op het throughput stadium werkt de HAN aan verbeteringen van de didactische vaardigheden van de docenten, bijv. met activerende werkvormen en flipped classroom videondersteuning, naast investeren in SLBers voor de student.

– Op het output stadium word steeds meer vastgelegd met toenemend gebruik van landelijke beroepstoetsen, die het niveau bewaken, en kijken professionals mee met het toetsen van beginnende beroepsbeoefenaars tijdens de afstudeerfase.

Wat is effectief op throughput?

Lees verder

Counsellen van het gelaagde brein: hoe verander je het weerbarstig gedrag bij een student?

13 november 2013 door Ton Ammerlaan

Studieloopbaanbegeleiders (SLBers), tutoren en decanen, maar ook counsellors en psychotherapeuten vreten soms de nagels van hun vingers op wanneer een student/client problemen ervaart, een halfslachtige poging tot verbetering doet en dan uiteindelijk toch terugvalt. Waarom is gedrag zo moeilijk te veranderen? Waarin zit de weerstand, en hoe overwin je weerstand? Onderzoek uit de psychiatrie en psychotherapie in combinatie met neurowetenschappen schept  de achtergronden over de werking van de hersenen, samengevat in Martin Appelo’s Het Gelaagde Brein.  Zijn de inzichten en Appelo’s voorgestelde 10 stappen goed in te zetten op studieloopbaanbegeleiding en counseling om zo de weerbarstigheid om nieuw gedrag/gedachtes in te slijpen in het brein te doorbreken?

Lees verder

Studieloopbaanbegeleiding en PR combineren met een social media tool?

1 juni 2012 door Ton Ammerlaan

Studenten zijn bekend met Social Media, en  gebruiken het ook om zich te orienteren op onderwijs. Opleidingen produceren dan ook in het media waarin de klanten kijken, en trekken zo de aandacht. Helaas wordt het na aankomst wat stiller. Nog wel, want in 2015 komen de eerste grote aantallen studentern in de opleidingen die met internet zijn opgegroeid, met smartboard in het primair onderwijs en diverse applicaties op hun middelbare scholen. Ze verwachten vast hetzelfde van de WO/HBO docenten. Didactiek en instrumentarium zullen dan moeten zijn aangepast aan deze studenten om hen te blijven boeien.

In diverse blogs als OnderwijsvanMorgen wordt al aandacht besteed. Diverse sites geven LesIdee na KennisNet tip over toepassingen in het onderwijs. Keuze genoeg. De leukste vind ik zelf de toepassingen die combinaties vormen. Bijv het gebruik van een SocialeMedia pagina voor diverse doeleinden in 1…

Neem nou Facebook. Laat de studenten een facebook pagina maken over de opleiding waar ze in zijn terecht gekomen. Verdeel de groep in specialisten, waarbij men kan kijken naar Beroende professionas, typische publicaties, video’s die het vakgebied uitleggen, carriere mogelijkheden in het beroep, uitzendbureau die baantjes/vakantiebvaantjes hebben in dit beroep, soortenspecialisaties, waar in NL en de wereld er opleidingen zijn in dit beroep…etc.

Je kunt tegenwoordig ook Facebbook afschermen: zo kun een klassefacebook gebruiken om bijv vragen en antwoorden over studie en organisatie onderling te laten beantwoorden. Studenten stellen de vraag, andderen beantwooren deze en de docet stuurt een beetje bij. Voordelen: saamhorigheid en zelfredzaamheid groeit snel, en dus minder oppevlakkige vragen voor een docent, die dus meer tijd heeft voor belangrijke vragen.

Lees verder

Screening lijst of studenten geschikt zijn voor online leren

19 april 2012 door Ton Ammerlaan

Niet elke student kan blended learning en elearning aan. Diverse instellingen gebruiken derhalve een screening test om de student zelf te laten inzien wat geschikt is of niet. De onderwepen gaaan over computervaardigheden, persoonlijke motivatie, omgevingsfactoren, instelling en netwerk. Zelfsturing, typevaardigheid, nieuwsgierigheid, zelf discipline en onafhankelijk kunnen werken zijn belangrijk. Zie ook de blogs over GRIT testen.

Lees verder

Begeleiden van studenten in het buitenland

2 april 2012 door Ton Ammerlaan

Internationalisering heeft meerdere kanten: studenten gaan naar het buitenland, en buitenlandse studenten worden door HAN docenten begeleid, en alle combinaties hiervan. Het geven van begeleiding en het volgen van de verrichtingen van studenten die in het buitenland zitten voor (Erasmus) cursussen, projecten, stage of ander studieonderdeel zonder uitgebreide reisbudgetten vereist aanpassing en creativiteit. Tijdsverschillen, andere culturen, locale docenten en locale regels maken het minder eenvoudig om even bij te kletsen, af te stemmen of een hart onder de riem te steken. Dat betekend meteen dat voor de persoonlijke ontwikkeling een buitenlands verblijf veel zwaarder meetelt dan dezelfde studie in eigen vertrouwde omgeving. Je leert erg veel, vooral over jezelf.

WHW wetgeving stelt eisen aan begeleiding, zodat de kwaliteit optimaal wordt. Begeleiding moet nu nog strakker worden ingeroosterd en afgesproken. In deze blog serie een aantal voorbeelden over communicatie, volgen van persoonlijke ontwikkeling, feedback, samenwerken en reflecteren tools.

Lees verder